Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи РЛС / Екзамен / Екзамен 2012 (описи).doc
Скачиваний:
287
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
470.02 Кб
Скачать

14. Структурна схема пристрою системи селекції рухомих цілей (срц) з зовнішньою когерентністю з черезперіодним відніманням (чпв) на відеочастоті (рис. 4.46)

Схема призначена для компенсації пасивної перешкоди.

Структурна схема пристрою СРЦ із зовнішньою когерентністю з ЧПВ на відеочастоті показана на рис.4.46.

Її відмінність від пристрою СРЦ з еквівалентною внутрішньою когерентністю полягає у тому, що когерентний гетеродин фазується не зондуючим імпульсом, а прийнятим перешкодовим коливанням. При такому фазуванні в когерентну напругу вводиться як випадкова початкова фаза сигналу φi так і регулярна зміна фаз перешкоди ΏДСТП, обумовлене переміщенням хмари відбивачів під дією вітру. При цьому відпадає необхідність в СКДВ, що є істотною гідністю пристроїв СРЦ із зовнішньою когерентністю. Проте коефіцієнт придушення перешкоди в такому пристрої буде нижчим, ніж в пристрої СРЦ з внутрішньою когерентністю. Це обумовлено тим, що в пристрої СРЦ із зовнішньою когерентністю в когерентну напругу вводяться всі випадкові флюктуації фази перешкоди, через що флюктуації амплітуди перешкоди на виході ФД зростають і її спектр розширяється. Крім того, в такому пристрої мають місце передні кромки перешкоди, що не компенсуються, а роздільна здатність РЛС по дальності погіршується в два рази, оскільки для виключення компенсації корисного сигналу в ланцюг фазування когерентного гетеродина вводиться затримка приблизно на тривалість імпульсу τи. В результаті коли початкова частина напруги перешкоди поступає на вхід ФД, когерентний гетеродин ще не збалансований, унаслідок чого передня кромка на виході ФД флюктує по амплітуді від періоду до періоду проходження і не компенсується в схемі ЧПВ.

15. Принципова схема обмежувача сигналів системи селекції рухомих цілей (срц) (рис. 4.47)

Обмежувач встановлюється між ППЧ і ФД. Застосування обмежувача дозволяє усунути паразитну амплітудну модуляцію сигналу, яка може виникнути при проходженні сигналу у високочастотному тракті приймача РЛС.

Основна вимога до ФД зводиться до того, щоб напруга на його виході залежала тільки від фазового зрушення

Обмежувач забезпечує узгодження динамічного діапазону ППЧ (по виходу) з динамічним діапазоном елементів системи СРЦ. Крім того, за допомогою обмежувача можна забезпечити нормування залишків пасивної перешкоди (ПП), що не компенсуються, до рівня власних шумів приймача.

На рис.4.47,а представлена принципова схема обмежувача на послідовно включених діодах. Опір R1 повинен бути значно більше опорів резисторів R2 і R3. При великих рівнях вхідних сигналів обмежувачу цього типу властиві недоліки, обумовлені накопиченням зарядів. Застосування діодів на «гарячих» носіях дозволяє поліпшити цей хороший в інших відносинах обмежувач.

На рис.4.47,б представлений транзисторний обмежувач. Він має високу фазову стабільність. Підвищення якісних характеристик подібного обмежувача можна забезпечити за рахунок використовування декількох послідовно включених транзисторів, що працюють в режимі обмеження.

16. Принципова схема фазового детектора системи селекції рухомих цілей (срц) (рис. 4.49)

Основними вимогами до ФД в системах СРЦ є:

  • перенесення спектру вхідних сигналів в область відеочастот без його розширення;

  • достатньо великий динамічний діапазон.

ФД можуть бути небалансними і балансними.

Балансний ФД найбільшою мірою відповідає вимогам, які пред'являються до ФД в системах СРЦ на відеочастоті. Його динамічний діапазон значно вище за динамічний діапазон небалансного ФД через відсутність необхідності виконання умови Uоп >> Uс. Якнайкращі характеристики серед ФД має кільцевою ФД (рис.4.49). Він складається з діодного моста, вхідного та вихідного трансформатора, R-C ланцюга.