Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kurs_Montazh_odnopov_prom_budivli.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
13.63 Mб
Скачать

6 Проектування потокового монтажу збірних конструкцій

6.1 Технологічні розрахунки

Для організації монтажу збірних конструкцій будинку потоковим методом увесь процес розбивають на декілька складових (елементарних потоків).

До складу спеціалізованого потоку монтажу конструкцій в оптимальному варіанті можуть входити наступні елементарні потоки:

монтаж першого комплекту конструкцій (колони та підкранові балки зовнішнього та внутрішнього рядів, підкроквяні ферми) першим краном;

монтаж другого комплекту конструкцій (кроквяні ферми і плити покриття) другим краном;

улаштування стиків конструкцій першого комплекту (заробка стиків колон, зварювання стиків підкранових балок і заробка стиків підкранових балок);

влаштування стиків конструкцій другого комплекту (заробка швів плит покриття).

Основними параметрами потоку є кількість елементарних потоків n, кількість захваток m, ритм потоку k, крок елементарного потоку k0, тривалість елементарного потоку t , тривалість спеціалізованого потоку Tn.

Параметри будівельного потоку розраховують у наступній послідовності.

1 В залежності від прийнятих методів і схем монтажу визначають кількість елементарних потоків п.

2 Визначають просторову структуру спеціалізованого потоку – кількість захваток т. При цьому необхідно виконати наступні умови

m ≥ n + 1. (6.1)

3 Розраховують ритм, крок потоку, тривалість елементарних і спеціалізованих потоків відповідно до рекомендацій ЕНиР.

Для систематизації та полегшення розрахунків їх доцільно виконувати в табличній формі (табл. 6.1).

При визначенні нормативної трудомісткості необхідно враховувати витрати праці машиністів на керування кранів.

Приймаючи остаточне значення ритму потоку і трудомісткості елементарного потоку, доцільно враховувати можливе їх скорочення за рахунок допустимого перевиконання норм монтажниками і машиністами у межах 110 – 120 % (КВ = 1,1…1,2).

Ритми елементарних потоків по влаштуванню стиків повинні бути ув’язані з монтажем відповідних комплектів конструкцій. Склад ланки при цьому призначають за рекомендаціями ЄНіР [11] і в залежності від прийнятих значень трудомісткості і ритмів по захватках. Ритми бажано призначати кратними зміні або половині зміни. Прийнята трудомісткість повинна бути обов’язково кратною ритму потоку. Виконання елементарних потоків з використанням кранів необхідно проектувати в дві зміни, а потоки по влаштуванню стиків – в залежності від прийнятої трудомісткості і складу виконавців, в одну або дві зміни.

Таблиця 6.1 – Таблиця технологічних розрахунків

Номер комплекту

Обґрунтування за ЕНиР

Назва процесу

Од. виміру

Норма часу за ЕНиР

Номери захваток з рівними обсягами

Ланки монтажників

1,2,5,6

3,4

люд-год

маш-год

Обсяг робіт на захватці

Трудомісткість,

люд-год

Машиноємність

(ритм), м-год

Обсяг робіт на захватці

Трудомісткість,

люд-год

Машиноємність

(ритм), м-год

Склад

Номер

Нормативна

Прийнята

Нормативна

Прийнята

Нормативна

Прийнята

Нормативна

Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Для підрахунку обсягу робіт під час заробки стиків колон і підкранових балок використовують додатки Н і П.