Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод вказ для практ зан.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

Практичне заняття – 4 год.

Питання для обговорення – 1,5 год.

 1. Поняття та мета управління матеріальними запасами.

 2. Завдання аналізу використання матеріальних запасів.

 3. Моделі управління матеріальними запасами.

  1. 3.1.Моделі оптимальної партії замовлень.

  2. 3.2.Модель АВС.

  3. 3.3.Модель планування матеріальних потреб.

  4. 3.4.Модель „Філософія своєчасності”.

4. Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів.

4.1. Методи нормування оборотних запасів.

4.2. Види запасів та їх характеристика.

4.3. Методи визначення нормативів на запасні частини.

5. Системи контролю матеріальних запасів.

Тестові завдання – 0,5 год.

1. Система планування матеріальних потреб – це:

а) система, що пов’язує графіки придбання та виробництва, утворюючи безпосередньо систему формування собівартості;

б) математична модель виробничого процесу;

в) обидві відповіді вірні.

2. Завданнями моделювання забезпеченості та використання матеріальних ресурсів є:

а) оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів;

б) оцінка реальності планів матеріально-технічного забезпечення, ступеня їх виконання;

в) виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів і розробка конкретних заходів з їх використання;

г) усе назване.

3. Для управління матеріальними запасами застосовують методи:

а) метод оптимальної партії замовлень і метод філософії своєчасності (ЛТ);

б) метод Дельфі та метод «дерева рішень»;

в) аналітично-систематизаційний метод;

г) колективний метод обговорення і прийняття рішень.

4. Управління матеріальними запасами потребує вирішення проблеми:

а) оптимізації обсягу основних груп запасів;

б) аналізу руху запасів у попередніх періодах;

в) своєчасного складання звітності про рух запасів;

г) ранжування поточних активів за критерієм ліквідності.

5. Вихідною умовою для нормування запасів є:

а) рівень виробничих витрат як основи визначення необхідності в оборотному капіталі та динаміки його вартості;

б) розмір будь-якого елементу оборотних активів повинен бути мінімальним для умов функціонування підприємства;

в) характер господарських зв'язків - стійкість та надійність;

г) усі відповіді правильні.

6. Нормування оборотних запасів методом прямого рахунку –

а) розрахунок нормативу власних оборотних активів залежить від часу функціонування та рівня економіки підприємства;

б) передбачає виключення розрахунку нормативу за окремими елементами оборотних активів, а сукупний норматив на запланований рік обчислюється, виходячи з діючого нормативу в поточному році, скоригованого на зміну обсягу виробництва (обсягу товарної продукції) та розміру прискорення обігу оборотних активів у плановому році;

в) полягає в тому, що спочатку визначаються відповідно до діючого порядку норми та нормативи за окремими елементами оборотних активів, а потім, додаванням їх сум, визначається сукупний норматив.

7. Нормування оборотних запасів за аналітичним методом –

а) полягає в тому, що спочатку визначаються відповідно до діючого порядку норми та нормативи за окремими елементами оборотних активів, а потім, додаванням їх сум, визначається сукупний норматив;

б) передбачає виключення розрахунку нормативу за окремими елементами оборотних активів, а сукупний норматив на запланований рік обчислюється, виходячи з діючого нормативу в поточному році, скоригованого на зміну обсягу виробництва (обсягу товарної продукції) та розміру прискорення обігу оборотних активів у плановому році;

в) розрахунок нормативу власних оборотних активів залежить від часу функціонування та рівня економіки підприємства.