Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод вказ для практ зан.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

1. Рентабельність (індекс дохідності) - це

а) відношення наведених інвестиційних витрат до грошових доходів;

б) відношення наведених грошових доходів до інвестиційних витрат;

в) відношення приведених грошових доходів до приведених на початок реалізації інвестиційного проекту інвестиційних витрат.

2. Внутрішня норма прибутку – це

а) процентна ставка (ставка дисконтування), за якої чиста приведена вартість дорівнює нулю;

б) процентна ставка (ставка дисконтування), за якої чиста приведена вартість дорівнює одиниці;

в) сума дисконтова них доходів за весь період використання інвестиційного проекту дорівнює сумі початкових витрат (інвестицій).

3. Дисконтування – це

а) метод оцінки інвестиційних проектів шляхом вираження майбутніх грошових потоків, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів, через їх вартість у поточний момент часу;

б) метод оцінки інвестиційних проектів шляхом вираження минулих грошових потоків, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів;

в) метод оцінки інвестиційних проектів, через їх вартість у поточний момент часу.

4. Чиста приведена (дисконтована) вартість – це

а) різниця між доходом від інвестиційного проекту та інвестиційними витратами;

б) сума грошового доходу від інвестиційного проекту та інвестиційних витрат;

в) різниця між приведеним (дисконтованим) грошовим доходом від інвестиційного проекту та інвестиційними витратами.

5. Строк окупності інвестицій – це

а) період часу, необхідний для повернення вкладених коштів (без дисконтування);

б) період часу, за який доходи покривають витрати на реалізацію інвестиційних проектів;

в) період часу, за який прибутки перевищать витрати на реалізацію інвестиційних проектів.

6. Залишкова вартість – це

а) вартість активів на початок інвестиційного горизонту, тобто вигода, яку треба враховувати, коли попередньо оцінюється проект;

б) вартість активів на кінець інвестиційного горизонту, тобто вигода, яку треба враховувати, коли попередньо оцінюється проект;

в) вартість пасивів на кінець або початок інвестиційного горизонту, тобто вигода, яку треба враховувати, коли попередньо оцінюється проект.

7. Які методи оцінки ефективності інвестиційних проектів не враховують фактор часу:

а) метод індексу дохідності та метод чистої приведеної вартості;

б) метод оцінки ефективності інвестицій, виходячи зі строку їх окупності, та метод оцінки інвестицій за нормою прибутку на капітал;

в) метод індексу дохідності та метод оцінки інвестицій за нор­мою прибутку на капітал;

г) метод чистої приведеної вартості та метод внутрішньої норми прибутку.

8. Поширеним способом оцінки ефективності інвестицій є:

а) спосіб чистої приведеної вартості;

б) спосіб внутрішньої норми прибутку;

в) спосіб індексу дохідності;

г) усе перелічене.

9. Способи оцінки ефективності інвестицій, засновані на дисконтуванні:

а) спосіб чистої приведеної вартості;

б) спосіб внутрішньої норми прибутку;

в) спосіб індексу дохідності;

г) усе перелічене.

10. Вартість активів на кінець інвестиційного горизонту, тобто вигода, яку треба враховувати, коли попередньо оцінюється проект, - це:

а) первісна вартість;

б) залишкова вартість;

в) вартість зносу;

г) ліквідаційна вартість.