Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод вказ для практ зан.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

11. Який показник характеризує ефективність використання основних засобів?

а) фондовіддача;

б) коефіцієнт здатності основних фондів;

в) коефіцієнт оновлення основних фондів;

г) частка устаткування у загальній вартості основних фондів.

12. Які показники застосовуються для аналізу інтенсивності використання засобів підприємства?

а) показники рентабельності засобів;

б) показники забезпеченості засобами;

в) показники оборотності засобів;

г) показники ритмічності надходження матеріальних ресурсів.

Практичне завдання – 2 год.

1. Підприємство збирається придбати нове обладнання, яке повинно замінити існуюче. Першочергові витрати (капітальні вкладення) на придбання та встановлення обладнання складають 10000 грн. Дохід підприємства очікується у розмірі 3000 грн. в розрахунку на рік. Керівництво підприємства вважає витрати на покупку обладнання виправданими, умови що вони окупляться протягом шести років. Прибуток протягом кожного з шести років експлуатації обладнання буде 2000 грн., амортизація 1000 грн. Ставка податку на прибуток становить 25 %. Необхідно визначити строк окупності обладнання. Чи вигідно, виходячи з економічно виправданого строку служби, придбати це обладнання?

2. Вартість основних засобів за інвестиційним проектом складає 24000 грн. Термін використання інвестиційного проекту - 5 років. Додаткові одночасні витрати на збільшення оборотних засобів - 2000 грн. Амортизація складає 4000 грн. на рік. Очікується, що реалізація інвестиційного проекту дозволить отримати щорічний приріст доходу в 10000 грн., який містить 4000 грн. постійних витрат на амортизацію. Потрібно визначити норму прибутку на капітал.

3. Інвестиційні витрати складають 25000 грн. Загальний строк використання інвестиційного проекту 5 років. Норма прибутку 10%.Розрахувати чисту приведену вартість та показник рентабельності.

Інформація про грошові доходи

з/п

Грошові потоки

Рік 0 –інвестиційні витрати

Роки отримання доходу

Разом

1

2

3

4

5

1

Інвестиційні витрати, грн.

25000

2

Грошові доходи, грн.

_

5000

5500

7000

6000

8000

3

Коефіцієнти приведення

_

0,6091

0,8634

0,5369

0,5369

0,9634

4

Дисконтовані грошові доходи, грн.

4. Підприємство інвестувало 10000 грн. і має намір у кінці восьмого року реалізації інвестиційного проекту отримати 18106 грн. грошового доходу. Потрібно визначити, яка внутрішня норма прибутку необхідна для того, щоб дисконтований грошовий дохід восьмого року дорівнював вартості інвестиційного проекту.

Основна література до змістового модуля: 12, 24.

Додаткова література до змістового модуля: 28, 32, 33, 35.

Змістовий модуль 9. Методи і моделі аналізу фінансових інвестицій.