Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_zadan_sborn.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.4 Mб
Скачать

3.8.9 Розрахунок ходу та зусилля натяжного пристрою

Натяжний пристрій призначений для створення у стрічці натягів, які забезпечують відсутність пробуксовування й недопустимого провисання.

Потрібний для натяжки хід натяжного барабана, м, залежить від довжини конвеєра l:

lН =(0,01...0,02)l. (к.п.3.17)

Зусилля натяжки, Н, яке повинне прикладатися до натяжного барабана:

Sн = (Sнб.н + Sзб.н) КС 2S4 КС, (к.п.3.17)

де Sнб.н , Sзб.н – натяги в стрічці в точках набігання та збігання з натяжного барабана, для конвеєра, що проектується, Sнб.нSзб.н= S4; КС =1,1...1,3  коефіцієнт, що враховує опір під час переміщення натяжного барабана по напрямних.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів: ДНАОП 0.001-02: Затв. 20.08.2002 №409/Держ. Департамент з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України. Х.: Форт, 2002. – 416 с.

2 ІванченкоФ.К. Підйомно-транспортні машини. Підручник для технічних вузів. – К.: Вища школа, 1993. – 416 с.

3 Курсовое проектирование грузоподъемных машин / Под ред. С.А.Казака. - М.: Высш. шк., 1989.319 с.

4 Расчет крановых механизмов и их деталей. - ВНИИПТМАШ. - М.: Машиностроение, 1971. – 496 c.

5 Абрамович И.И. и др. Грузоподъемные краны промышленных предприятий: Справочник. М.: Машиностроение, 1989. 360 с.

6 Александров М.П. Грузоподъемные машины: Учебник для вузов по направлению «Транспортные машины и транспортные технические комплексы». – М.: Высш. шк., 2000. 552 с.

7 Иванченко Ф.К. и др. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. – Киев: Вища школа, 1978. – 414 с.

8 Колесник Н.П. Расчеты строительных кранов. Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1985. – 240 с.

9 Приводы машин: Справочник / Под общ. ред. В.В.Длоугого. Л.: Машиностроение, 1982. – 318 с.

10 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. Т.2. – 8-е изд, перер. и доп. Под ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2001. – 912 с.

11 Болотських М.С., Ємельянова І.А., Савченко О.Г. Машини для будівельно-монтажних робіт. Довідник / Під ред. М.С. Болотських – К.: Будівельник, 1993. – 344 с. Глава 5. ПТМ. Авт. Савченко О.Г.

12 Спиваковский А.О. и др. Транспортирующие машины. – М.: Машиностроение, 1987. – 350 с.

13 Конвейеры / Под ред. Ю.А. Пертена – Л.: Машиностроение, 1984. – 367 с.

14 Пособие по проектированию конвейерного транспорта (к СНиП 2.05.07-85) ПромтрансНИИпроект. – М.: Стройиздат, 1988. – 48 с.

15 Конвейерные ленты: Каталог-справочник. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1988.

16 Марон Ф.Л. и др. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин. – Минск: Вышейшая школа, 1977. 244с.

17 Зенков В.Л. и др. Машины непрерывного транспорта. – М.: Машиностроение, 1987. – 432 с.

18 Слепой Ю.Ш. и др. Непрерывный транспорт в промышленности строительных материалов. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. – с.174.

19 Савченко О.Г. Обладнання комплексів для виробництва будівельних дрібноштучних стінових виробів. – Харків, Тимченко, 2006. –416 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]