Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції.doc
Скачиваний:
521
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

Розкажіть про генетичні групи слів української мови.

Що Ви знаєте про спільнослов’янську та східнослов’янську лексику?

Які слова називають власне українськими, за якими ознаками можемо їх розпізнати?

Назвіть характерні для українських слів суфікси та префікси.

Розкажіть про інтернаціоналізми, запозичення та власне іншомовні слова.

Що Вам відомо про старослов’янізми?

Розкажіть про запозичення зі слов’янських мов.

Що Вам відомо про грецизми та латинізми у складі лексики сучасної української мови?

Розкажіть про слова, запозичені із західноєвропейських мов.

Що Ви знаєте про фонетичне, графічне, морфологічне засвоєння іншомовних слів українською мовою?

Пригадайте поради щодо вживання іншомовних слів у науковому та офіційно-діловому стилях.

Назвіть стилістичні функції інтернаціоналізмів та власне іншомовних слів.

Що Вам відомо про екзотизми й варваризми та їх стилістичні функції?

Тема 10. Стилістична диференціація лексики сучасної української мови

План

    1. Стилістично нейтральна лексика.

    2. Стилістично забарвлені слова:

– книжна лексика;

– розмовна лексика.

    1. Емоційно-експресивне забарвлення слів.

    2. Стилістичні функції розмовної та книжної лексики.

Література

 1. Голуб И. Б. Стилистика современного русского язика: Учебн. пос. – М., 1986. – С. 100-123.

 2. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. – К., 1987. – С. 86-96.

 3. Мацько Л. І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова. – К., 1998. – С. 82-102.

 4. Жовтобрюх В. Ф., Муромцева О. Г. Культура мови вчителя: Курс лекцій / За ред. О. Г. Муромцевої. – Х., 1998. – С. 69-72, 74-85.

 5. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К., 1992. – С. 92-97, 104-108.

 6. Сучасна українська літературна мова: Підручн. / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; За ред. М. Я. Плющ. – К., 2000. – С. 135-136.

 7. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За ред. І. К. Білодіда – К.,1972. – С. 85-93.

 8. Українська мова: Енциклопедія. –К., 2000. – С. 238, 521.

Одну і ту ж думку можна висловити різними мовними засобами:

З якою метою ти з’явився? Для чого ти прийшов? Чого ти приперся?

Зміст запитання однаковий, а стилістична різниця помітна. Друге речення – це звичайне нейтральне питання. Порівняно з ним, перше речення звучить дещо книжно, офіційно, а третє явно грубе, розмовне. Відбір лексики залежить від мети висловлювання, сфери спілкування. У найзагальніших рисах функціонально-стильоверозшарування лексики можна зобразити таким чином:

Стилістично нейтральна лексика

При стилістичній характеристиці слова враховується, по-перше, його належність до одного із функціональних стилів чи відсутність функціонально-стильової закріпленості, по-друге, емоційне забарвлення слова, його експресивні можливості.

Основу лексичного складу мови становить стилістично нейтральна (міжстильова) лексика, що вживається в різних жанрах усіх стилів і є стилістичним тлом (фоном) для інших шарів лексики, яким притаманне певне стилістичне забарвлення. Для нейтральної лексики не властиве оцінне чи емоційно-експресивне забарвлення.

Ці слова є в усіх граматичних класах, за винятком вигуків, які мають яскраву експресивність, бо служать засобом вираження емоцій. До нейтральної лексики належать всі числівники, майже всі займенники, більшість службових слів.

Стилістично нейтральна лексика охоплює назви явищ природи: блискавка, вітер, грім, дощ, повінь, посуха;назви рослин і тварин:верба, дуб, тополя, явір, яблуня, жито, овес, пшениця; жайворонок, куріпка, курка, одуд, ведмідь, корова, собака;назви органів людського тіла:голова, нога, око, рука, язик;назви будівель та їх частин:будинок, церква, вікно, двері, дах, склепіння, стеля, підлога; назви дій і станів, місця, часу, простору:ходити, робити, носити, жити, спати, шукати; там, тут, сьогодні, учора, далеко, близькотощо.

Інші групи слів можна назвати лексикою вузького стилістичного призначення. Вони характерні для одного стилю або для кількох.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.