Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практикум з хімії.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
6.21 Mб
Скачать

Відповідь: 2,6.

289. На скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість реакції зросла у 27 разів? Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3.

Відповідь: на 300.

290. При 200С реакція відбувається за 2 хв. За який час відбувається ця сама реакція: а) при 00С; б) при 500С? Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2.

Відповідь: а) 8 хв; б) 15 с.

291. При температурі 300С реакція відбувається за 25 хв, при 500 С – за 4 хв. Обчислити температурний коефіцієнт швидкості реакції.

Відповідь: 2,5.

292. Швидкість реакції при 00С дорівнює 1 моль/(л·с). Визначити швидкість даної реакції при 300С, якщо температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3.

Відповідь: 27 моль/(л·с).

293. Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2. Як зміниться швидкість реакції, якщо знизити температуру від 1000 до 600С?

Відповідь: зменшиться в 16 разів.

294. Як зміниться швидкість реакції, якщо підвищити температуру від 200 до 500С? Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3.

Відповідь: зросте у 27 разів.

295. Визначити температурний коефіцієнт швидкості реакції, якщо константа швидкості при 273 К дорівнює 1,17 л/(моль·хв), а при 298 К – 6,56 л/(моль·хв).

Відповідь: 2.

296. Визначити, за якої температури реакція закінчиться за 45 хв, якщо при 293К вона триває 3 год. Температурний коефіцієнт швидкості реакції стано-вить 3,2.

Відповідь: 304,9 К.

297. На скільки слід підвищити температуру реакційної суміші, щоб швидкість реакції зросла в 90 разів? Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2,7.

Відповідь: 45,30.

298. У скільки разів зросте швидкість розчинення заліза в хлороводневій кислоті при підвищенні температури на 320, якщо температурний коефіцієнт швидкості розчинення становить 2,8?.

Відповідь: у 27 разів.

299. При 393 К реакція закінчується через 18 хв. За який час відбувається дана реакція при 453 К, якщо температурний коефіцієнт швидкості реакції дорів- нює 3?

Відповідь: 1,5 с.

300. Визначити температурний коефіцієнт швидкості реакції, якщо при зниженні температури на 450 реакція відбувається у 25 разів повільніше.

Відповідь: 2,05.

301. Як зміняться швидкості прямої та зворотної реакцій в гомогенній системі

,

якщо вдвічі підвищити тиск? В якому напрямку зміститься хімічна рівновага?

302. Чи зміститься хімічна рівновага в гетерогенній системі

при зменшенні тиску вдвічі? Відповідь обґрунтувати розрахунками зміни швидкостей прямої та зворотної реакцій.

303. Як зміститься хімічна рівновага в системі

при підвищенні тиску втричі? Обґрунтувати висновок розрахунками зміни швидкостей прямої та зворотної реакцій.

304. Розрахувати зміну швидкостей прямої та зворотної реакцій в гомогенній системі

при зменшенні тиску в 1,5 рази. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага?

305. У рівноважній гетерогенній системі

збільшили об’єм втричі. Як зміняться швидкості прямої та зворотної реакцій і в якому напрямку зміститься хімічна рівновага?

306. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі

,

якщо зменшити об’єм системи в 1,8 рази? Як зміняться швидкості прямої та зворотної реакцій?

307. Оборотна реакція відбувається за схемою:

.