Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практикум з хімії.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
6.21 Mб
Скачать

Стандартні потенціали металевих і газових електродів

(Т=298К)

Електрод

Електродна реакція

-3,045

-2,925

-2,925

-2,923

-2,906

-2,866

-2,714

-2,522

-2,363

-1,662

-1,628

-1,186

-1,180

-0,913

-0,763

-0,744

1

2

3

-0440

-0,403

-0,277

-0,250

-0,136

-0,126

-0,036

+0,000

+0,337

+0,799

+0,854

+0,987

+1,19

+1,498

+1,691

ЗМІСТ

ПЕРЕДМВА.......................................................................................................

3

Робоча програма...................................................................................................

5

Список рекомендованої літератури....................................................................

9

Основні поняття та закони хімії..........................................................................

10

Термохімія та термохімічні розрахунки............................................................

26

Можливість та напрямленість перебігу реакцій...............................................

46

Хімічна кінетика та рівновага.............................................................................

64

Розчини..................................................................................................................

81

Властивості розчинів неелектролітів.................................................................

86

Розчини електролітів............................................................................................

90

Будова атома.........................................................................................................

106

Періодична система елементів Д.І.Менделєєва ...............................................

110

Хімічний зв’язок ..................................................................................................

114

Окисно-відновні реакції.......................................................................................

118

Електродні потенціали. Гальванічні елементи..................................................

125

Корозія металів.....................................................................................................

130

Електроліз.............................................................................................................

133

Метали...................................................................................................................

139

Неметали...............................................................................................................

140

Твердість води......................................................................................................

145

Неорганічні в’яжучі речовини............................................................................

152

Елементи органічної хімії. Органічні полімерні матеріали.............................

153

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ....................................................................................

158

ВСТУП..................................................................................................................

158

Правила техніки безпеки та перша допомога в нещасних випадках..............

159

Лабораторна робота 1. Основні класи неорганічних сполук...........................

160

Лабораторна робота 2. Визначення молярної маси еквівалента складної речовини................................................................................................................

167

Лабораторна робота 3. Визначення теплових ефектів хімічних реакцій........

171

Лабораторна робота 4. Хімічна кінетика.........................................................

174

Лабораторна робота 5. Хімічна рівновага........................................................

176

Лабораторна робота 6. Приготування розчинів даної концентрації і встановлення його титру.....................................................................................

178

Лабораторна робота 7. Електролітична дисоціація. Реакції в розчинах електролітів...........................................................................................................

181

Лабораторна робота 8. Гідроліз солей................................................................

184

Лабораторна робота 9. Електрометричне визначення рН розчинів електролітів...........................................................................................................

187

Лабораторна робота 10. Адсорбція.....................................................................

190

Лабораторна робота 11. Дисперсні системи. Колоїдні розчини......................

192

Лабораторна робота 12. Окисно-відновні реакції.............................................

195

Лабораторна робота 13. Гальванічні елементи................................................

198

Лабораторна робота 14. Електроліз................. ..................................................

201

Лабораторна робота 15. Властивості алюмінію і заліза...................................

204

Лабораторна робота 16. Комплексні сполуки...................................................

206

Лабораторна робота 17. Корозія металів..........................................................

209

Лабораторна робота 18. Визначення карбонатної твердості води .................

212

Лабораторна робота 19. Визначення агресивного діоксиду вуглецю.............

214

Лабораторна робота 20. Визначення процентного вмісту оксидів кальцію та магнію у вапні..................................................................................................

218

Лабораторна робота 21. Кремній та його сполуки............................................

219

ТАБЛИЦІ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ......................................

222

ТАБЛИЦІ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ..........................................................................................

250

ТАБЛИЦІ ДОДАТКІВ.........................................................................................

266

268