Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_zadan_sborn.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.4 Mб
Скачать

Додаток а

Таблиця А.1 Вихідні дані для індивідуальних завдань №1 - “Розрахунок лебідки” та №2 - “Розрахунок механізму пересування візка”

Но-мер варі-анта

Вантажо

підій-маль-ність,

Q, т

Швид-кість

підій-мання

V, м/с

Висота

підій-

мання,

Н, м

Група класифіка-ції (режиму

роботи) механізму

ISO 4301/1

ТВ %

Кіль-кість

поліс-паcтів, m

Швид-кість

пересу-вання візка, Vп, м/с

1

2

3

4

5

6

7

8

1

13

0,2

22

М3

15

1

0,9

2

16

0,2

12

М4

25

1

0,5

3

35

0,2

16

М6

40

1

0,8

4

12

0,12

8

М3

15

2

0,6

5

22

0,16

10

М4

25

2

0,5

6

37

0,1

8

М1

40

1

0,9

7

28

0,05

14

М8

40

1

0,6

8

9

0,08

12

М7

25

1

1,2

9

18

0,1

9

М5

40

1

0,4

10

8

0,15

16

М2

15

2

0,9

11

14

0,18

12

М3

15

2

0,8

12

6

0,12

6

М1

15

1

1,2

13

11

0,14

4

М5

25

1

0,6

14

32

0,16

20

М7

40

1

0,5

15

13

0,1

5

М8

40

1

0,8

16

26

0,16

13

М4

25

2

0,4

17

50

0,1

8

М5

25

2

0,6

18

15

0,12

14

М4

25

1

0,8

19

35

0,14

14

М3

15

1

0,9

20

17

0,16

6

М3

15

1

0,4

21

8

0,18

10

М1

15

1

0,8

22

11

0,13

12

М8

40

2

0,8

23

31

0,12

8

М6

40

2

0,6

24

41

0,15

11

М7

40

2

0,4

25

20

0,1

8

М3

15

1

0,7

26

6

0,12

6

М2

15

1

1,3

27

22

0,14

14

М1

15

1

0,4

28

4

0,15

10

М4

25

1

0,6

29

33

0,11

9

М5

25

2

0,8

Продовження табл. А.1

Но-мер варі-анта

Вантажо

підій-маль-ність,

Q, т

Швид-кість

підій-мання

V, м/с

Висота

підій-

мання,

Н, м

Група класифіка-ції (режиму

роботи) механізму

ISO 4301/1

ТВ %

Кіль-кість

поліс-паcтів, m

Швид-кість

пересу-вання візка, Vп, м/с

30

46

0,16

12

М6

25

2

0,7

31

28

0,12

14

М4

15

1

0,5

32

9

0,14

7

М1

15

1

1,0

33

24

0,16

12

М3

1

1

0,6

34

7

0,12

6

М5

40

1

0,8

35

16

0,16

13

М6

40

2

0,7

36

2

0,2

15

М2

15

1

0,4

37

4

0,25

20

М7

40

1

0,6

38

38

0,14

7

М8

40

2

0,6

39

26

0,12

10

М6

40

1

0,3

40

25

0,16

16

М2

15

1

0,6

41

30

0,11

10

М1

25

1

0,4

42

14

0,16

7

М3

40

2

0,5

43

24

0,12

12

М3

15

2

0,5

44

34

0,15

14

М4

25

2

0,7

45

14

0,1

4

М7

40

1

0,8

46

10

0,12

8

М2

15

1

0,9

47

26

0,14

12

М4

25

1

1,0

48

40

0,11

6

М8

40

2

0,5

49

18

0,1

10

М3

15

1

0,4

50

5

0,12

14

М4

25

1

0,8

ДОДАТОК Б

Таблиця Б. 1 Вихідні дані для індивідуального завдання № 3 « Розрахунок стрічкового конвеєра»

Номер варіанта

Матеріал, що транспортується

Макси-мальний розмір

кусків

dmax , мм

Довжина

конвеєра

l, м

Кут

нахилу

, град

Умови

роботи (за класифіка-

цією табл.3.5)

Дані для вибору коефіцієнта зчеплення (табл. 3.6)

Продук-

тивність,

П, т/год

1

Азбест

-

40

16

13

12

40

2

Бетон

120

60

12

11

22

140

3

Вапно кускове

80

70

20

23

23

10

4

Вапняк

320

100

6

13

22

400

5

Вапняк кусковий

300

80

8

23

23

200

6

Вапно порошкове

-

40

20

13

11

40

7

Вугілля кам’яне сортоване

160

30

11

23

13

80

8

Вугілля кам’яне рядове

150

120

14

13

23

150

9

Вугілля буре

50

35

16

12

13

35

10

Гіпс кусковий

200

30

10

22

14

80

11

Гіпс порошкоподібний

-

45

6

14

11

50

12

Глина кускова волога

200

70

20

11

24

300

13

Глина кускова волога

310

50

13

22

23

45

14

Глина порошкоподібна

10

10

16

12

12

20

15

Глина кускова суха

240

80

8

22

24

200

16

Глина кускова суха

240

30

17

14

14

80

17

Гравій рядовий сухий

90

90

10

12

22

100

18

Гравій рядовий сухий

100

40

18

11

13

60

Продовження таблиці Б.1

Номер варіанта

Матеріал, що транспортується

Макси-мальний розмір

кусків

dmax , мм

Довжина

конвеєра

l, м

Кут

нахилу

, град

Умови

роботи (за класифіка-

цією табл.3.5)

Дані для вибору коефіцієнта зчеплення (табл. 3.6)

Продук-

тивність,

П, т/год

19

Гравій митий вологий

100

25

12

14

21

80

20

Гравій митий вологий

70

30

16

23

13

50

21

Гравій митий вологий

80

60

19

21

23

80

22

Земля грунтова суха

180

20

14

22

12

140

23

Земля ґрунтова волога

320

110

4

21

23

300

24

Земля грунтова волога

200

80

8

21

24

400

25

Земля формувальна

220

40

14

14

12

40

26

Зола суха

140

60

18

21

23

70

27

Зола суха

160

120

4

14

22

80

28

Керамзит

80

20

11

23

11

60

29

Крейда порошкоподібна

40

40

18

21

14

15

30

Крейда кускова

340

120

6

23

21

250

31

Пісок чистий сухий

-

40

14

21

11

100

32

Пісок кар’єрний вологий

50

60

18

21

23

60

33

Пісок кар’єрний вологий

-

70

15

11

23

80

34

Порода вскришна

200

35

8

22

12

240

35

Руда залізна

140

90

14

24

24

100

36

Глина волога крупнокускова

160

30

12

14

14

140

37

Руда залізна

180

90

10

14

24

120

38

Бетон

20

30

14

23

14

80

Продовження таблиці Б.1

Номер варіанта

Матеріал, що транспортується

Макси-мальний розмір

кусків

dmax , мм

Довжина

конвеєра

l, м

Кут

нахилу

, град

Умови

роботи (за класифіка-

цією табл.3.5)

Дані для вибору коефіцієнта зчеплення (табл. 3.6)

Продук-

тивність,

П, т/год

39

Суміш силікатна

30

50

20

12

22

110

40

Піщано-гравійна суміш

100

60

19

22

24

220

41

Цемент

-

20

20

12

21

40

42

Цемент

-

35

16

22

12

60

43

Цемент

-

100

6

12

22

120

44

Шлак вугільний

80

120

11

11

23

40

45

Шлак металургійний

60

30

10

13

11

140

46

Шлак металургійний

150

50

22

13

23

400

47

Шлак вугільний

140

40

12

13

12

20

48

Щебінь

80

40

18

21

13

60

49

Щебінь

80

60

12

13

22

120

50

Бетон

60

20

4

21

24

30