Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Заоч.2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.07 Mб
Скачать

Задача 9

На основі нижченаведених даних визначити:

  1. Величину ділового ризику.

  2. Величину фінансового ризику.

  3. Дисперсію прибутковості акціонерного капіталу при відсутності боргових зобов’язань.

Вихідні дані

№ за/п

Показники

Одиниці виміру

Номери варіантів

I

III

V

VII

IX

1.

Дисперсія прибутковості активів

%

5

4

6

5

4

2.

Дисперсія прибутковості акціонерного капіталу

%

7

6

5

7

5

Зробити висновки.

Задача 10

Знайти:

  1. Вартість фірми за методом безризикового еквіваленту.

  2. Вартість фірми за методом скорегованої за ризиком ставки дисконтування.

  3. Що відбудеться, якщо вартість фірми зробиться суттєво нижче оцінок рівноваги, що одержані в п.п. 1 і 2?

Вихідні дані

№ за/п

Показники

Одиниці виміру

Номери варіантів

IV

VI

VIII

X

1.

Безризикова ставка

%

6

5

7

4

5

2.

Очікуєма ринкова дохідність

%

12

11

10

12

13

3.

Дисперсія ринкової дохідності

%

2

3

4

2

3

4.

Коваріація чистого доходу фірми і ринкової дохідності

дол.

50

60

45

40

48

5.

Очікуємий чистий дохід

дол.

450

500

550

480

520

Задача 11

Знайти:

  1. Ефективну процентну ставку за борговими зобов’язаннями.

  2. Чистий дохід і прибуток на акцію (EPS).

  3. Дохідність активів.

Вихідні дані

№ за/п

Показники

Одиниці виміру

Номери варіантів

I

III

V

VII

IX

1.

Вартість активів

млн.дол.

2000

1800

1900

2100

2200

2.

Вартість пасивів

млн.дол.

1200

1000

1100

1300

1400

3.

Число акцій в обігу

млн.шт.

20

22

23

25

21

4.

Операційний дохід

млн.дол.

800

900

1000

950

850

5.

Ставка корпоративного податку

%

40

40

40

40

40

6.

Сума процентних платежів за борговими зобов’язаннями

млн.дол.

120

130

110

100

115

Зробити висновки.

Задача 12

Вартість компанії, вільної від боргових зобов’язань, дорівнює А млн.дол. Компанія емітує облігації зі строком погашення через N років номінальною вартістю В млн.дол. Дисперсія дохідності акціонерного капіталу цієї компанії дорівнює n, а безризикова ставка – r % річних. За допомогою моделі опціонного ціноутворення визначити вартість акціонерного капіталу. Зробити висновки.

Вихідні дані

№ за/п

Показники

Одиниці виміру

Номери варіантів

IV

VI

VIII

X

1.

Вартість компанії (А)

млн.дол.

10

9

8

11

13

2.

Строк погашення облігації (N)

років

9

10

8

11

12

3.

Номінальна вартість облігацій (В)

млн.дол.

7

8

9

7

8

4.

Дисперсія дохідності акціонерного капіталу

-

0,4

0,3

0,4

0,5

0,3

5.

Безризикова ставка

%

8

7

6

9

8