Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Заоч.2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.07 Mб
Скачать

Практичні завдання

Задача 1

Кількість додатково випущених звичайних акцій компанії складає 2,0 млн. шт. Сума дивіденду, що припадає на одну звичайну акцію у звітному періоді, складає 15 грн. Плановий індекс зростання дивідендів з чистого прибутку акціонерам складає 1,05. Сума власного (акціонерного) капіталу, що залучають за рахунок випуску звичайних акцій – 82 млн. грн. Витрати з емісії звичайних акцій по відношенню до загальної суми емісії акції – 4%. Знайти вартість власного капіталу, що залучають за рахунок випуску звичайних акцій.

Задача 2

Ставка проценту за банківський кредит – 21%. Ставка податку на прибуток – 25%. Рівень витрат позичальника по залученню банківського кредиту в його сумі – 0,05. Розрахувати вартість позиченого капіталу, який залучають у формі банківського кредиту.

Задача 3

Ставка купонного проценту за облігацією – 10%. Ставка податку на прибуток – 25%. Рівень емісійних витрат по відношенню до обсягу емісії – 0,04. Визначити вартість позикового капіталу, що залучають за рахунок емісії облігацій.

Задача 4

Середня сума дисконту (проценту) по облігації складає 30 грн. Номінал облігації 400 грн. Рівень емісійних витрат по відношенню до суми залучених за рахунок емісії грошових коштів – 0,04. Знайти вартість позикового капіталу, що залучають за рахунок емісії облігацій.

Література

[1,5,8,9,15,24,31]

Практичне заняття № 3

Тема 9. Фінансування інвестицій в оборотний капітал

Мета заняття: Закріпити знання щодо інвестування в оборотний капітал.

План заняття

1. Закріпити теоретичні знання щодо інвестування в оборотний капітал.

2. Розрахунок та співставлення власних оборотних коштів і поточних фінансових потреб.

Обладнання: методичні вказівки до виконання практичної роботи, калькулятори, законодавча база.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Вартість позикового капіталу, що залучають за рахунок емісії корпоративних облігацій, оцінюють на основі ставки купонного проценту, що формується за рахунок періодичних купонних виплат. Якщо облігацію продають на інших умовах, то базою оцінки виступає сума дисконту за нею, що виплачується при погашенні.

В першому випадку оцінку здійснюють за формулою:

, (1.11)

де ПКО – вартість позикового капіталу, що залучають за рахунок емісії облігацій, %;

СКП – ставка купонного проценту за облігацією, %;

ПП – ставка податку на прибуток, долі одиниці;

РЕВ – рівень емісійних витрат по відношенню до обсягу емісії, долі одиниці.

У другому випадку розрахунок вартості позики здійснюють за формулою:

, (1.12)

де – вартість позикового капіталу, що залучають за рахунок емісії облігацій, %;

НО – номінал облігації;

- середня сума дисконту (проценту) по облігації, грн.;

РЕВ – рівень емісійних витрат по відношенню до суми залучених за рахунок емісії грошових коштів, долі одиниці.

Практичні завдання

Задача 1

Підприємство займається виробництвом декоративного посуду. Кількість проданих виробів складає 10 000 шт. Ціна за одиницю одного виробу – 20 грн. Змінні витрати на одиницю проданої продукції – 10 грн. Сума постійних витрат підприємства складає 50 000 грн. Ставка податку на прибуток – 25%.

На основі наведених даних визначити:

 • величину чистого доходу (після виплати процентів і податків);

 • обсяг продаж, що забезпечують беззбитковість операцій (точку беззбитковості);

 • величину операційного “важеля”.

Зробити висновки.

Задача 2

Купонний дохід за неконвертованими облігаціями дорівнює 12%. Якщо компанія додасть до кожної облігації 15 варантів, то купонна ставка знизиться до 11,5%. Варант дає право на покупку в наступні три роки однієї акції по 12,5 дол. Розрахуйте вартість варантів, якщо номінал конвертованих облігацій дорівнює 1000 дол., а строк погашення – 10 років.

Задача 3

Припустимо, що 100 дол. вкладено на 10 років під 12% річних. Розрахуйте суму вкладу на кінець строку при:

 1. щорічному нарахуванні складних відсотків;

 2. нарахуванні відсотків кожні півроку;

 3. щомісячному нарахуванні відсотків;

 4. безперервному нарахуванні відсотків.

Задача 4

Нехай в кінці кожного з майбутніх 20 років є можливість отримати 100 доларів. Річна процентна ставка для всього періоду дорівнює 10%.

Визначити:

 1. приведену вартість платежів;

 2. чи слід заплатити 1000 дол. за 20-річний ануїтет, що приносить по 100 дол. за рік?

 3. яка приведена вартість безстрокового ануїтету, що приносить по 100 дол. за рік?

Задача 5

Купонна ставка облігації складає 12%, строк до погашення – 10 років, номінал – 1000 дол., а дохідність при погашенні – 7%. Знайти приведену вартість облігації, якщо процентний дохід виплачується:

 • один раз у рік;

 • один раз за півроку;

 • кожен квартал.

Задача 6

Компанія АВС повинна установити додаткове обладнання для забезпечення безпеки на північно-західній атомній електростанції. Урядовим стандартам відповідають два види обладнання. Обладнання Alpha коштує 105 тис. дол., має нормативний строк служби 10 років і нульову балансову вартість в кінці 10-го року. Обладнання Gamma коштує 90 тис. дол. і також повинно бути списане за 10 років до нульової балансової вартості. На ремонт і обслуговування першого потребується 10,5 тис. дол. кожен рік, а другого – 9 тис. дол. Після 10 років експлуатації перепродати обидва види обладнання неможливо. Необхідний рівень дохідності за проектом складає 11%. Яке обладнання необхідно купити? Ставка податку на прибуток дорівнює 25%.

Задача 7

Вартість компанії, вільної від боргових зобов’язань, дорівнює 10 млн. дол. Компанія емітує облігації зі строком погашення через 9 років номінальною вартістю 7 млн. дол. Дисперсія дохідності акціонерного капіталу цієї компанії дорівнює 0,4, а безризикова ставка – 8% річних. За допомогою моделі опціонного ціноутворення визначити вартість акціонерного капіталу. Зробити висновки.

Задача 8

Поточний курс акції в 80 дол. може в майбутньому або збільшитися до 100 дол., або зменшитися до 60 дол. Імовірність підвищення ціни дорівнює 0,6, а зниження – 0,4. Ціна виконання опціону “кол” складає 80 дол., а оптимальна величина коефіцієнта хеджирування 0,4.

Визначити:

 1. Нижню межу ціни опціону.

 2. Очікувану ціну опціону “кол”.

 3. Показати відсутність ризику за хеджируваним портфелем.