Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_zadan_sborn.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.4 Mб
Скачать

Параметри гальм колодкових нормально замкнених із пружинним замиканням

Таблиця Ж. 1 – Параметри гальм ТКГ – колодкових нормально

замкнених із пружинним замиканням і гідроштовхачами

Параметри

Типорозмір гальма

ТКГ-160

ТКГ-200

ТКГ-300

ТКГ-400

ТКГ-500

Гальмівний

момент, Нм

максимальний

мінімальний

100

50

250

160

800

350

1500

650

2500

1000

Діаметр шківа, мм

160

200

300

400

500

Момент інерції шківа JШ , кгм2

0,05

0,07

0,26

1,2

3,5

Таблиця Ж. 2 – Параметри гальм ТКТ – колодкових нормально

замкнених із пружинним замиканням і електро-

магнітними короткоходовими штовхачами

Параметри

Типорозмір гальма

ТКТ-100

ТКТ-200/100

ТКТ-200

ТКТ-300/200

Максимальний

гальмівний

момент, Нм

20

40

160

240

Діаметр шківа, мм

100

200

200

300

Момент інерції

шківа JШ, кгм2

0,03

0,07

0,07

0,35

Навчальне видання

Савченко Олександр Григорович

Крот Олександр Юлійович

БУЦЬКИЙ В’ячеслав Олександрович

Розрахунки вантажопідіймального та

Транспортуючого обладнання

Підприємств

Будівельних матеріалів

Навчально-методичний посібник

Роботу до видання рекомендував Ю.В. Журавльов

Редактор В.І. Пуцик

План 2014 р., поз. 15. Формат 6084 1/16.

Підп. до друку Обл.-вид. арк. 6,0.

Надруковано на ризографі. Умовн. друк арк.5,8. Папір друк. №2 .

Тираж 100 прим. Зам. № 1162. Безкоштовно.

__________________________________________________________________

ХНУБА, 610002, Харків, вул. Сумська, 40

__________________________________________________________________

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського національного

університету будівництва та архітектури

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]