Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод сам АФ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
118.78 Кб
Скачать

Міністерство аграрної політики та

продовольства України

Вищий навчальний заклад

«Херсонский Державний аграрний университет»

Біолого-технологічний факультет

Кафедра морфології та фізіології тварин

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Мікробіологія»

Спеціальність 6.090101

"Бакалавр з агрономії".

.

Херсон - 2011

УДК 576.8:378,147

Методичні рекомендації розглянуті і обговорені на засіданні кафедри годівлі тварин (протокол № від 2011 року). Схвалені і рекомендовані до видання на засіданні навчально-методичної комісії агрономічного факультету ХДАУ (протокол № від 2011року).

ПІДГОТУВАЛИ: канд. с.-г. наук Ряполова І.О.,

ст. викладач Баранов В.А., Мардар І.А.

РЕЦЕНЗЕНТ: канд. с.-г наук, доцент Оніщенко С.О.

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи .

УДК 576.8:378,147

Ряполова І.О., 2011

Баранов В.А., 2011

Мардар І.А., 2011

Теми для самостійного опрацювання

1 Морфологічна та біологічна характеристика мікоплазм, ріккетсій, хламідій, Л-форм бактерій.

2. Систематика та морфологія актиноміцетів та мікроскопічних грибів.

3. Характеристика антибіотиків отриманих з окремих видів грибів, актиноміцетів, бактерій, вищих рослин та тварин.

4. Мікробіологія води і повітря.

5. Склад мікробних ценозів грунтів різних типів.

6. Фактори середовища, що визначають ценоз грунту.

7. Вплив обробітку і меліорації грунту на мікроорганізми.

8. Мікроорганізми зони коренів і поверхні рослин.

 1. Бактеріальні добрива та їх ефективність.

Рекомендована література для самостійного вивчення визначених тем: Основна латература:

 1. Асонов Н.Р. “Мікробіологія” М. Колос 1980, С.

 2. Асонов Н.Р. “Практикум по микробиологии”

М. Агропромиздат 1989, С.

 1. Ежов Г. И. Руководство к практическим занятия по сельскохозяйственной микробиологии- М. Высшая школа 1981, С

 2. Мишустин Е. Н. Емцев В. Т. Микробилогия М. Колос 1987. С

 3. Теппер Е. З.Шильникова В, К. Переверзева Г. И.- практиум по микробиологии- М. Колос 1979, С

 4. Шепегель Г. – Общая микробиология М. Мир 1987. С

Додаткова література:

 1. Вербина Н. М. – Гидромикробиология М. Пищевая промышленность 1980. С

 2. Дворецький А. І. Ємець Г. П. Баздьоркіна С. О.-водна мікробіологія-Дніпрпетровськ 2000, С

 3. Харченко С. М. – МІкробіологія- К. Сільгоспосвіта 1994.С

Тема 1: Морфологічна та біологічна характеристика мікоплазм, рикетсій, хламідій, л-форм бактерій

Питання:

 1. Основна морфологічна характеристика мікоплазм, будова клітинної оболонки, хімічний склад.

 2. Морфологічні, культуральні та біологічні властивості рикетсій, хімічний склад.

 3. Характеристика хламідій як внутрішньоклітинних облігатних паразитів.

 4. Характеристика Л-форм бактерій як утворень внаслідок дії на збудників хвороб інгібіторів синтезу клітинної оболонки.

Основні мікробіологічні терміни та інші ключові слова, на які треба звернути увагу під час засвоєння матеріалу:

Відкриття мікоплазм, розміри, поліморфізм, особливості будови, відсутність пептидоглікану, розмноження, культивування на живильних середовищах, серологічні групи, респіраторний мікоплазмоз птиці та плевропневмонія ВРХ.

Відкриття рикетсій, подібність до бактерій та вірусів, чотири морфологічні форми мікроорганізму, хімічний склад, кількість ліпідів, особливості культивування, курячі ембріони, культура тканин, переносники збудника, ку-гарчка, кератокон’юктивіт, рикетсійний моноцитоз, висипний тиф.

Форма, розміри, особливості будови хламідій, внутрішньоклітинний паразитизм, культивування, хламідіози людини та с/г тварин.

Відкриття Л-форм окремих збудників інфекційних хвороб тварин, причини виникнення та особливості існування Л-форм ешеріхій, пастерел, сальмонел та інших груп мікроорганізмів, втрата здатності синтезу пептогліканів, особливості геному, здатність до реверсії, проходження через бактеріальні фільтри, фільтрівні форми туберкульозної палички.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.