Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практикум з хімії.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
6.21 Mб
Скачать

Контрольні завдання

501. Користуючись значеннями ВЕН, проаналізувати, як змінюється характер хімічного зв’язку в гідридах лужних металів від літію до цезію.

502. Користуючись значеннями ВЕН, проаналізувати, як змінюється характер хімічного зв’язку в оксидах елементів третього періоду періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва.

503. Який хімічний зв’язок називається ковалентним? Як схематично зобразити утворення ковалентного зв’язку в молекулі ? Чим зумовлюється напрямленість ковалентного зв’язку?

504. Який ковалентний зв’язок називається неполярним і полярним? Яка величина кількісно характеризує полярність зв’язку? Які з наведених молекул є диполями?

505. Як утворюється донорно-акцепторний зв’язок? Які типи хімічних зв’язків в іонах та. Визначити донор і акцептор електронів.

506. Який хімічний зв’язок називається іонним? Які властивості іонного зв’язку відрізняють його від ковалентного? Навести два приклади речовин з іонним зв’язком.

507. Який хімічний зв’язок називається донорно-акцепторним? Розглянути будову комплексів і. Визначити донор і акцептор електронів.

508. Чому інертні гази одноатомні, а атоми водню утворюють молекулу ?

509. Які типи хімічних зв’язків у молекулах ? Вказати, до якого атома зміщується спільна електронна пара.

510. В яких випадках взаємодії двох простих речовин утворюються сполуки з ковалентним зв’язком, а у яких – з іонним:

а) К і в) Ва і д)С і

б) і S г) і ?

511. Скласти хімічні формули іонних сполук, що містять такі пари іонів:

а) Na+ і Br - б) Ca2+ і F - в) La 3+ і Cl -

г) Li+ і О2- д) Ca2+ і О2- е) Al3+ і О2-

512. Користуючись таблицею 6, визначити, в якій з наведених молекул хімічний зв’язок найбільш полярний:

.

513. В якій з наведених сполук: полярність ковалентного зв’язку найменша (див. табл. 6)?

514. Користуючись табл. 6, визначити в якій з наведених сполук полярність хімічного зв’язку найменша: ?

515. Користуючись табл. 6, розмістити сполуки в порядку збільшення полярності хімічного зв’язку: .

516. Користуючись таблицею 6, обчислити різницю відносних електронегативностей обох зв’язків у молекулі і визначити, який зв’язок характеризується більшою полярністю?

517. Які типи хімічних зв’язків в молекулі

518. Визначити характер зв’язків у кристалічних структурах твердих речовин: ; сірка; йод;.

519. Визначити характер зв’язків в молекулах: .

520. Обчислити різницю відносних електронегативностей (табл.. 6 ) наступних пар атомів: і. Який з цих зв’язків характеризується найбільшою полярністю?

Окиcно-відновні реакції основні поняття та визначення

Окисно-відновні

реакції

- реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів, що входять до складу реагуючих речовин.

Ступінь окиснення

- умовний заряд атома в молекулі, розрахований, виходячи з припущення, що молекула складається з іонів.

Окиснення

- процес віддачі електронів атомом, молекулою або іоном: .

Відновлення

- процес приєднання електронів атомом, молекулою або іоном:

Окисники

- атоми, молекули або іони, що приєднують електрони. До них належать сполуки, що містять атоми в найвищому ступені окиснення, наприклад: та ін.

Відновники

- атоми, молекули або іони, що віддають електрони. До них належать сполуки, що містять атоми в найнижчому ступені окиснення, наприклад: та ін.