Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
375.91 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Курсова робота

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______________ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Харків 2015

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………3

  1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ……………………………………..4

  2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………..5

  3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ……………………………………….13

    1. Технічне завдання……………………………………………...13

    2. Опис програми…………………………………………………14

    3. Інструкції з експлуатації для користувача…………………...17

ВИСНОВКИ…………………………………………………………...19

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………...20

ДОДАТОК А…………………………………………………………..21

ВСТУП

Файл  це упорядкована послідовність однотипних компонентів, розташованих на зовнішніх носіях. Файли призначені тільки для зберігання інформації, а обробка цієї інформації здійснюється програмами. Використання файлів доцільно у разі:

 довготривалого зберігання даних;

 доступу різних програм одним і тим же даними;

 обробки великих масивів даних, які неможливо цілком розмістити в оперативній пам'яті комп'ютера.

Текстові файли  файли на диску, що складаються з символів ASCII. Текстові файли є файлами з послідовним доступом.

Типізовані файли  це файли, що складаються з нумерованій послідовності об'єктів (записів) будь-якого типу.

Нетипізовані файли призначені для запису ділянок пам'яті комп'ютера на зовнішній носій і зчитування їх в пам'ять. На відміну від типізованих файлів, нам не потрібно знати інформація якого типу зберігається в них.

Файл, що не містить жодного елемента, називається порожнім. Створюється файл шляхом додавання нових записів у кінець спочатку порожнього файлу. Довжина файлу, тобто кількість елементів, не задається при визначенні файлу. Під читанням файлу розуміють введення даних з зовнішнього файлу, що знаходиться на диску, в оперативну пам'ять машини. Запис у файл виводу результатів роботи програми з оперативної пам'яті на диск у файл.

Отже, метою курсової роботи є створення текстового файлу, виконання завдання курсової роботи в повному обсязі, створення програми, зручної для користувача.

Розділ I постановка завдання

Створити текстовий файл, що містить зведення про кількість виробів категорій А, В, С (тип даних:Word), зібраних робітником за місяць. Структура запису має поля – прізвище збирача(тип даних: String), кваліфікація(тип даних: String), кількість виробів по категоріях, зібраних робітником за місяць. Кількість записів – довільна. Вважаючи заданими значення розцінок Sа, Sb, Sc(const) за виконану роботу зі зборки одиниці виробу категорій A, B, C відповідно, підрахувати середній розмір заробітної плати працівників цього цеху.

Реалізувати пошук робітників за прізвищем та кваліфікацією (синтаксичний аналізатор).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]