Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи РЛС / Екзамен / Екзамен 2012 (описи).doc
Скачиваний:
287
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
470.02 Кб
Скачать

11. Структурні схеми кореляційно-фільтрової обробки когерентних послідовностей радіоімпульсних сигналів (рис. 3.81)

Відомо, що оптимальне виявлення на фоні білого шуму зводиться до обчислення кореляційного інтеграла.

Це обчислення може бути вироблене або безпосередньо за допомогою перемножувача і інтегратора (кореляційний метод), або за допомогою оптимального цьому сигналу фільтру (фільтрової метод), або за допомогою кореляційно-фільтрового методу. При одному з варіантів його застосування множення коливання, що приймається, на несуче виробляється в когерентному детекторі (КГД), керованому вказаним коливанням і перетворюючому коливання, що приймається, у відеочастотне. Фільтрація останнього здійснюється за допомогою оптимального фільтру (ОФ), побудованого для відеочастотної огинаючої сигналу і працюючого на відеочастоті (рис.3.81,а), унаслідок чого істотно спрощується його здійснення.

Якщо сигнал, що приймається, є послідовністю радіоімпульсів, то ОФ для його відеочастотної огинаючої складається з оптимального фільтру для одиночного відеоімпульсного сигналу ОФОС і оптимального фільтру для огинаючої послідовності імпульсів ОФОП (ідеального накопичувача), які розташовуються після КГД (рис.3.81,б). Але при такій побудові системи обробки когерентний детектор працює в тяжких умовах, оскільки на його вхід поступають не тільки слабкі сигнали, але і білий шум з його теоретично необмеженою потужністю, а також інші перешкоди. Щоб полегшити його роботу, оптимальний фільтр для одиночного імпульсу переносять з відеотракту в радіотракт і, перетворюючи його в радіочастотний РОФОС, ставлять перед когерентному детектором КГД (рис.3.81,в). Зважаючи на лінійність когерентного детектора і фільтру схеми на рис.3.81,б і рис.3.81,в повністю еквівалентні.

При випадковій початковій фазі система оптимальної обробки має два канали (рис.3.81,г) квадратури, як і структурна схема оптимального виявлення такого сигналу. Двохканальною є і структурна схема квазіоптимальної обробки даного сигналу (рис.3.81,д), на якому накопичувальний пристрій скорочено позначений НУ.

КГД – когерентний детектор

ОФ – оптимальний фільтр

ОФОС – оптимальний фільтр одиночного сигнала

ОФОП – оптимальний фільтр згинаючої послідовності імпульсів

РОФОС – радіочастотний оптимальний фільтр для одиночного сигналу

КВ – квадратурний випрямляч

НУ – накопичуючий пристрій

+ – суматор

12. Структурна схема когерентного накопичення імпульсних сигналів з невідомим доплерівським зрушенням по частоті (рис. 3.84)

При відносному русі об'єкту, що відображається, коливання, що приймаються, мають частоту f = fo + FД, де fo - випромінювана частота: FД = fo·[(1 – Vr/c)]/(1 + Vr/c)  2.Vr/)

Для здійснення когерентного накопичення сигналів від рухомих об'єктів є три можливості.

Перша полягає в побудові багатоканальної системи обробки (рис 3.84). Кожен її канал відповідає одній з порівняно вузьких ділянок спектру очікуваних частот Доплера, а сукупність всіх її каналів перекриває повністю цей спектр. Кожен канал цієї системи виконується по структурній схемі з наявністю генератора частоти Доплера ГЧД і змішувача СМ випромінюваної частоти fo і частоти Доплера FД. Фазообертач ФО змінює фазу одного з опорних коливань на 90о.

Друга можливість когерентного накопичення сигналів від рухомих об'єктів полягає в пошуку об'єкту по радіальній швидкості і реалізується системою обробки, в якій генератор частоти Доплера ГЧД перебудовується у всьому діапазоні очікуваних частот Доплера. Проте описана система вимагає в М раз більшого часу на пошук і накопичення сигналів, ніж в багатоканальній системі. Тому в системах виявлення об'єктів, що швидко переміщаються, вона не може бути використана по тактичних міркуваннях.

Третя можливість когерентного накопичення сигналів від рухомих об'єктів реалізується за допомогою одноканальної системи, в якій одночасно і когерентно накопичуються імпульсні сигнали з різними доплерівськими зрушеннями по частоті.

РФ – режекторний фільтр

КГД – когерентний детектор

ФВ - фазообертач

СМ – змішувач

ГЧД – генератор частоти Доплера

КВ – квадратурний випрямляч

НУ – накопичуючий пристрій

+ – суматор