Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод вказ для практ зан.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

Практичне заняття – 4 год.

Питання для обговорення – 2 год.

  1. Поняття та особливості здійснення фінансових інвестицій.

  2. Основні форми фінансового інвестування.

  3. Модель формування політики управління фінансовими інвестиціями.

  4. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій.

  5. Аналіз дохідності облігацій.

  6. Аналіз дохідності акцій.

  7. Методи аналізу фінансових інвестицій.

Тестове завдання – 1 год.

1. Акція - це

а) цінний папір, що засвідчує право власника на участь у статутному капіталі акціонерного товариства;

б) цінний папір, за яким умовами емісії виплату відсотків не передбачено;

в) цінний папір, що засвідчує право власника на майно.

2. Облігації з плаваючою купонною ставкою - це

а) цінний папір, за яким умовами емісії виплату відсотків не передбачено;

б) цінні папери, умовами емісії яких передбачено виплату відсотків у розрахунку на номінальну суму інвестиції;

в) цінні папери, умовами емісії яких рівень купонної ставки не зафіксовано та він змінюється залежно від рівня інфляції або ставки відсотку за кредитами.

3. Облігації з нульовим купоном - це

а) цінний папір, за яким умовами емісії виплату відсотків не передбачено;

б) цінні папери, умовами емісії яких передбачено виплату відсотків у розрахунку на номінальну суму інвестиції;

в) цінні папери, умовами емісії яких рівень купонної ставки не зафіксовано та він змінюється залежно від рівня інфляції або ставки відсотку за кредитами.

4. Облігації з купонною ставкою - це

а) цінний папір, за яким умовами емісії виплату відсотків не передбачено;

б) цінні папери, умовами емісії яких передбачено виплату відсотків у розрахунку на номінальну суму інвестиції;

в) цінні папери, умовами емісії яких рівень купонної ставки не зафіксовано та він змінюється залежно від рівня інфляції або ставки відсотку за кредитами.

5. Інвестиційний горизонт - це

а) кінець періоду, у межах якого порівнюватимуть витрати і вигоди аби упевнитись у тому, що інвестиційний проект доцільно здійснювати;

б) початок періоду, у межах якого порівнюватимуть витрати і вигоди;

в) кінець періоду, у межах якого порівнюватимуть доходи і витрати аби упевнитись у тому, що інвестиційний проект доцільно здійснювати.

6. У ході моделювання інвестиційної діяльності до найважливіших джерел інформації належать:

а) норми та нормативи витрат ресурсів;

б) дані бухгалтерського обліку;

в) бізнес-план;

г) усі відповіді правильні.

7. Фінансові інвестиції — це

а) активи, які утримуються підприємством з метою збільшення доходу (відсотків, дивідендів тощо), зменшення вартості капіталу;

б) активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора;

в) активи, які утримуються підприємством з метою зменшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

8. На яку ціль спрямоване формування інвестиційного портфеля компанії?

а) забезпечення реалізації інвестиційної стратегії компанії;

б) забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків;

в) забезпечення високих темпів зростання прибутку;

г) усе перелічене.

Практичне завдання – 1 год.

1. Необхідно проаналізувати доцільність придбання облігацій з нульовим купоном номінальною сумою 5000 грн., яка продається за ціною 4000 грн. і яку буде погашено через 2 роки. Разом з цим підприємство має можливість альтернативного розміщення коштів з нормою прибутку 14 %.

Основна література до змістового модуля: 6, 8, 11, 19.

Додаткова література до змістового модуля: 24, 27, 32.

Змістовий модуль 10. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.