Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kurs_Montazh_odnopov_prom_budivli.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
13.63 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний технічний університет

будівництва та архітектури

Спеціальність: 6.060100

METOДИЧHI BKA3IBKИ

до виконання курсового проекту

Потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі”

Затверджено на засіданні кафедри

технології будівельного виробництва.

Протокол № 5 від 08.01.2009 р.

Харків 2009

Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі” для студентів спеціальності 6.060100 - „Промислове та цивільне будівництво” / Укладачі: М. І. Котляр, С. В. Бутнік, В. А. Вяткін, П. С. Усик – Харків: ХДТУБА, 2009. – 84 с.

Рецензент І. В. Шумаков

Кафедра технології будівельного виробництва

Вступ

У вступі необхідно відобразити значення монтажних робіт та їх обсяг в будівельному виробництві, ефективні методи монтажу будівельних конструкцій, а також перспективи подальшого розвитку монтажних робіт. Зазначити мету виконання даного курсового проекту.

Мета курсового проекту – розробити технологічну карту на потоковий монтаж одноповерхової промислової будівлі.

Для досягнення мети курсового проекту вирішуються наступні задачі:

 • обираються сучасні методи виконання монтажних робіт;

 • обґрунтовується вибір монтажних механізмів і оптимальний варіант монтажу будівлі;

 • розробляється циклограма потокового монтажу і обраховуються необхідні матеріально-технічні ресурси;

 • опрацьовуються питання безпечного виконання монтажних робіт і влаштування стиків;

 • розраховуються ТЕП курсового проекту.

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки, яка виконана на аркушах стандартного розміру А4 (210×297) та одного креслення формату А1 (594×841).

При роботі над курсовим проектом і при прийнятті рішень студент повинен користуватися діючими нормативними документами в будівництві (СНУ, ЕРУ, ДБН, будівельних норм і правил, ЄНіР тощо), підручниками, навчальними посібниками та методичними вказівками.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна мати наступний зміст:

Вступ

 1. Завдання на курсовий проект

  1. Загальна характеристика об’єкта монтажних робіт

  2. Характеристика монтажних конструкцій (ескізи)

 1. Технологічні схеми монтажу конструкцій промислової будівлі і вибір варіанта монтажних кранів

2.1 Технологічні схеми монтажу конструкцій

2.2 Визначення монтажних характеристик конструкцій і вибір монтажних кранів

2.2.1 Вибір стропуючого обладнання

2.2.2 Визначення монтажної маси конструкцій

2.2.3 Визначення висоти підйому гака

2.2.4 Визначення монтажного виліту гаку крана

3 Визначення техніко-економічних показників і вибір оптимального варіанта монтажу конструкцій

3.1 Тривалість монтажу конструкцій

3.2 Трудомісткість монтажних робіт

3.3 Собівартість монтажних робіт

4 Технологія установлення збірних конструкцій

4.1 Установлення колон

4.2 Установлення підкранових балок

4.3 Установлення підкроквяних і кроквяних ферм (балок)

4.4 Установка плит покриття

5 Вибір і розрахунок потреби у транспортних засобах

6 Проектування потокового монтажу збірних конструкцій

  1. Технологічні розрахунки

  2. Циклограма потокового монтажу

 1. Відомість потреби у матеріально - технічних ресурсах

 2. Техніка безпеки під час виконання монтажних робіт

 3. Підсумкові техніко-економічні показники проекту

Список літератури

У графічній частині проекту розробляють та наводять:

- монтажні плани і розрізи прийнятого варіанта з необхідною деталізацією і розмірами, з розбивкою будівлі на захватки, з показом робочих місць розташування стоянок кранів, транспортних засобів або розкладання конструкцій біля місць монтажу, риштувань, пристосувань для тимчасового кріплення конструкцій;

- фрагменти планів і розрізів по установці основних видів конструкцій;

- схеми захватного обладнання, стропування і розстропування конструкцій;

- технологічні схеми влаштування стиків конструкцій;

- вказівки щодо виконання і якості монтажних робіт;

- циклограма потокового монтажу конструкцій;

- відомість потреби у матеріально-технічних ресурсах;

- заходи з техніки безпеки;

- техніко-економічні показники проекту.

Графічні схеми креслять відповідно до вимог ЄСКД. Рекомендовані масштаби: плани – 1:200; 1:400; 1:500, розрізи – 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400, захватні пристрої, монтажне риштування та інші пристосування – 1:25; 1:50; 1:75.

Курсовий проект виконують згідно зі змістом даних методичних вказівок.