Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_zadan_sborn.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.4 Mб
Скачать

3.5.4 Перевірка двигуна за тривалістю пуску

Якщо потужність вибраного двигуна недостатня, то запуск конвеєра може бути надто тривалим, що приведе до передчасного виходу двигуна із ладу. Повинна виконуватись умова:

tП tП=3…5с, (3.24)

де tП, tП – фактична і максимально припустима тривалість пуску двигуна (розгону конвеєра), с.

Фактична тривалість пуску визначається за такою самою методикою, як і для механізмів підіймання та пересування вантажу:

tп.п = J дв / МДИН ; МДИН = МСЕР.П  МСТ.П ;

МСЕР.П = КСЕР.П  МН ; МН = 1000 Nдв / дв ; (3.25)

КСЕР.П = (Кпуск + Кmax) / 2 ; МСT = WПR / (uп.ф ) ,

де J – сумарний момент інерції рухомих частин конвеєра, приведений до вала двигуна, кгм2; МДИН – частина крутного моменту двигуна, за рахунок якої здійснюється розгін, Нм; МСЕР.П , МН – середній крутний момент двигуна в процесі пуску і номінальний момент двигуна, Нм; МСT – статичний крутний момент на валі двигуна, створюваний силою опору руху стрічки під час розгону, Нм; КСЕР.П – кратність середньопускового моменту двигуна; WП – сила опору руху стрічки під час пуску, Н.

Сумарний момент інерції J конвеєрів, звичайно, знаходять як суму моменту інерції обертальних частин приводу JПР та моменту інерції рухомих частин конвеєра JК :

J = Jпр + Jк .

Основну частину першої складової становить момент інерції ротора двигуна – Jпр= С  JР , де С=1,21,5 – коефіцієнт, що враховує моменти інерції всіх обертових частин приводу, крім ротора двигуна JР.

Під час визначення моменту інерції JК враховується наведена маса всіх рухомих частин конвеєра – і тих, що рухаються поступально (стрічка з вантажем), і тих, що обертаються ( роликоопори та барабани):

Jк = mКR2 / (3.26)

Наведена маса рухомих частин завантаженого конвеєра mК складається з маси вантажу mВ, маси стрічки mС, маси обертових частин роликоопор верхньої і нижньої гілок mРО, а також із mб – сумарної маси обертових частин усіх барабанів (привідного mб.п, натяжного mб.н і всіх відхиляючих –mб.в1, mб.в2):

mК = (mВ+ mС + mРО+ mб) Кm . (3.27)

Коефіцієнт Кm=0,70,9, як і в більшості існуючих методик [7,12,17], враховує пружне видовження стрічки, в результаті якого не всі маси конвеєра починають рух одночасно (більші значення коефіцієнта приймають для порівняно коротких конвеєрів довжиною до 50м), а також існування відставання окружної швидкості обертових мас від швидкості конвеєра.

Маси вантажу, стрічки та обертових частин роликоопор розраховуються з використанням відповідної погонної ваги (погонних навантажень):

mВ= ql /g; mС = 2qС l /g; mРО=(+)l /g. (3.28)

mб = mб.п + mб.н + mб.в1+mб.в2.

Маси обертових частин кожного з барабанів (mб.п , mб.н , mб.в1, mб.в2) визначені за табл.3.9.

Обчислюючи момент МСT враховують можливе збільшення сили опору руху стрічки під час пуску WП, пов’язане з загусненням мастила в підшипниках, яке особливо характерне для конвеєрів, що працюють у неопалювальних приміщеннях або поза приміщеннями у зимовий період. Докладно методика визначення WП наведена в [17]. Без значної похибки можна приймати WП  (1,3 1,5) W.

Якщо умова (3.24) не виконується, треба вибрати двигун більшої потужності.

Приклад визначення фактичної тривалості пуску двигуна для по-рівняння з максимально припустимою. Розраховуємо маси вантажу, стріч-ки й обертових частин роликоопор та барабанів за (3.28): mВ=350 40/9,81 1400 кг; mС = 2110/9,81880 кг; mРО=(125+35) 40/9,81 640 кг; сумарна маса обертових частин привідного mб.п та натяжного mб.н барабанів (відхиляючий барабан – відсутній): mб = 115+78=193 кг. За (3.27) при Кm= 0,9 знаходимо приведену масу рухомих частин конвеєра: mК = (1400+ 880 + 640+ 193) 0,9 2800 кг. За (3.26) при uп.ф =63 і 0,8 момент інерції рухомих частин конвеєра Jк= 28000,252/(6320,8)= 0,055 кгм2. При JР=0,016 кгм2 і С=1,5 момент інерції обертальних частин приводу Jпр= 1,5 0,016=0,024 кгм2. Сумарний момент інерції J = 0,024+0,055 ≈ ≈ 0,08 кгм2. Силу опору руху стрічки при пуску приймаємо WП 1,5 6700 = = 10050 Н.

Далі за (3.25) розраховуємо: статичний крутний момент на валі двигуна, створюваний силою опору руху стрічки під час розгону МСT = 10050 0,25 / (630,8) 50 Нм; номінальний момент двигуна МН = 10005,5/150 37 Нм; кратність середньопускового моменту двигуна КСЕР.П = (2,0 + 2,5) / 2 = 2,25; середній крутний момент двигуна у процесі пуску МСЕР.П = 2,25 37 83 Нм; МДИН = 83 50=33 Нм; фактичну тривалість пуску двигуна tп.п = 0,08 150/33=0,36 с.  tП=3…5с.

Умова (3.24) виконується, потужність вибраного двигуна достатня для забезпечення нормального запуску конвеєра.