Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Radiatsiyna_meditsina.doc
Скачиваний:
975
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Основні аспекти біологічної дії іонізуючих випромінювань. Гостра променева хвороба. Організація медичної допомоги потерпілим при аварії на атомному виробництві.

Ціль заняття: загальна - ознайомити студентів з біологічними ефектами іонізуючих випромінювань, розглянути конкретні приклади особливостей плину гострої променевої хвороби й організацію медичної допомоги потерпілим при аварії на атомному виробництві;

конкретна- оцінити стан здоров'я хворого з гострою променевою хворобою, призначити адекватне лікування й викласти основні принципи надання медичної допомоги потерпілим при аварії на атомному виробництві.

Основні питання, що підлягають вивченню:

 1. Особливості впливу іонізуючих випромінювань на клітину.

 2. Природа радіаційної загибелі клітини й пострадіаційне відновлення клітин

 3. Типи радіаційних уражень

 4. Залежність біологічного ефекту від обсягу й характеру опромінених тканин.

 5. Фактори, що впливають на важкість, перебіг й прогноз променевих ушкоджень.

 6. Класифікація ГПХ.

 7. Оцінка ступеня важкості променевих уражень за клінічними ознаками.

 8. Клінічні прояви й діагностичні критерії ГПХ.

 9. Гематологічні зміни в різні періоди ГПХ і їхнє значення для прогнозу.

 10. Лікування ГПХ у кожному періоді її розвитку.

 11. Особливості плину комбінованих радіаційних уражень.

 12. Вплив радіаційного фактора на ендокринну систему людини.

 13. Дія іонізуючих випромінювань на нервову систему людини.

 14. Особливості впливу іонізуючих випромінювань на організм теплокровних тварин (ранні радіоцеребральні ефекти, зміни гематоенцефалічного бар'єру, гідратаційно-електролітний профіль мозку й ін.).

 15. Етапи надання медичної допомоги при аваріях на атомному виробництві.

Студент повинен знати:

 1. Біологічна дія іонізуючого випромінювання.

 2. Класифікацію променевих хвороб.

 3. Клінічні прояви й діагностичні критерії гострої променевої хвороби.

 4. ГПХ і променеві ушкодження, принципи їх лікування.

 5. Принципи сортування потерпілих з гострою променевою хворобою.

Студент повинен уміти:

 1. Розрізнити гострі променеві ураження на основі клінічних ознак, результатів лабораторних досліджень і отриманої дози опромінення.

 2. Визначити ступінь важкості гострої променевої хвороби в кожному періоді її перебігу й провести сортування уражених при масовому їхньому надходженні.

 3. Призначити адекватну терапію залежно від періоду й ступеня важкості гострої променевої хвороби, скласти прогноз плину й результату захворювання.

 4. Використовувати принципи організації надання медичної допомоги потерпілим при аварії на атомному виробництві.

Література.

Основна:

 1. Ковальский А.В., Максимчук А.Ю., Людвинский Ю.С. и др. Радиационная медицина, Винница 1991, - 127 с.

 2. Ковальський О.В., Лазар А.П., Людвiнський Ю.С. i iн. Радiацiйна медицина, К., 1993, - 222 с.

 3. Линденбратен Л.Д. Медицинская радиология, М, 1969, - 400 с.

 4. Давыдов Б.И., Ушаков И.Б., Федоров В.П. Радиационное поражение головного мозга.М.,1991 . -240 с.

 5. Дедов В.И., Дедов И.И., Степаненко В.Ф. Радиационная эндокринология.- М.-1993.-206с.

Додаткова:

 1. Ярмоненко С.П., Радиобиология человека и животных,-М, 1988,- 424 с.

 2. Гуськова А.К., Байсоголов Т.Д. Лучевая болезнь человека, М. 1971.- 384 с.

 3. Массовые радиационные поражения и вопросы организации медицинской помощи. Под ред. Бурназяна А.Н., Гуськовой А.К., М, 1987 - 80 с.

 4. Чернобыльская катастрофа. Под ред. В.Т.Барьяхтара, К, 1995.- 559 с.

 5. Бритун А.И., Будагов Р.С., Ковальский А.В. и др. Комбинированные радиационные поражения: патогенез, клиника, лечение. М, 1993 - 285 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]