Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoruchni-olimpiadu-8-11-klasu.pdf-1300449636

.pdf
Скачиваний:
584
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

71

 

 

Проголошення незалежності Карпатської України.

Початок Нюрнберзького процесу.

Створення Донецько-Криворізької республіки.

Судовий процес «Шахтинська справа».

Створення Донецької губернії.

Створення ООН.

Звільнення м. Києва від німецько-фашистських загарбників.

Атомне бомбардування Хіросими та Нагасакі.

Створення НАТО.

Загибель головного командира УПА Р. Шухевича. Критерії оцінювання: кожна правильна відповідь — 1 бал.

2. Дайте визначення понять, зазначивши не менше трьох суттєвих ознак.

Українізація.

Фашизм.

Демагогія.

Інтегральний націоналізм.

Індустріалізація (як поняття світової економіки).

Критерії оцінювання: кожна правильна відповідь — 3 бали.

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1.Які уроки мало винести людство з підсумків Другої світової війни? Критерії оцінювання: відповідь має показати знання учнем фактич­

ного матеріалу — 6 балів; вагомість аргументації — 6 балів; чітку літера­ турну мову — 2 бали; власне ставлення до історичних подій — 6 балів.

2. Охарактеризуйте результати конференцій країн «Великої трійки»:

 

 

Тегеранська

Ялтинська

Потсдамська

 

 

 

 

1. Дата проведення

1 бал

1 бал

1 бал

2.

Учасники

1 бал

1 бал

1 бал

3.

Основні питання

2 бали

2 бали

2 бали

4.

Основні рішення

2 бали

2 бали

2 бали

5.

Значення

2 бали

 

 

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1.Намалюйте історичний портрет видатного діяча ХХ ст.

Критерії оцінювання: знання епохи — 5 балів; повні біографічні дані —

3 бали; логіка викладу матеріалу — 5 балів; аргументація висновків ­ —

72

Історичні олімпіади

 

 

5 балів;­ використання різних джерел знань (підручник, інша література, відеоматеріали) — 4 бали; власна оцінка історичних подій — 6 балів; чітка літературна мова — 2 бали.

1999—2000 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів)

1.Укажіть, які історичні події пов’язані з наступними датами: 1265 р.; 1632 р.; 1453 р.; 1337 р.; 1635 р.; 1563р.; 1389 р.; 4–2 тис. до н.е.; 1621 р.; 1519 р.; 1362 р.; 1638 р.; 1037 р.; 1489 р.; 1380 р.

2.Вставте пропущене.

У ... на території нинішнього Володарського району Донецької області на р. ... сталася відома битва між руськими князями й монголами.

У ... за однією з версій на території нашого краю відбулась літописна битва між руською дружиною, очолюваною князем Ігорем, і половця­ ми на чолі з ... .

Із декількох сторож, побудованих за наказом Івана ІV в Дикому Полі, дві: ... і  ... — знаходились на території сучасної Донецької області.

Морський шлях до Індії відкрив ... .

Пуритани — це противники католицької церкви в ... .

Початком релігійних війн у Франції стали ... .

Вислів «Держава — це я» приписують ... .

Головним суперником Англії в морській торгівлі була ... .

В Європі Реформація почалась у ... .

Нідерланди називали «...».

Англійці називали «найдорогоціннішим продуктом королівства» ... .

Ім’я відомого полководця, завдяки якому імператор Фердинанд здобув ряд блискучих перемог під час Тридцятирічної війни, — ... .

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1.Стисло, одним реченням, укажіть, чим ці особи уславились, який зробили внесок у світову історію (кожна правильна відповідь — 2 бали): княгиня Ольга, Жанна д’Арк, Х. Колумб, Гійом Левассер де Боплан, Й. Гутенберг, К. Острозський, Ф. Аквінський, Гальшка Гулевичівна, Ж. Кальвін,­ Д. Вишневецький.

2.Поясніть зміст понять: «фільварок», «нове дворянство», «гуманізм», «козацтво». Коли, в якій країні вони виникли? З якими подіями по­ в’язана їх поява?

Критерії оцінювання: зміст поняття — 4 бали; повнота характеристи­

ки ознак — 4 бали; співвідношення з історичним періодом — 4 бали; встановлення країни —4 бали; загальна ерудиція — 4 бали.

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

73

 

 

 

 

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

 

1.

Виберіть для відповіді одне із двох завдань.

 

1)

Уявіть, що ви — лірник або бандурист, який живе у ХVІ—ХVІІ ст. Про що

 

б ви нам розповіли? Якщо зможете, то складіть вірш, байку чи пісню.

 

2)

Уявіть, що ви — німецький селянин, живете в Німеччині в першій чвер­

ті ХVІ ст. Як би ви поставились до проповіді М. Лютера? Чи взяли б ви участь у Селянській війні? Свої дії поясніть.

Критерії оцінювання: знання історичного матеріалу — 10 балів; струк­ турування та логіка викладу — 5 балів; відчуття певної епохи — 5 балів; важливість аргументації — 5 балів; оригінальність відповіді — 3 бали; гра­ мотність і стиль — 2 бали.

9 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів)

1*1. Заповніть пропуски у хронологічній таблиці «Світ наприкінці ХVІ — першій половині ХІХ ст.».

Дата

Країна, територія,

Подія

місто

 

 

1586 р.

Львів

 

 

 

 

Серпень 1677 р.

 

Розгром турецько-татарського

 

 

війська­

 

Бендери

Конституція П. Орлика

 

 

 

 

Прикарпаття

Рух «опришків» під керівництвом

 

 

О. Довбуша

1793 р.

Правобережна Україна

 

 

 

 

 

Аустерліц

Битва

 

 

 

1829 р.

 

Повстання військових поселенців

 

 

 

1834 р.

 

Відкрито університет

 

 

 

1837 р.

Львів

 

 

 

 

1840—1842 рр.

Китай

 

 

 

 

 

Правобережна Украї­

Інвентарна реформа

 

на

 

1844 р.

Сілезія

 

 

 

 

1848 р.

 

Повстання Л. Кобилиці

 

 

 

Березень 1853 р.

 

Скасування кріпацтва

 

 

 

 

США

Закон про резервації

 

 

 

Критерії оцінювання: кожна вірно вказана дата чи подія оцінюється в  1 бал.

1 Завдання позначені * мають відповіді.

74

Історичні олімпіади

 

 

2. Вставте пропущене.

26 серпня 1789 р. Установчі збори Франції прийняли важливий доку­ мент «...».

Хронологічні рамки існування Директорії у Франції ... .

У ... р. із частин задунайських козаків на Бердянській пустелі Маріу­ польського округу було створено ... козаче військо.

У ... р. на півдні нашої області знаходилось 17 ... колоній.

У ... р. під час Кримської війни невелика англо-французька ескадра увійшла в Азовське море, щоб завдати удару по ... і Таганрогу, які вва­ жалися головними пунктами зв’язку материка з Кримським півост­ ровом.

Вирішальна битва між союзними арміями та Наполеоном І відбулася в 1813 р. під ... . Вона увійшла в історію під назвою «...».

Священний союз розпався ... р. через загострення протиріч між його учасниками та у зв’язку з подіями в іспанських колоніях Латинської Америки й повстанням ... р.

Політичний гурток петрашевців діяв на території Російської імперії в  м. ... .

Російська суспільна думка на початку 20—30-х рр. ХІХ ст. розвивалася під впливом ... .

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1.Заповніть таблицю «Діяльність Кирило-Мефодіївського братства».

  1. Час існування

2 бали

 

 

  2. Засновники та кількість членів

2 бали

 

 

  3. Соціальний та професійний склад

2 бали

  4. Програма

2 бали

 

 

  5. Статут

2 бали

 

 

  6. Засоби досягнення програмних цілей

2 бали

  7.

Громадська діяльність братства

2 бали

 

 

 

  8.

Розправа над учасниками організації

2 бали

 

 

 

  9.

Діяльність колишніх братчиків після заслання

2 бали

 

 

 

10.

Історичне значення діяльності братства

2 бали

 

 

 

2.Поясніть зміст понять: «парламент», «братство», «гетьманська держа­ ва», «інтеліґенція». Коли, в якій країні вони виникли? З якими подіями­ це пов’язано?

Критерії оцінювання: зміст поняття — 4 бали; повнота характеристи­ ки ознак — 4 бали; співвідношення з історичним періодом — 4 бали; встановлення країни — 4 бали; загальна ерудиція —4 бали.

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

75

 

 

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1.Виберіть для відповіді одне з трьох запропонованих завдань.

1)З ким із видатних діячів першої половини ХІХ ст. всесвітньої чи віт­ чизняної історії вам хотілося б зустрітися? Чому? Які б питання ви обговорювали?

2)Укажіть загальні та особливі риси розвитку українських земель у скла­ ді Австрійської та Російської імперій в кінці ХVІІІ — першій половині ХІХ ст.

3)Чому саме історія та література відігравали найважливішу роль у фор­ муванні української національної свідомості в першій половині ХІХ ст. Доведіть це.

Критерії оцінювання: знання історичного матеріалу — 10 балів; струк­ турування та логіка викладу — 5 балів; відчуття певної епохи — 5 балів; важливість аргументації — 5 балів; оригінальність відповіді — 3 бали; гра­ мотність і стиль — 2 бали.

10 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів).

1*. Заповніть пропуски в синхроністичній таблиці «Україна і світ у  ХХ ст.».

Події всесвітньої історії

Рік

Події в Україні

1.

1914

1.

2.

 

2.

3.

 

3.

1.

 

Початок української революції

2.

 

 

Паризька мирна конференція

 

1.

 

 

2.

1.

 

Формальне визнання Радянською Ро­

2.

 

сією незалежності УСРР

Критерії оцінювання: кожна правильно наведена дата чи подія оціню­ ється в 1 бал.

2. Вставте пропущене.

Донецько-Криворізька республіка була проголошена ... р. в місті ... на обласному з’їзді Рад.

Центральна Рада проіснувала в Україні ... місяців.

До початку літа ... р. ... захопили увесь Донбас і встановили режим військової диктатури.

У Донбасі ДОНТА була створена ... р., трудармійці в основному залу­ чалися в ... промисловості.

76

Історичні олімпіади

 

 

У ... р. відбувся VІІ конгрес Комінтерну, з доповіддю про тактику єди­ ного робітничого і широкого народного фронту виступив ... .

Проголошення незалежності УНР було засвідчено ... Універсалом Центральної Ради.

Хронологічні рамки Гетьманату, очолюванного П.Скоропадським

... .

Уряд «лівого блоку», що перебував при владі у Франції протягом 1924—1926 рр., несе відповідальність за жорстокі розправи над пов­ станцями у французьких колоніях, ... , ... .

Консерватор ... , який очолив уряд Великобританії у 1937 р., вірив у  те, що він є миротворцем Європи.

А. Гітлер в 1933 р. очолив владу в країні, ставши ... .

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1.Стисло, одним реченням, укажіть, чим ці особи уславились, який зробили внесок у світову історію чи культуру (кожна правильна відпо­ відь — 2 бали): М. Грушевський, Ф. Рузвельт, Д. Яворницький, А. Ейн­ штейн, Н. Махно, М. Торез, М. Хвильовий, Р. Тагор, Є. Петрушевич, В. Черчілль.

2.Виконайте завдання.

1)Згрупуйте наведені поняття й терміни за напрямами (соціально-еко­ номічний, соціально-політичний, культурний): індустріальне суспіль­ ство, парламент, гуманізм, державна символіка, підприємці, абсолю­ тизм, мануфактурне виробництво, конституція, епоха Відродження, класицизм, шовінізм, бароко, суверенітет, українізація, коренізація.

2)Дослідіть два з них — українізація, коренізація. Чи можна встановити між ними схожість, відмінність? Свою думку обґрунтуйте.

Критерії оцінювання: вміння правильно згрупувати даний ряд — 9 балів; проведення дослідження — 7 балів; оригінальність відповіді — 4 бали.

ІІІ рівень (1 завдання —30 балів)

1.Виберіть для відповіді одне із запитань.

1)Яку мету переслідували Сполучені Штати Америки, організовуючи Вашінгтонську конференцію? Доведіть, що вони мали на меті задо­ вольнити в першу чергу власні інтереси.

2)Чому Україна не стала незалежною як Польша, Чехословаччина чи Фінляндія після Першої світової війни (1914—1918 рр.)? Які, на ваш погляд, внутрішні та зовнішні чинники перешкодили цьому?

Критерії оцінювання: логіка викладу — 5 балів; оригінальність відпо­ віді —5 балів; вміння оперувати історичним матеріалом — 5 балів; загаль­

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

77

 

 

на ерудиція — 5 балів; відчуття певної епохи — 5 балів; грамотність, стиль — 5 балів.

11 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів)

1.Укажіть які історичні події пов’язані з наступними датами: 10 червня 1917 р., 29 квітня 1918 р., 6 листопада 1943 р.,10 жовтня 1944 р., 14 листопада 1918 р., 22 січня 1919 р., 15 березня 1939 р., 5 серпня — 6 жовтня 1944 р., 14 жовтня 1942 р., 29 червня 1941 р., 1 вересня 1939 р., 6 червня 1944 р., 17 липня — 2 серпня 1945 р., 1963 р., травень 1996 р.

2.Вставте пропущене.

Військова операція Німеччини проти Польші мала назву ... .

28 листопада — 1 грудня 1943 р. відбулась ... конференція глав урядів

... , ... , ... .

Героїчну оборону Сталінграда здійснювали частини ... армій під ко­ мандуванням ... .

Німецькими військами в Північній Африці командував ... .

Один із найстрашніших таборів смерті Освенцім знаходився на тери­ торії ... .

Найбільша десантна операція Другої світової війни, пов’язана з від­ криттям Другого фронту в Європі, мала назву ... .

Донецька область утворена ... р.

Під час «шахтинського» процесу центральною фігурою звинувачення був інженер ... .

Звільнення Донбасу від німецьких окупантів здійснювалося силами двох фронтів: ... (командуючий — генерал Ф. І. Толбухін), у складі якого діяло 5 армій, і ... (командуючий — генерал Р. Я. Малиновський), що складався із шести загальновійськових армій.

Донецька область була звільнена від фашистів ... р.

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Складіть таблицю «Територіальні зміни після Другої світової війни».

Країни

Втрачені території

Здобуті території

 

 

 

1

2

3

 

 

 

СРСР

1 бал

1 бал

 

 

 

Японія

1 бал

1 бал

 

 

 

78

 

Історичні олімпіади

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

Німеччина

1 бал

1 бал

 

 

 

Італія

1 бал

1 бал

 

 

 

Фінляндія

1 бал

1 бал

 

 

 

Румунія

1 бал

1 бал

 

 

 

Греція

1 бал

1 бал

 

 

 

Югославія

1 бал

1 бал

 

 

 

Польща

1 бал

1 бал

 

 

 

Чехословаччина

1 бал

1 бал

 

 

 

2. Порівняйте поняття.

1)Революції — соціальні, промислові, культурні.

2)Війни — національно-визвольні, загарбницькі, світові.

Зробіть висновки. Використайте дані поняття в історичному контексті. Критерії оцінювання: розкриття понять, визначення їх ознак — 6 балів;

порівняння — 4 бали; використання в історичному контексті — 6 балів; загальна ерудиція — 2 бали; стиль, грамотність викладу —2 бали.

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1.Виберіть для відповіді одне з трьох запитань.

1)Як ви гадаєте, чому був убитий Дж. Кеннеді? У чому, на ваш погляд, був секрет популярності 35-го президента США? Свою думку обґрунтуйте.

2)Як ви вважаєте, за що американський журнал «Таймс» оголосив М. С. Хрущова «Людиною 1957 року»? Свою думку обґрунтуйте.

3)Висловіть своє ставлення до відомих вам публікацій щодо національ­ но-визвольної боротьби в Західній Україні у повоєнні роки. Критерії оцінювання: знання матеріалу — 10 балів; структурування та

логіка викладу — 5 балів; відчуття певної епохи — 5 балів; важливість ар­ гументації — 5 балів; оригінальність відповіді — 3 бали; грамотність і  стиль — 2 бали.

2000—2001 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів)

1*. Заповніть пропуски в синхроністичній таблиці «Україна та світ з ХІ по ХVІІ ст.».

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

79

 

 

 

 

 

 

 

 

Події всесвітньої історії

Рік

Події в Україні

 

 

1054

 

 

 

 

 

 

Помер французький король

 

Битва на Калці

 

Філіпп ІІ Август

 

 

 

 

1240

 

 

 

 

 

 

 

1492

 

 

 

 

 

 

 

1524

 

 

 

 

 

Утворення англіканської

 

Вторгнення кримських орд на Волинь

церкви

 

 

 

 

1569

 

 

 

 

 

Скасування Юр’єва дня

 

Видання І. Федоровим Біблії в Острозі

у Московській державі

 

 

 

Початок правління в Мос­

 

Прийняття польским сеймом постано­

ковській державі династії

 

ви, яка забов’язувала українських коза­

Романових

 

ків підпорядковуватися місцевій владі

Початок революції в Англії

 

Похід у Туреччину козаків під прово­

 

 

 

дом Д. Гуні

 

Критерії оцінювання: кожна правильно вказана дата чи подія — 1 бал.

2.Доберіть по 4 поняття згідно із запропонованою класифікацією, роз­ крийте зміст одного з наведених вами понять.

Економічні: ... ; ... ; ... ; ... .

Політичні: ... ; ... ; ... ; ... .

Поняття, які характеризують духовність і культуру: ... ; ... ; ... ; ... .

Критерії оцінювання: за кожне правильно наведене поняття — 1 бал, за пояснення змісту поняття — 3 бали.

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1.Виконайте ряд завдань.

1)Стисло, одним реченням, укажіть, хто ці особистості: Володимир Хреститель, Анна Ярославівна, Дмитро Донськой, Северин Наливай­ ко, Стефан Баторій.

Кожна правильна відповідь — 1 бал. Усього — 5 балів.

2)Назвіть видатних сучасників наведених вище осіб і країни, в яких вони проживали.

Кожна правильна відповідь — 1 бал. Усього — 10 балів.

3)Чому ви вважаєте цих людей видатними?

Кожна правильна відповідь — 1 бал. Усього — 5 балів.

2. Заповніть кросворд. (додаток А)

80

Історичні олімпіади

 

 

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1.Проаналізуйте вислови історичних діячів. Прокоментуйте їх за ­планом.

1)Хто був їх автором? (2 бали)

2)Назвіть приблизну дату й обставини, за яких вони були виголошені. (3 бали)

3)Стосовно яких історичних подій були сказані ці слова? (3 бали)

4)Якого змісту набули дані вислови у наш час? Наведіть приклади їх за­

стосування у сучасній мові. (2 бали)

А. «І сказав брат: «Се моє, та се моє також». Б. «Мета виправдовує засоби».

В.«Париж вартий меси».

За коментар кожного крилатого вислову максимальна оцінка — 10 балів.

9 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів)

1.Заповніть пропуски в синхроністичній таблиці «Україна та світ у  ХVІІ— ХІХ ст.».

Події всесвітньої історії

Рік

Події в Україні

 

1775

 

 

 

 

 

1648

 

 

 

 

 

1805

 

 

 

 

 

1566

 

 

 

 

 

1792

 

 

 

 

Варфоломіївська ніч

 

Утворення реєстрового козацтва

 

 

 

Андрусівське перемир’я Мос­

 

Поділ України між Річчю Поспо­

ковської держави та Речі Поспо­

 

литою та Московською державою

литої

 

 

 

 

 

Прийняття «Декларації незалеж­

 

Видання першої в Україні щотиж­

ності США»

 

невої газети у Львові

Закінчення війни за незалеж­

 

Приєднання Криму до Росії

ність США

 

 

 

 

 

Війна між Францією та Росією

 

Початок антикріпосницького руху

 

 

на Поділлі під проводом

 

 

У. Кармалюка

Критерії оцінювання: кожна правильно вказана дата чи подія — 1 бал.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]