Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи РЛС / Екзамен / Екзамен 2012 (описи).doc
Скачиваний:
287
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
470.02 Кб
Скачать

23. Структурна схема квадратурного автокомпенсатора (ак) (рис. 4.65)

Схема призначена для компенсації пасивної перешкоди.

Одним з основних елементів ЧПАК є автокомпенсатор. Він є самоналагоджувальним пристроєм з кореляційними зворотними зв'язками, забезпечуючий виключення із спектру сигналів перешкод в основному каналі АК складових, корельованих з сигналами перешкод в додаткових каналах АК. Основним каналом АК називають канал, в якому відсутній підсилювач з регульованим коефіцієнтом передачі, а додаткові – канали з регульованими коефіцієнтами передачі.

Підсилювач з регульованим коефіцієнтом передачі може бути реалізований з допомогою:

  • двох каналів квадратури з регульованими: коефіцієнтами посилення і фазовим зрушенням між каналами π/2 радіан;

  • керованого змішувача частоти.

У першому випадку АК називається квадратурним (рис.4.65).

Роль кореляторів в квадратурному АК виконують ФД і інтегратори (найчастіше на базі операційних підсилювачів).

Балансні підсилювачі (БП) в квадратурному АК крім зміни амплітуди вхідних сигналів додаткових каналів забезпечують їх проходження до суматора або без зміни фази, або із зміною її на π радіан. Значення фазового зрушення (0 або π радіан) визначається полярністю напруги на виході ФД.

При використовуванні інтегральних мікросхем перевага в цьому відношенні має квадратурний АК.

24. Структурна схема гетеродинного автокомпенсатора (ак) (рис. 4.66)

Схема призначена для компенсації пасивної перешкоди.

Одним з основних елементів ЧПАК є автокомпенсатор. Він є самоналагоджувальним пристроєм з кореляційними зворотними зв'язками, забезпечуючий виключення із спектру сигналів перешкод в основному каналі АК складових, корельованих з сигналами перешкод в додаткових каналах АК. Основним каналом АК називають канал, в якому відсутній підсилювач з регульованим коефіцієнтом передачі, а додаткові – канали з регульованими коефіцієнтами передачі.

Підсилювач з регульованим коефіцієнтом передачі може бути реалізований з допомогою:

  • двох каналів квадратури з регульованими: коефіцієнтами посилення і фазовим зрушенням між каналами π/2 радіан;

  • керованого змішувача частоти.

У другому випадку АК називається гетеродинним (рис. 4.66).

Роль кореляторів в гетеродинних АК виконують змішувач СМ2 і вузькосмуговий фільтр.

25. Схеми включення черезперіодного автокомпенсатора (чпак) (рис. 4.68, 4.69)

Схеми призначені для компенсації пасивної перешкоди.

Від способу включення АК і лінії затримки залежить швидкісна характеристика авто компенсатора.

Швидкісна характеристика - це залежність коефіцієнта передачі корисного сигналу по потужності від радіальної швидкості цілі (частоти Доплера):

Kср = PСвых/PСвх = f(Vr) = f(FД)

При одношаровій ПП співвідношення для коефіцієнтів передачі корисного сигналу мають вигляд:

1) для одноканальної ЧПАК

Kср1(FД) = 1 + R2(Тп) − 2∙Тп∙cos 2π∙(FДFДпп).

2) для двохканальної симетричної ЧПАК (рис.4.69)

Для схеми включення несиметричної двоканальної ЧПАК (рис.4.68), яка може бути одержана з симетричної перемиканням місця входу сигналу, вираз для KсрН(FД) складніший.

Середнє значення цих коефіцієнтів при R(Тп) ≈ 1 наступне: Kср1 ≈ 2; KсрС ≈ 1,5; KсрН ≈ 6.