Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IND_zadan_sborn.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.4 Mб
Скачать

1.10 Визначення сповільнення і гальмівного шляху під час зупинки вантажу

Найдовшим гальмівний шлях буде під час гальмування вантажу, що опускається, тому цей процес буде розглянуто нижче.

Вибране гальмо повинне забезпечувати:

– сповільнення, яке б не перевищувало рекомендовані значення (можна приймати за аналогією з розгоном [а]= 0,4...0,6 м/с2);

– гальмівний шлях, який би не перевищував рекомендовану величину для конкретної лебідки, інакше працювати на ній буде незручно (можна приймати рекомендований гальмівний шлях  lГ  0,05 м).

Таким чином, повинні виконуватися умови:

аг.о = Vф / tг.о [а]= 0,4...0,6 м/с2, (1.32)

lГ = VФtг.о / 2 lГ  0,05 м. (1.33)

Тривалість гальмування вантажу, що опускається, с:

tг.о = JГ ДВ / МДИН.Г , (1.34)

де JГ – сумарний момент інерції рухомих частин механізму під час гальмування, приведений до вала двигуна (без значної похибки можна приймати JГ  J ); МДИН.Г – частина гальмівного моменту, за рахунок якої сповільнюється вантаж, Нм.

МДИН.ГГ.Ф – МСТ.О . (1.35)

Невиконання умови (1.32) свідчить про необхідність регулювання фактичного гальмівного моменту МГ.Ф вибраного гальма в бік зменшення, умови (1.33), навпаки, нарощування.

Приклад. Використовуючи величину фактичного гальмівного моменту МГ.Ф=170 Нм, на який повинне бути відрегульоване вибране гальмо, розраховуємо ту частину гальмівного моменту, за рахунок якої сповільнюється вантаж: МДИН.Г=170 -113=57 Нм. Вважаючи для спрощення, що сумарні моменти інерції рухомих частин механізму, приведені до вала двигуна, під час розгону і гальмування приблизно однакові (JГ J=0,42 кгм2), за (1.34) знайдемо тривалість гальмування вантажу, що опускається: tг.о = 0,4270/57=0,52 с. За знайденої тривалості сповільнення вантажу згідно з (1.32) становить аг.о = 0,099/ 0,52=0,19 м/с2 [а]=0,4...0,6 м/с2, а гальмівний шлях за (1.33) lГ = 0,0990,52/2= 0,026 м lГ  0,05 м.

Таким чином, після регулювання на гальмівний момент МГ.Ф=170 Нм вибране гальмо підходить, оскільки обидві указані вище умови виконуютьсясповільнення й гальмівний шлях знаходяться у рекомендованих межах.

1.11 Контрольні питання (к.П.)

1.11.1 Кінематична схема лебідки та схема поліспаста.

1.11.2 Розрахунок та вибір каната

Канат вибирають за потрібним розривним зусиллям Ркп, яке повинне бути більшим, ніж фактичне розривне зусилля каната в цілому Рк:

Рк Ркп= Smax Kk , (к.п. 1.1)

де Smax – найбільший натяг каната (максимальне зусилля у канаті), кН:

(к.п. 1. 2)

де Gв – вага вантажу

Gв= Q·g (к.п. 1.3)