Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kurs_Montazh_odnopov_prom_budivli.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
13.63 Mб
Скачать
  1. Завдання на курсовий проект

Згідно з особистим завданням схематично наводять план і розріз будівлі із зазначенням основних розмірів і висотних позначок прогонів, секцій, а також загальну характеристику конструктивних елементів. Схеми будівлі в плані і в розрізах виконують на аркушах формату А4 розрахунково-пояснювальної записки в масштабі 1:500, 1:800, 1:1000. Ці схеми використовують під час виконання наступних розділів проекту. Описують умови будівництва та інші вихідні дані, наведені в завданні.

1.1 Загальна характеристика об’єкта монтажних робіт

На основі схем буділі роблять вибір збірних елементів конструкцій (додатки Б, В, Г, Д, Е), які зводять у табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Специфікація монтажних елементів

Номер

елементу

Назва

Розмір, мм

Маса

елементу,

т

Номер

захватки

Кількість, шт

Маса

елементів на

будівлю, т

дов-

жина

ши-

рина

висота

(тов-

щина)

на зах-

ватку

на

будівлю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2 Характеристика монтажних конструкцій (ескізи)

На підставі специфікації монтажних елементів промислової будівлі роблять ескізи збірних залізобетонних конструкцій з основними розмірами, подають їх масу.

2 Технологічні схеми монтажу конструкцій промислової будівлі і вибір варіанта монтажних кранів

2.1 Технологічні схеми монтажу конструкцій

У залежності від об’ємно-планувальних та конструктивних рішень бувають одноповерхові промислові будівлі легкого, середнього та важкого типів.

Монтаж конструкцій можливо організувати багатьма способами: в залежності від конструктивних особливостей будівлі і ступеня укрупнення монтажних елементів перед підйомом, послідовності і кількості конструкцій, які установлюють з однієї стоянки, роботи конструкцій в процесі монтажу, способу наведення і тимчасового закріплення конструкцій на опори.

Монтаж одноповерхових промислових будівель здійснюють роздільним (для легкого типу), комплексним (для середнього та важкого типів) та комбінованим методами.

При роздільному методі конструкції кожного типу монтують окремим потоком. Наприклад, спочатку виконують монтаж колон з заробкою стиків колон в стаканах фундаментів. Потім виконують монтаж підкранових балок. Але слід зазначити, що до початку їх монтажу бетон в опорних стиках повинен набрати не менш 70% від проектної міцності. Далі виконується монтаж кроквяних ферм та плит покриття.

Комплексний метод монтажу передбачає установку, вивірку і закріплення всіх конструкцій з однієї стоянки, що потребує забезпечення прискореного набору міцності бетону в стиках. Найбільше розповсюдження цей метод отримав для одноповерхових будівель із металевим каркасом.

Зазвичай в практиці будівництва одноповерхових промислових будівель монтаж конструкцій каркаса здійснюється роздільно-комплексним методом. Сутність цього методу полягає в тому, що монтаж здійснюють за допомогою декількох кранів. Наприклад, один кран монтує 1-й комплект конструкцій, до якого входять колони зовнішнього і внутрішнього рядів, підкранові балки і підкроквяні ферми (якщо крок колон зовнішнього і внутрішнього рядів різний). Після закінчення робіт з монтажу конструкцій 1-го комплекту і заробки стиків починає роботу другий кран, який виконує монтаж 2-го комплекту конструкцій, до якого входять кроквяні ферми і плити покриття. Підкроквяні ферми, як варіант, може монтувати і другий кран.

У процесі розробки курсового проекту вибір оптимального варіанта монтажу конструкцій складається з двох етапів. На першому, з метою потокової організації процесів та проектування безпечного виконання робіт, будівлю умовно розділяють на захватки.

В одноповерхових промислових будівлях за захватку рекомендується приймати температурний відсік прогону, або його половину. В той же час кількість захваток повинна бути не меншою кількості елементарних потоків в монтажному спеціалізованому потоці.

Визначаючи розмірів захваток, виходять із умови додержання вимог безпечного виконання і надання фронту робіт для потокової організації виконання процесів.

Монтаж конструкцій є ведучим процесом і тому межа захваток в подальшому зберігається для всіх процесів зведення будівлі. Процеси по улаштуванню стиків виконують по захватках безперервно та з погодженням їх тривалості з крановими процесами. В деяких випадках тривалість виконання робіт по улаштуванню стиків може регулюватись складом виконавців та змінністю роботи.

Для варіантів монтажу конструкцій схеми проходок кранів, місця їх стоянок та кількість конструкцій, які монтують з однієї стоянки, в значній мірі залежать від конструктивної схеми, розмірів будівлі, маси і проектного розташування конструкцій. Проектуючи схему проходок, необхідно прагнути до зменшення кількості стоянок монтажних кранів і скорочення довжини шляху переміщення крану.

У процесі зведення одноповерхових будівель прогонного типу і монтажу з транспортних засобів збірні конструкції подають в прогон назустріч монтажу.

В курсовому проекті потрібно розглянути декілька альтернативних варіантів монтажу. Для кожного з них визначають монтажні характеристики конструкцій і обирають монтажні крани.

На другому етапі визначають техніко-економічні показники кожного з варіантів монтажу конструкцій, які розглядаються та обирається оптимальний.

Для вибраного варіанта розробляють організаційно-технологічні рішення виконання робіт та технологічну карту монтажу конструкцій (див. розділ 3).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]