Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
375.91 Кб
Скачать

Розділ II теоретична частина

Програма умовно складається з таких алгоритмів: алгоритм створення текстового файлу, алгоритм зчитування інформації з файлу, алгоритм розрахунку середньої заробітної плати, алгоритм синтаксичного аналізатору.

На рисунку 2.1 зображений алгоритм, який відповідає за створення файлу, введення інформації до файлу про робітника(робітників). Структура запису має поля для прізвища робітника, кваліфікації, кількості виробів по категоріях, зібраних робітником за місяць.

Зчитування інформації з файлу (блок-схема алгоритму зчитування представлена на рис.2.2) починається з вводу назви файлу. Якщо файл введений користувачем не правильно, тоді виконується запит для повторного введення назви файлу. Далі, якщо файл існує, виводиться інформація про робітника та установу (прізвище збирача, номер цеху, кваліфікацію збирача та кількість виготовлених виробів категорій A, B та C). По завершенню виведення інформації файл закривається.

Підрахунок середньої заробітної плати рахується за алгоритмом, наведеним на рис.2.3. Спочатку також необхідно ввести ім’я файлу, і, якщо цей файл існує, відкривається для зчитування, в іншому випадку робить запит для повторного введення імені файлу. Далі, якщо файл існує, виконується підрахунок сумарної заробітної платні, після чого робиться підрахунок середньої заробітної платні по введеному цеху.

Алгоритм, представлений на рис.2.4, здійснює пошук за прізвищем робітника. Цей алгоритм починає роботу з вводу прізвища робітника , і якщо цей файл існує, тоді відкриває його для зчитування, а в іншому випадку виводить користувача в меню навігації. Якщо на наступному кроці робітник знайдений за прізвищем, тоді виводиться інформація про нього. Якщо пошук за прізвищем не приніс бажаного результату, тоді користувач знову повернеться до меню навігації.

Алгоритм пошуку за кваліфікацією, проілюстрований на рис.2.5. аналогічний алгоритму пошуку за прізвищем. Цей алгоритм починає роботу з вводу кваліфікації робітника , і якщо цей файл існує, тоді відкриває його для зчитування, а в іншому випадку виводить користувача в меню навігації. Якщо на наступному кроці робітник знайдений за кваліфікацією, тоді виводиться інформація про нього. Якщо пошук за кваліфікацією не приніс бажаного результату, тоді користувач знову повернеться до меню навігації.

Алгоритм синтаксичного аналізатору, наведений на рис.2.6, починається з вводу найменування файлу. Далі, якщо файл існує, треба ввести запит, якщо ж файлу не існує – ввести запит повторно. Після чого, в залежності від вибору користувача, реалізувати пошук за прізвищем чи за кваліфікацією (правильно ввести запит). Якщо збігів при вводі немає, тоді користувач повертається в меню навігації.

Початок

Введіть назву файлу

Введіть інформацію про робітника

Вводити інформацію про наступного робітника?

Так Ні

Кінець

Рис. 2.1 – Алгоритм створення текстового файлу(процедура Сreate)

Початок

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]