Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи РЛС / Екзамен / Екзамен 2012 (описи).doc
Скачиваний:
287
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
470.02 Кб
Скачать

9. Структурна схема рлс з пристроєм подавлення імпульсних перешкод по бокових пелюстках дн приймальної антени (рис. 4.35)

Задачу захисту від імпульсних перешкод відповідей (ІПВ) можна розділити на дві частини: захист від випереджаючих ІПВ; захист від ІПВ по бічних пелюстках ДНА.

Захист від випереджаючих ІПВ може бути здійснена двома способами. Перший спосіб заснований на використовуванні швидкої поімпульсної перебудови робочої частоти РЛС.

Якщо швидкість перебудови VспсПпр/Тп, де Ппр − смуга пропускання приймального пристрою, Тп −період повторення імпульсів РЛС, то випереджаючі імпульси ІПВ не потраплять в тракт з огляду на те, що їх несуча частота відповідатиме частоті РЛС в попередньому циклі випромінювання.

Другий спосіб заснований на використовуванні змінного запуску і апаратури захисту від неспівпадаючих імпульсних перешкод (НІП). При зміні Тп від періоду до періоду випереджаючі імпульси ІПВ придбавають властивості НІП і пригнічуються в апаратурі захисту від НІП.

Для придушення ІПВ, прийнятих по бічних пелюстках ДНА, застосовуються системи придушення бічної відповіді (ПБВ), що складаються з додаткової приймальної антени, діаграма спрямованості якої огинає бічні пелюстки діаграми спрямованості основної антени і каналу обробки вихідних сигналів цієї антени. Спрощена структурна схема РЛС з пристроєм придушення бічної відповіді представлена на мал. 4.35.

10. Структурна схема системи селекції рухомих цілей (срц) на проміжній частоті (рис. 4.41)

Фізичними основами захисту РЛС від пасивних перешкод є відмінності в параметрах корисних і заважаючих сигналів. Якщо такі відмінності існують, то система повинна відселектувати (розділити) корисні сигнали від тих, що заважають і компенсувати останні.

При рішенні задачі селекції корисних сигналів на фоні пасивних перешкод основна увага надається швидкісним (частотним) і кутошвидкісним (просторово-часовим) методам завадозахисту як найефективнішим.

У РЛС з системами СРЦ, що здійснюють селекцію сигналів цілей і пасивних перешкод (ПП) по частоті Доплера, для ефективного придушення ПП необхідно забезпечити когерентність імпульсів пачки відображених сигналів на вході пристрою режекції.

При використовуванні в РЛС істинної внутрішньої когерентності, коли випромінюється когерентна пачка, необхідність в застосуванні спеціальних пристроїв, що забезпечують когерентність сигналів при прийомі, відпадає.

Система СРЦ в цьому випадку складається з режекторного фільтру (РФ) і пристрою перенесення спектру сигналу в область його робочих частот. При інших способах забезпечення когерентності до складу системи СРЦ окрім режекторного фільтру повинен входити і так званий когерентно-імпульсний пристрій (КІП), який забезпечує когерентність імпульсів в пачці і перенесення їх спектру в область робочих частот РФ. Тому в загальному випадку структурна схема системи СРЦ має вигляд, представлений на рис.4.41.

11. Структурна схема системи селекції рухомих цілей (срц) на відеочастоті (рис. 4.42)

Для систем СРЦ на відеочастоті до складу системи входять пристрої:

  • перенесення спектрів вхідних сигналів лінійної частини приймача в область відеочастот (фазові детектори);

  • формування опорної напруги для фазових детекторів;

  • черезперіодної компенсації (режекторний фільтр).

Окрім перерахованих пристроїв до складу системи може входити пристрій узгодження динамічних діапазонів фазових детекторів (по входу) з динамічним діапазоном ППЧ (по виходу). Як подібний пристрій часто використовується звичний обмежувач сигналів.

На рис.4.42 представлена узагальнена структурна схема системи СРЦ для РЛС, в якій здійснюється некогерентне накопичення відображених сигналів. Наявність двох каналів квадратури виключає можливість втрати корисного сигналу за рахунок незнання його початкової фази. Двонапівперіодні випрямлячі забезпечують перетворення біполярних сигналів з виходів пристроїв черезперіодної компенсації (ЧПК) в однополярні перед їх підсумовуванням і подачею на накопичувач.