Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_zadan_sborn.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.4 Mб
Скачать

1.7.1 Вибір двигуна

Електродвигун вибирають за потужністю та тривалістю вмикання ТВ (відносною тривалістю вмикань), відсотків.

Статична потужність, кВт, необхідна для підіймання номінального вантажу:

NСТ = GвV / м, (1.15)

де м – ККД механізму підіймання:

м = п б р

(б  0,9...0,96 – ККД барабана, р – ККД редуктора, при двохступінчастому редукторі р = 0,972  0,94).

Виходячи із специфіки роботи механізму підіймання, особливо кранового, двигун, звичайно, вибирають таким чином, щоб його номінальна потужність була на 10-30% меншою за статичну. Заниження потужності двигуна можливе, коли механізм працює у повторно-короткочасному режимі, а переважна більшість вантажів, що підіймаються, менша за номінальний. Під час вибору двигуна такої дещо заниженої потужності доцільна його перевірка на нагрівання за середньоквадратичною потужністю. Якщо лебідку проектують для використання, в основному, за номінальної вантажопідйомності (скиповий підйомник, кантувальник та інше технологічне обладнання), то припустиме заниження потужності не повинне становити більше, ніж 10%.

Двигун вибирають за таблицями дод.В. Обираючи тип двигуна, треба мати на увазі як зручність роботи з вантажем у разі використання двигуна з фазним ротором (МТF, МТН), так і в декілька разів вищу його ціну у порівняно з короткозамкненими. Двигун МТН дорожчий, ніж МТF, бо має більш ефективну ізоляцію. Кранові двигуни суттєво дорожчі, ніж двигуни єдиної серії, але допускають роботу з великою кількістю вмикань і мають високу здатність до перевантаження.

Під час вибору частоти обертання двигуна треба мати на увазі, що по мірі зменшення частоти обертання розміри, маса та ціна двигунів зростають; за малої швидкості підіймання іноді доцільне встановлення двигуна з низькою частотою обертання, щоб уникнути проблем під час вибору редуктора.

Виконуючи індивідуальне завдання, треба навести такі дані про двигун: тип, ТВ (процентів), номінальну потужність Nдв(кВт), номінальну частоту обертання nдв(об/хв), момент інерції ротора JP(кгм2), діаметр вала dВ(мм). Під час вибору двигунів типу 4А, 4АС додатково наводять кратності пускового (Кпуск) і максимального (Кmax) моментів.

Приклад. Для лебідки, яку планується використовувати для монтажу обладнання, виберемо схему, аналогічно приведеній на рис.7.1,в. У складі такої лебідки доцільно задіяти крановий двигун типу МТF, який має фазний ротор, що дає можливість ступінчастого регулювання кутової швидкості, забезпечуючи зручність виконання монтажних робіт.

Для визначення статичної потужності розрахуємо ККД механізму підіймання, прийнявши ККД барабана б 0,94; ККД редуктора р=0,94: м=0,910,940,94=0,8. Необхідна статична потужність за (1.15): NСТ = =1000,1/ 0,8= 12,5 кВт. З урахуванням можливого заниження потужності на 30% можна вибирати двигун з потужністю, починаючи з 12,50,7 ≈ 9 кВт. За табл. В.3 додатка В можна вибрати електродвигун МТF 211-6, але, враховуючи відносно малу швидкість підіймання, доцільніше вибирати двигун із більш низькою частотою обертання МТF 311-8, який має:

- номінальну потужність, кВт, Nдв, при ТВ=15% - 10,5;

- частоту обертання номінальну, nдв , об/хв - 665;

- момент інерції ротора, Jр, кгм2 - 0,28;