Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет.реком.АФ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
200.7 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики України

Вищий навчальний заклад

«Херсонский Державний аграрний университет»

Біолого-технологічний факультет

Кафедра ветеринарної медицини

Методичні рекомендації

До лабораторно-практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Мікробіологія”

Спеціальність 6.090101

"Бакалавр з агрономії".

.

Модуль І

Морфологія і фізіологія мікроорганізмів

Модуль ІІ

Екологія мікроорганізмів

Херсон - 2008

УДК 576.8:378,147

Методичні рекомендації розглянуті і обговорені на засіданні кафедри ветеринарної медицини (протокол № 7 від 13. 03. 2008 року). Схвалені і рекомендовані до видання на засіданні навчально-методичної комісії агрономічного факультету ХДАУ (протокол № 4 від 3.04.2008 року).

ПІДГОТУВАЛИ: канд. с.-г. наук Ряполова І.О.,

ст. викладач Баранов В.А.,

асистент Мардар І.А.

РЕЦЕНЗЕНТ: канд. с.-г наук, доцент Оніщенко С.О.

Ряполова І.О., Баранов В.А., Мардар І.А.

Методичні рекомендації для виконання лабораторно - практичних занять та самостійних робіт за темами: Модуль І. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів; Модуль ІІ Екологія мікроорганізмів.

УДК 576.8:378,147

Ряполова І.О., 2008

Баранов В.А., 2008

Мардар І.А., 2008

Методичні рекомендації складені згідно програми по спеціальності «Агрономія» і дають можливість засвоїти основні методи і прийоми, які використовуються в агрономії та мікробіології при вивченні основних ознак мікроорганізмів; оволодіти технікою і прийомами приготування та фарбування бактеріальних препаратів; методами посіву та вирощування мікроорганізмів на поживних середовищах. Також, засвоїти методи дослідження мікрофлори грунту, води, повітря, визначити роль мікроорганізмів у колообігу вуглецю, азоту, сірки, фосфору та інших речовин.

По кожному занятті визначена мета, тема, зміст, оснащення та методика роботи, а також питання до самоконтролю, методичні рекомендації розраховані на викладачів, студентів, учбово-допоміжний персонал.

Заняття № 1

ТЕМА: Устрій мікроскопа і техніка мікроскопії бактеріальних препаратів. Вивчення основних форм бактерій.

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

- Познайомити студентів з правилами праці і технікою безпеки в мікробіологічній лабораторії.

- Вивчити устрій світлового мікроскопа і ознайомитись з принципами роботи інших сучасних мікроскопів.

- Засвоїти техніку мікроскопії бактеріальних препаратів з вико­ристанням імерсійної системи.

- Вивчити основні форми бактерій (кулеподібні, паличкоподібні, звивисті)

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

Викладач знайомить студентів з правилами роботи і технікою безпеки в мікробіологічній лабораторії, будовою оптичного мікроскопа, призначенням і взаємодією імерсійної системи, принципами роботи люмінісцентного та електронного мікроскопів, правилами мікроскопії пофарбованих препаратів - мазків в сухому і імерсійному об'єктивах, морфологією основних форм бактерій (кулеподібних, паличкоподібних і звивистих)

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Кожен студент самостійно вивчає і описує устрій світлового мікроскопа, призначення його окремих частин, вивчає збільшуючу здатність мікроскопа, хід променів у сухому і імерсійному об'єктивах, замальовує в робочому зошиті.

Студенти самостійно проводять мікроскопію готових препаратів - з мазків (кулеподібні, паличкоподібні і звиті форми бактерій) під імерсією.

ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Забезпечити: а) кожного студента мікроскопом, серветкою, готовими пофарбованими препаратами - мазками різних форм (кокові, паличкоподібні, звиті), склянка з кедровою олією, практикумом по мікробіології;

б) підгрупу - таблицями з мікроскопом та формами бактерій; готові пофарбовані бактеріальні препарати: із кулеподібних — сарацини, стафілокок, спрептокок; паличкоподібні: неспороутворюючі - Васt. prozeus, Васt. vulgaris; спороутворюючі – Вас subtilies.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Підготувати мікроскоп, перевірити наявність усіх його частин. Поставити об'єктив (х8) на відстань 1.5 см від предметного столика. Конденсор підняти до упору і відкрити діафрагму. Установити плоске дзеркало, дивлячись в окуляр навести світло. Відрегулювати освітленість за допомогою конденсора На предметному столику закріпити клемами препарат, на який спочатку нанести краплю імерсійної олії (в середину мазка). Потім перевести імерсійний об'єктив (х90) і під контролем ока занурити його в краплину кедрової олії. Після цього дивлячись в окуляра з допомогою макро вінта, поволі підняти тубус до появи зафарбованого фона і контурів клітин бактерій, потім мікро вінтом встановлюють чіткість зображення. Переміщуючи предметний столик за допомогою двох спеціальних гвинтів дивляться декілька полів зору.

Мікроскопічну картину препаратів що вивчали замалювати. Після закінчення мікроскопії підняти тубус повернути револьвер на нейтральне положення і серветкою зняти з лінзи об'єктива кедрову олію. Поставити мікроскоп на місце.

Для вивчення устрою світлового мікроскопа, принципами роботи електронного люмінісцетного мікроскопів і фазовоконтрастної мікроскопії, використовувати практикум.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.