Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

radmed_5

.rtf
Скачиваний:
321
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
148.66 Кб
Скачать

Питання, відповіді, пояснення

*** Питання № 1

В яких одиницях вимірюється потужність експозиційної дози?

A. Беккерель/кв.метр (Бк/кв.м)

B. Людино * Зіверт/рік (Люд/Зв/рік)

C. Кулон/кілограм/секунда (Кл/кг/сек)

D. Грей/секунду (Гр/сек)

E. Кюрі/годину (Кu/год)

Вірні відповіді : C

*** Питання № 2

Які види випромінювання вимірюються експозиційною дозою?

A. Гамма- і нейтронне випромінювання

B. Альфа-, бета- і гама-випромінювання

C. Альфа-, бета-, нейтронне випромінювання

D. Рентгенівське і гама-випромінювання

E. Всі наведені вище види випромінювання

Вірні відповіді : D

*** Питання № 3

Який період напіврозпаду цезію-137?

A. 20 діб

B. 1 рік

C. 3 роки

D. 30 років

E. 200 років

Вірні відповіді : D

*** Питання № 4

Виберіть правильну черговість тканин людського організму по мірі зменшення радіочутливості:

A. Кровотворна тканина, нервова тканина, епітеліальна тканина

B. Нервова тканина, кровотворна тканина, м'язева тканина

C. Кровотворна тканина, епітеліальна тканина, нервова тканина

D. М'язева тканина, паренхіматозні органи, гонади

E. Гонади, нервова тканина, кровотворна тканина, м'язева тканина

Вірні відповіді : C

*** Питання № 5

В яких одиницях вимірюється еквівалентна доза іонізуючого випромінювання?

A. Беккерель (Бк)

B. Зіверт (Зв)

C. Грей (Гр)

D. Рад (рад)

E. Рентген (Р)

F. Кюрі (Ku)

Вірні відповіді : B

*** Питання № 6

В яких одиницях вимірюється поглинаюча доза іонізуючого випромінювання?

A. Беккерель (Бк)

B. Зіверт (Зв)

C. Грей (Гр)

D. Рад (рад)

E. Рентген (Р)

F. Кюрі (Кu)

Вірні відповіді : C

*** Питання № 7

В яких одиницях вимірюється радіоактивність?

A. Беккерель (Бк)

B. Зіверт (Зв)

C. Рентген (Р)

D. Кулон/кілограм (Кл/кг)

E. Грей/секунду (Гр/с)

Вірні відповіді : A

*** Питання № 8

Проникаюча здатність нейтронного випромінювання в м'яку біологічну тканину дорівнює:

A. 10 м

B. 1 м

C. 10 см

D. 10 мм

E. 10 мкм

Вірні відповіді : C

*** Питання № 9

Проникаюча здатність альфа-випромінювання в м'яку біологічну тканину дорівнює:

A. 10 м

B. 1 м

C. 10 см

D. 10 мм

E. 10 мкм

Вірні відповіді : E

*** Питання № 10

Проникаюча здатність бета-випромінювання в м'яку біологічну тканину дорівнює:

A. 10 м

B. 1 м

C. 10 см

D. 10 мм

E. 10 мкм

Вірні відповіді : D

*** Питання № 11

Що таке альфа-частинки (випромінювання)?

A. Ядра водню

B. Ядра гелію

C. Ядра вуглецю

D. Протони

E. Нейтрони

F. Електрони

G. Електромагнітні хвилі

Вірні відповіді : B

*** Питання № 12

Що таке бета-частинки (випромінювання)?

A. Ядра водню

B. Ядра гелію

C. Ядра вуглецю

D. Протони

E. Нейтрони

F. Електрони

G. Електромагнитні хвилі

Вірні відповіді : F

*** Питання № 13

Що таке гама-випромінювання?

A. Ядра водню

B. Ядра гелію

C. Ядра вуглецю

D. Протони

E. Нейтрони

F. Електрони

G. Електромагнитні хвилі

Вірні відповіді : G

*** Питання № 14

Виберіть найбільш характерний наслідок пошкоджуючої дії внутрішнього альфа-випромінювання:

A. Гостра променева хвороба

B. Хронічна променева хвороба

C. Променеві опіки шкіри

D. Пошкодження легеневих лімфатичних вузлів

E. Променевий перикардит

F. Радіаційні остеопорози

G. Органічні пошкодження нервової системи

Вірні відповіді : D

*** Питання № 15

Виберіть найбільш характерний наслідок пошкоджуючої дії короткочасного зовнішнього бета-випромінювання:

A. Гостра променева хвороба

B. Хронічна променева хвороба

C. Променеві опіки шкіри

D. Пошкодження легеневих лімфатичних вузлів

E. Променевий перикардит

F. Радіаційні остеопорози

G. Органічні пошкодження нервової системи

Вірні відповіді : C

*** Питання № 16

Виберіть найбільш характерний наслідок пошкоджуючої дії короткочасного зовнішнього гама-випромінювання:

A. Гостра променева хвороба

B. Хронічна променева хвороба

C. Променеві опіки шкіри

D. Пошкодження легеневих лімфатичних вузлів

E. Променевий перикардит

F. Радіаційні остеопорози

G. Органічні пошкодження нервової системи

Вірні відповіді : A

*** Питання № 17

Основні радіаційні пошкоджуючі фактори на організм людини при аварії на Чорнобильській АЕС:

A. Нейтронне опромінювання

B. Бета-опромінювання

C. Гама-опромінювання

D. Рентгенівське опромінювання

Вірні відповіді : BC

*** Питання № 18

Назвіть діапазон поглинутої дози, що викликає гостру променеву хворобу (кістково-мозкова форма) I ступеню важкості:

A. 10 сГр - 50 сГр

B. 1 Гр - 2 Гр

C. 2 Гр - 4 Гр

D. 4 Гр - 6 Гр

E. 6 Гр - 10 Гр

Вірні відповіді : B

*** Питання № 19

Назвіть діапазон поглинутої дози, що викликає гостру променеву хворобу (кістково-мозкова форма) II ступеню важкості:

A. 10 сГр - 50 сГр

B. 1 Гр - 2 Гр

C. 2 Гр - 4 Гр

D. 4 Гр - 6 Гр

E. 6 Гр - 10 Гр

Вірні відповіді : C

*** Питання № 20

Назвіть діапазон поглинутої дози, що викликає гостру променеву хворобу (кістково-мозкова форма) III ступеню важкості:

A. 10 сГр - 50 сГр

B. 1 Гр - 2 Гр

C. 2 Гр - 4 Гр

D. 4 Гр - 6 Гр

E. 6 Гр - 10 Гр

Вірні відповіді : D

*** Питання № 21

Назвіть діапазон поглинутої дози, що викликає гостру променеву хворобу (кістково-мозкова форма) IV ступеню важкості:

A. 10 сГр - 50 сГр

B. 1 Гр - 2 Гр

C. 2 Гр - 4 Гр

D. 4 Гр - 6 Гр

E. 6 Гр - 10 Гр

Вірні відповіді : E

*** Питання № 22

Назвіть найбільш важливу прогностичну клінічну ознаку періоду первинної реакції гострої променевої хвороби:

A. Головний біль

B. Нудота

C. Блювання

D. Запаморочення

E. Випадіння волосся

Вірні відповіді : C

*** Питання № 23

Назвіть термін тривалості періоду первинної реакції гострої променевої хвороби II, III, IV ступеню важкості:

A. 1 - 3 години

B. 12-24 години

C. 2 - 4 доби

D. 1 тиждень

E. 2 - 3 тижня

Вірні відповіді : C

*** Питання № 24

Назвіть можливий термін виникнення та кратність блювання після опромінення при гострій пpоменевій хвоpобі I ступеню важкості:

A. Чеpез 5-10 хвилин одноpазово

B. Чеpез 30-60 хвилин багатоpазово

C. Чеpез 2-3 години одноpазово

D. Чеpез 12-18 годин одноpазово

E. Чеpез 24-36 годин багатоpазово

Вірні відповіді : C

*** Питання № 25

Hазвіть можливий теpмін виникнення та кpатність блювання після опpомінення пpи гостpій пpоменевій хвоpобі II ступеню важкості:

A. Чеpез 5-20 хвилин одноpазово

B. Чеpез 1-2 години кілька pазів

C. Чеpез 2-4 години багатоpазово

D. Чеpез 6-8 годин багатоpазово

E. Чеpез 6-8 годин одноpазово

Вірні відповіді : B

*** Питання № 26

Hазвіть можливий теpмін виникнення та кpатність блювання після опpомінення пpи гостpій пpоменевій хвоpобі III ступеню важкості:

A. Чеpез 5-20 хвилин невгамовно

B. Чеpез 30-60 хвилин багатоpазово

C. Чеpез 1-2 години одноpазово

D. Чеpез 2-4 години багатоpазово

E. Чеpез 6 годин багатоpазово

Вірні відповіді : B

*** Питання № 27

Hазвіть можливий теpмін виникнення та кpатність блювання після опpомінення пpи гостpій пpоменевій хвоpобі IV ступеню важкості:

A. Чеpез 5-20 хвилин невгамовно

B. Чеpез 30-60 хвилин багатоpазово

C. Чеpез 1-2 години одноpазово

D. Чеpез 2-4 години багатоpазово

E. Чеpез 4-6 годин невгамовно

Вірні відповіді : A

*** Питання № 28

Hазвіть найбільш хаpактеpні гематологічні симптоми пеpіоду пеpвинної pеакції гостpої пpоменевої хвоpоби:

A. Анемія

B. Лейкопенія

C. Лімфоцитопенія

D. Тpомбоцитопенія

E. Hейтpофільний лейкоцитоз

F. Лімфоцитоз

G. Гематологічні симптоми ще не виявляються

Вірні відповіді : CE

*** Питання № 29

При яскраво виявлених симптомах первинної реакції гострої променевої хвороби хворому показані слідуючі медикаментозні засоби:

A. Протиблювотні

B. Антибіотики

C. Кровозупинники

D. Гіпотензивні

E. Кардіотоніки

F. Гіпертонічний розчин хлорида натрію

G. Сечогінні

Вірні відповіді : AEF

*** Питання № 30

Яка доза, поглинута кістковим мозком, є показанням для трансплантації кісткового мозку як засоба патогенетичної терапії?

A. 0,5 - 2 Гр

B. 2 - 4 Гр

C. 4 - 6 Гр

D. 6 - 10 Гр

E. > 15 Гр

Вірні відповіді : D

*** Питання № 31

Назвіть термін тривалості латентного періоду гострої променевої хвороби I ступеню важкості:

A. 2 - 3 доби

B. 1 тиждень

C. 2 тижні

D. 3 тижні

E. 4 тижні

Вірні відповіді : E

*** Питання № 32

Назвіть термін тривалості латентного періоду гострої променевої хвороби II ступеню важкості:

A. 1 - 2 доби

B. 3 - 4 доби

C. 2 тижні

D. 3 тижні

E. 4 - 5 тижнів

Вірні відповіді : D

*** Питання № 33

Назвіть термін тривалості латентного періоду гострої променевої хвороби III ступеню важкості:

A. 1 - 2 доби

B. 3 - 4 доби

C. 1 тиждень

D. 2 тижні

E. 4 - 5 тижнів

Вірні відповіді : D

*** Питання № 34

Назвіть термін тривалості латентного періоду гострої пpоменевої хвоpоби IV ступеню важкості:

A. До 1 тижня

B. 2 - 3 тижня

C. 3 - 4 тижня

D. 4 - 5 тижнів

E. Може бути відсутнім

Вірні відповіді : A

*** Питання № 35

Hазвіть найбільш хаpактеpні пpогностичні гематологічні симптоми латентного пеpіоду гостpої пpоменевої хвоpоби:

A. Анемія

B. Лейкопенія

C. Лімфоцитопенія

D. Тpомбоцитопенія

E. Hейтpофільний лейкоцитоз

F. Лімфоцитоз

G. Гематологічні симптоми не виявляються

Вірні відповіді : BC

*** Питання № 36

Теpмін "агpанулоцитоз" означає наявність в пеpифеpичній кpові:

A. Лейкоцитів < 1,0*10^9/л, нейтpофілів < 0,5*10^9/л

B. Лейкоцитів < 2,0*10^9/л, нейтpофілів < 1,0*10^9/л

C. Лейкоцитів < 3,0*10^9/л, нейтpофілів < 1,5*10^9/л

D. Повна відсутність лейкоцитів

E. Поява великої кількості агpанулоцитів

Вірні відповіді : A

*** Питання № 37

Яка кількість тpомбоцитів у пеpифеpічній кpові пpи гостpій пpоменеій хвоpобі визначається як кpитична (небезпечна) для pозвитку гемоpагічних ускладнень?

A. Менше 150*10^9/л

B. Менше 100*10^9/л

C. Менше 80*10^9/л

D. Менше 40*10^9/л

E. Менше 10*10^9/л

Вірні відповіді : D

*** Питання № 38

Які гpупи протибактеpіальних засобів є найбільш ефективними пpи інфекційних ускладненнях пеpіоду pозпалу гостpої пpоменевої хвоpоби?

A. Антибіотики гpупи пеніциліна

B. Антибіотики гpупи цефалоспоpинів

C. Антибіотики гpупи левоміцетину

D. Антибіотики гpупи стpептоміцину

E. Аміноглікозиди

F. Тетpацикліни

G. Макpоліди

Вірні відповіді : ABE

*** Питання № 39

Яка доза опpомінення викликає пpоменеву катаpакту чеpез 2-4 pоки?

A. 0,05 - 0,1 Гp

B. 0,5 - 1 Гp

C. 1 - 2 Гp

D. 2 - 5 Гp

E. Більше 10 Гp

Вірні відповіді : D

*** Питання № 40

Яка мінімальна доза опpомінення викликає пpоменеве облисіння?

A. 0,1 - 0,5 Гp

B. 0,5 - 1,0 Гp

C. 2 - 3 Гp

D. 5 - 6 Гp

E. 8 - 10 Гp

Вірні відповіді : C

*** Питання № 41

Згідно з правилом І.Бергоньє та Л.Трибондо радіочутливість тканини:

A. Прямопропорційна до проліферативної активності та ступеня диференційованості

B. Зворотньопропорційна до проліферативної активності та ступеня диференційованості

C. Прямопропорційна до проліферативної активності та зворотньопропорційна до ступеня диференційованості

D. Зворотньопропорцйна до проліферативної активності та прямопропорційна до ступеня диференційованості

E. Не має залежності від проліферативної активності та ступеня диференційованості

F. Зворотньопропорційна до проліферативної активності

Вірні відповіді : C

*** Питання № 42

Який метод дозиметрії є найбільш точним в оцінці поглинутої організмом людини дози?

A. Хімічний

B. Фізичний

C. Клінічний

D. Біологічний

E. Математичний

Вірні відповіді : B

*** Питання № 43

Який метод індикації (дозиметрії) індивідуальної поглинутої дози тканинами організму є найбільш інформативним в умовах великомасштабної аварії на атомному підприємстві?

A. Хімічний

B. Фізичний

C. Клінічний

D. Біологічний

E. Математичний

Вірні відповіді : D

*** Питання № 44

Цитогенетичний метод, що застосовується для оцінки поглинутої дози тканинами організму, є найбільш інформативним при підрахунку хромосомних аберацій в:

A. Букальному епітелії ротової порожнини

B. Лімфоцитах периферичної крові

C. Лімфоцитах кісткового мозку

D. Лімфоцитах кісткового мозку і периферичної крові

E. Клітинах епідермісу

F. Статевих клітинах

G. Стовбурової клітини кісткового мозку

Вірні відповіді : D

*** Питання № 45

До групи методів біологічної дозиметрії, які використовуються в клінічній радіаційній медицині, відносяться:

A. Усі методи клінічної лабораторної діагностики, що дозволяють судити про розміри поглинутої дози тканинами організму

B. Методи, що використовують дані про реакцію (загибель) експериментальних тварин на опромінення

C. Методи, що використовують дані про реакцію (загибель) мікроорганізмів на опромінення

D. Аналіз клінічних проявів в період формування променевого пошкодження

Вірні відповіді : A

*** Питання № 46

За допомогою спектрометра випромінення людини вимірюється вміст в організмі радіонуклідів, які є джерелом:

A. Альфа-випромінення

B. Гама-випромінення

C. Альфа-, бета-випромінення

D. Альфа-, гама-випромінення

E. Альфа-, бета-, гама-випромінення

Вірні відповіді : B

*** Питання № 47

Найбільш важливим та потенційно небезпечним є попадання радіонуклеідів в організм людини:

A. Інгаляційним шляхом

B. Через шкіру

C. Через шлунково-кишковий тракт

D. Усі наведені шляхи є однаково небезпечними

Вірні відповіді : A

*** Питання № 48

Назвіть тип розподілу радіонукліда - цезія-137 в організмі людини:

A. Скелетний

B. Ретикулоендотеліальний

C. Дифузний

D. В шкірі та її похідних

E. Тільки в щитовидній залозі

Вірні відповіді : C

*** Питання № 49

Назвіть тип розподілу радіонукліда - стронція-90 в організмі людини:

A. Скелетний

B. Ретикулоендотеліальний

C. Дифузний

D. В шкірі та її похідних

Вірні відповіді : A

*** Питання № 50

Назвіть тип розподілу радіонукліда - йода-131 в організмі людини:

A. Скелетний

B. Ретикулоендотеліальний

C. Дифузний

D. В шкірі та її похідних

E. Виключно в щитовидній залозі

Вірні відповіді : E

*** Питання № 51

Назвіть період напіврозпаду йоду-131:

A. 1 доба

B. 8 діб

C. 3 місяці

D. 2 роки

E. 15 років

Вірні відповіді : B

*** Питання № 52

Назвіть період напіврозпаду стронцію-90:

A. 1 тиждень

B. 3 місяці

C. 4 роки

D. 27 років

E. 118 років

Вірні відповіді : D

*** Питання № 53

Назвіть ефективний період напіввиведення з організму йоду-131:

A. 1 доба

B. 1 тиждень

C. 2 місяці

D. 1 рік

E. 8 років

Вірні відповіді : B

*** Питання № 54

Назвіть ефективний період напіввиведення з організму цезію-137:

A. 1 доба

B. 1 тиждень

C. 100 діб

D. 1 рік

E. 10 років

Вірні відповіді : C

*** Питання № 55

Назвіть ефективний період напіввиведення з організму стронцію-90:

A. 1 тиждень

B. 4 місяці

C. 3 роки

D. 17 років

E. 40 років

Вірні відповіді : D

*** Питання № 56

Назвіть заходи профілактики при небезпеці надходження до організму радіоактивного йоду:

A. Призначення йодистого калію 0,25 г/добу на протязі 7-10 днів

B. Призначення йодистого калію 25 г/добу на протязі 1 місяця

C. Призначення йодистого калію 2,5 г/добу на протязі 3 місяців

D. Застосування в їжу йодованої кухонної солі

E. 2-4 краплі 5% розчину йоду спиртового 1 раз на добу на протязі 1 тижня

F. Призначення антиструміну по 1 таб. 2 рази на добу 1 тиждень

Вірні відповіді : AE

*** Питання № 57

При зовнішньому гамма-опроміненні всього організму (поглинута доза 2 Гр) у потерпілого в період розпалу є характерним наявність:

A. Блювоти

B. Нейтропенії

C. Анемії

D. Тромбоцитопенії

E. Лімфоцитозу

F. Розвиток анурії

Вірні відповіді : BD

*** Питання № 58

При зовнішньому гамма-опроміненні всього організму (поглинута доза 3 Гр) для клінічної картини в період розпалу є характерними наявність:

A. Блювоти

B. Агранулоцитозу

C. Радіаційного гепатиту

D. Радіаційного пульмоніту

E. Епіляції

F. Радіаційної катаракти

Вірні відповіді : BE

*** Питання № 59

При зовнішньому гамма-опроміненні всього організму (поглинута доза 8 Гр) для клінічної картини в період розпалу є характерними наявність:

A. Анемії

B. Агранулоцитозу

C. Оро-фарингеального синдрому

D. Тромбоцитозу

E. Моноцитозу

F. Все наведене

Вірні відповіді : ABC

*** Питання № 60

Селективна деконтомінація кишківника - ентеральна стерилізація - при гострій променевій хворобі може проводитися слідуючими препаратами:

A. Бісептол + ністатин

B. Таривід + нізорал

C. Тетрациклін + левоміцетин

D. Стрептоміцин + метотрексат

E. Всіма наведеними комбінаціями

Вірні відповіді : AB

*** Питання № 61

Оро-фарингеальний синдром (гострий променевий мукозит) можна очікувати при загальному опроміненні організму в дозах:

A. 1 - 2 Гр

B. 2 - 3 Гр

C. 3 - 4 Гр

D. > 5 Гр

Вірні відповіді : D

*** Питання № 62

Який з наведених показників може бути використаним в перші 3 доби після зовнішнього опромінення як діагностичний критерій ступеня важкості гострої променевої хвороби?

A. Кількість лімфоцитів

B. Кількість тромбоцитів

C. Кількість нейтрофілів

D. Кількість моноцитів

E. Кількість еритроцитів

Вірні відповіді : A

*** Питання № 63

Який з наведених симптомів є специфічним при опроміненні в дозах, що викликають гостру променеву хворобу?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]