Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoruchni-olimpiadu-8-11-klasu.pdf-1300449636

.pdf
Скачиваний:
584
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

171

 

 

2.Італія капітулювала в ... : а) 1942 р.; б) 1943 р.; в) 1944 р.

3.Після Другої світової війни, згідно з рішеннями трьох держав, на те­ риторії Німеччини було створено такі зони окупації ... :

а)

англо-американська і радянська;

б)

англійська, американська і радянська;

в)

англійська, американська, радянська і французька.

4.Американський президент, нагороджений радянським орденом «Пере­ моги», це — ... :

а) Ф. Рузвельт; б) Г. Трумен; в) Д. Ейзенхауер.

5.Політичні партії і блоки Канади: Ліберальна партія, Партія реформ,

... , Квебекський блок:

а) Прогресивно-консервативна партія; б) Нова демократична партія; в) Партія «Канадський Альянс».

6.Перший державний візит до Канади здійснив Президент України ...

у 1994 р.

7.М. Тетчер стала прем’єр-міністром Великої Британії в ... р. й обіймала цю посаду 11 років.

8.У повоєнний період у Франції було прийнято ... Конституцію:

а) першу; б) другу; в) третю.

9.Освоєння цілинних земель у Радянському Союзі розпочалося в ... : а) 1953 р.; б) 1954 р.; в) 1955 р.

10.Культ особи Й. Сталіна був засуджений на ... з’їзді комуністичної пар­ тії Радянського Союзу:

а) XIX;

б) XX;

в) XXI.

Критерії оцінювання тестів: кожна правильна відповідь — 0,5 бала, усього — 10 балів.

Завдання ІV етапу Всеукраїнської олімпіади юних істориків

2002—2003 НАВЧАЛЬНИЙ РІК (VIII Всеукраїнська олімпіада)1 ЗАВДАННЯ І-го ТУРУ

8 клас

1*. Заповніть таблицю «Держави Стародавнього світу та Середньовіччя». (15 балів)

 

Ізраїльсько-Іу­

Римська

Франкська

 

дейське царство

республіка

імперія

Час існування

 

 

 

За яких обставин утворилося

 

 

 

За яких обставин припинило

 

 

 

існування

 

 

 

Головні історичні події

 

 

 

Найвідоміші історичні постаті

 

 

 

2.Заповніть контурну карту «Українські землі у ХІІІ ст.». Не забудьте позначити не тільки події, що відбулися, але й назви українських земель та сусідніх держав. (10 балів)

3*. Заповніть прогалини в ланцюжку географічних назв, що символізують історичні події, визначте, про яку визначну історичну подію йдеться, коли вона відбулася.

Факти

Подія

Дата

1

2

3

Микитинська Січ — ... — Чигирин — ... — Біла Церква —

 

 

... — Збараж — ... — Львів — Замостя

 

 

... — Говтва — Пирятин — Ічня — Конотоп

 

 

 

 

 

Київ — Переяславець — Доростол — Філіпполь — Адріано­

 

 

поль — Аркадіополь — Преслав — ...

 

 

1 Баханов К. О. Всеукраїнські олімпіади: сторінки історії, завдання, підсумки. Мето­ дичний посібник для вчителя.— Запоріжжя. Просвіта, 2004.— С. 118—135.

172

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

 

173

 

 

 

 

 

 

1

2

3

Городно — Мінськ — Могилів — Батурин — ... — Переволоч­

 

на — Очаків — Бендери

 

 

Бульон — ... —Руан — Константинополь — Кесарія — ...

 —

 

... — Тулуза

 

 

Лісабон — м. Доброї Надії — Мозамбік — Калікут — Мозам­ бік — м. Доброї Надії — Лісабон

4*. Розв’яжіть задачу, давши відповіді на запитання. (10 балів)

1)Підкорення Галії франками у V ст. супроводжувалося жорстокими вій­ нами, а заселення слов’янами Подніпров’я у VI—VII ст., найвірогідні­ ше, відбулося без великих воєн. Як ви вважаєте, чому?

2)Чому варяги, що оселилися в Русі, швидко змішувалися з місцевим населенням, а з печенігами і половцями такого не відбувалося?

3)Кого з київських правителів німецькі священики називали «Гелена Регіна Ругорум» і чому?

4)Які міста були побудовані за часів Ярослава Мудрого та названі на його честь?

5)Чому кардинал Рішельє не надав допомоги Карлові І на початку Анг­ лійської революції?

5.Визначте, яким українським землям належали ці герби, записавши під гербом назву з переліку: Белзщина, Буковина, Волинь, Галичина, До­ неччина, Закарпаття, Запорожжя, Київщина, Крим, Львівщина, Пере­ яславщина, Поділля, Полісся, Сіверщина, Слобожанщина, Таврія, Херсонщина, Чернігівщина. (6 балів)

6*. Виправте помилки у тексті, закресливши неправильне і написавши зверху правильну відповідь. Після тексту поясніть свої виправлення. (7 балів)

Їжа запорозьких козаків

Основу козацького харчування складали страви з борошна й крупи. Широко вживалася риба. Овочі були на козацькому столі дуже рідко й то переважно картопля з солоними огірками. З житнього борошна варили саламаху, а з кукурудзяного — мамалигу, до яких додавали соняшникову олію та споживали з бринзою й сиром. З міцних напоїв козаки пили го­ рілку та вино. Консервувати харчі козаки не вміли. Натомість масово використовували соління, сушіння та в’ялення м’яса й риби. У морські походи вони брали сухарі, саламаху, варене пшоно та солоне сало.

Гарячу їжу готували спеціальні кухарки двічі на день у великих котлах на весь кіш. Обід розпочинався о 15 годині з привітання кошового отамана.­

174

Історичні олімпіади

 

 

За столом сиділи всі разом. Кошовий отаман завжди сидів біля входу. Рідку страву їли михайликами (черпаками), а тверду — брали руками або тризубою виделкою.

Козаки витримували всі християнські пости і не вживали тваринної їжі у суботу та неділю.

9 клас

1*. Заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу». (6 балів)

Латинська імперія Кримське ханство Делійський султанат

Час існування

За яких об­ ставин утво­ рилася

За яких об­ ставин при­ пинила існу­ вання

Головні істо­ ричні події

2.На карті позначте найвизначніші події, що відбулися в Європі про­ тягом 1850—1875 рр. (10 балів)

3*. Знайдіть зв’язок між названими датами, визначивши подію або істо­ ричний процес, що їх поєднує. (8 балів)

 

Дата

 

Подія

 

1

 

2

1618

1629

1648

 

1492

1498

1519

 

 

 

 

 

1700

1709

1721

 

1517

1534

1555

 

 

 

 

 

1775

1776

1783

 

1562

1572

1598

 

 

 

 

 

1640

1645

1649

 

 

 

 

 

1756

1760

1763

 

 

 

 

 

1566

1572

1609

 

 

 

 

 

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

1772

1793

1795

 

 

 

 

 

1648

1654

1657

 

 

 

 

 

1558—1603

1587

1588

 

 

 

 

 

1725—1727

1730—1740

1761—1762

 

 

 

 

 

1452—1519

1475—1564

1483—1520

 

 

 

 

 

1667

1670

1671

 

 

 

 

 

4*. Визначте, які обов’язки покладалися на виборну військову козацьку старшину та символи влади, які вони мали. (6 балів)

Посада

Символ влади

Обов’язки

 

 

 

Кошовий отаман

 

 

 

 

 

Військовий суддя

 

 

 

 

 

Військовий писар

 

 

 

 

 

Військовий осавул

 

 

 

 

 

Військовий обозний

 

 

 

 

 

Курінний отаман

 

 

 

 

 

5*. Визначте причини і наслідки деяких подій історії України XIX ст., за­ повнивши таблицю. (8 балів)

Причини

Подія

Наслідки

 

 

 

 

Польське повстання 1863—1864 рр.

 

 

 

 

 

Утворення масонських лож

 

 

 

 

 

Утворення Товариства галицьких греко-

 

 

католицьких священників

 

 

 

 

 

Промисловий переворот 60—80-х рр.

 

 

 

 

6*. Виправте помилки в тексті. (9 балів)

Громада

Перша організація Громада виникла в Києві на початку 50-х рр. ХІХ ст. До її складу входили Т. Шевченко, Л. Українка, М. Костомаров, М. Грушев­ ський. Коштом українських підприємців Л. Бродського, М. Терещенка, М. Ханенка видавали твори українських та російських письменників, а з 1863 р. — журнал «Основа». У 70—90-х рр. до Київської Громади ­входили

176

Історичні олімпіади

 

 

Д. Антонович, М. Рильський, П. Чубинський, М. Лисенко, Ф. Вовк та інші. Члени Громади вважали своїм завданням досягнення автономії України у складі Росії й поширення освіти. Вони брали участь у роботі недільних шкіл, збирали матеріали з етнографії та фольклору, селилися серед селян та проводили агітацію. Валуєвський циркуляр 1876 р. заборо­ нив діяльність Громади і закрив їх газету «Київські відомості».Частина громадівців на чолі з Д. Антоновичем емігрувала за кордон, де почала ви­ давати журнал «Громада» (1878—1917). У 80-ті рр. громадівці об’єдналися­ навколо журналу «Русалка Дністрова».

7*. Прослідкуйте, як відбувався наступ російського уряду на автономні права України протягом XVII—XVIII ст. (7 балів)

1654 р.

1659 р.

1665 р.

1672 р.

1687 р.

1709 р.

1720 р.

1722—1727 рр.

1728 р.

1734—1750 рр.

1764 р.

1775 р.

1781 р.

1783 р.

8*. Розтлумачте значення та з’ясуйте походження висловів. (5 балів)

«Йти до Каносси».

«Між Сциллою та Харибдою».

«Драконівські закони».

«Дарунки данайців».

«Дамоклів меч».

10 клас

1*. Заповніть таблицю «Держави, що утворилися й припинили існування в І пол. ХХ століття». (12 балів)

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

 

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королівство

Угорська

Іспанська

 

сербів, хорватів

радянська

 

республіка

 

і словенців

республіка

 

 

Час існування

 

 

 

 

 

 

 

За яких обставин утвори­

 

 

 

лася

 

 

 

За яких обставин припини­

 

 

 

ла існування

 

 

 

Головні історичні події

 

 

 

 

 

 

 

Найвідоміші історичні по­

 

 

 

статі

 

 

 

Назвіть держави, до складу яких протягом І пол. ХХ ст. входили укра­ їнські землі, а також держави, що існували в цей же період на терито­ рії України. (4 бали)

2.На контурній карті позначте території, які відійшли до інших країн після Першої світової війни, та країни, що утворилися в цей період.

3*. Заповніть кросворд. (6 балів) (Додаток Є)

4*. Заповніть прогалини у ланцюжку географічних назв, що символізують історичну подію, та визначте, про яку складну історичну подію йдеть­ ся, коли вона відбулася. (9 балів)

Факти

Подія

Дата

Верхній Дунавець — Катирез — Сулина — Кілія — Ізмаїл

 

 

 

 

 

Черкаси

 

 

... — Умань — Хмельове — Бобринець — Балта — Ямпіль

 

 

Херсон — ... — Сімферополь — Ялта

 

 

Каховка — ... — Джанкой — Феодосія — Керч

 

 

Вербицький перевал — ... — Сколе — Болехів — Калуш — Га­

 

 

лич — Семиківці — ... — Чортків — Будяківці — Хотин

 

 

Біла Церква — ... — Київ

 

 

 

 

 

Броди — Чортків — Тернопіль — Золочів

 

 

Підгайці — Рогатин

 

 

Гусятин — Житомир — Коростень — Малін — Базар

 

 

 

 

 

5*. Виправте помилки в тексті (6 балів).

С. І. Петлюра

С. Петлюра походить із селянської родини з Житомирщини. Навчав­ ся у духовній семінарії, з якої був виключений за революційні настрої, та

178

Історичні олімпіади

 

 

запрошений до семінарії композитора Бортнянського. З 1901 р. — член РСДРП. У роки Першої світової війні воював у складі легіону Українських січових стрільців. З лютого 1917 р. — член Української Центральної Ради. У створеному Генеральному Секретаріаті — генеральний секретар закор­ донних справ. У жовтні 1917 р. виходить зі складу Генерального Секрета­ ріату через орієнтацію уряду на союз із Антантою. У січні 1918 р. брав активну участь у придушенні більшовицького повстання у Києві. За часів Гетьманату перебував в еміграції. У грудні 1918 р. був обраний до складу Директорії, Головний Отаман Армії УСРР. У лютому 1920 р. — голова Директорії УСРР. Ініціатор переговорів з Польщею та підписання Варшав­ ського договору 1923 р. З 1925 р. — в еміграції. Помер у Парижі у 1926 р.

6*. Впишіть цифри, якими позначено видатні винаходи, до відповідного стовпчика. (6 балів)

1850—

1860—

1870—

1880—

1890—

1900—

1910—

1920—

1930—

1859

1869

1879

1889

1899

1909

1919

1929

1939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Винайдено телефон.

2) Випущено перший пилосос.

3) Винайдено протигаз.

4) Винайдено кулькову авторучку.

5) Розпочато випуск перших домашніх холодильників.

6) Винайдення кінопроектора братами Люм’єр.

7) Винайдено радіо.

8) Винайдено скріпки для паперу.

9) Вперше пройшла телевізійна гра «Поле чудес».

10)Випущено першу поштову картку.

11)Відкрито перший метрополітен.

12)Почав працювати перший ескалатор.

13)Винайдено праску з електричним нагрівачем.

14)Винайдено пластилін.

15)Пройшов перший конкурс краси.

16)Випущено першу нейлонову зубну щітку.

17)Розпочався випуск картопляних чіпсів.

7*. Визначте причини та наслідки подій та явищ. (4 бали)

Причини

Подія

Наслідки

 

Поразка Директорії УНР

 

 

 

 

 

Утворення СРСР

 

 

 

 

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

179

 

 

8*. Визначте авторів наведених рядків та події, про які йдеться. (5 балів)

1)«Коли б не було мого виступу, німці кілька днів пізніше завели б на Украї­ ні звичайне генерал-губернаторство. Воно було б оперте на загальні за­ сади окупації і нічого спільного з українством... не було б».

2)«Немає жодного сумніву в тому, що якби лише ми вирвали з рук поль­ ської буржуазії її буржуазну шляхетську армію, то революція робітни­ чого класу в Польщі стала б доконаним фактом».

3)«Як цієї ночі ми не візьмемо Львова, то завтра його візьмуть поляки. Наша честь вимагає, щоб ми перші взяли владу в краї, хоч би навіть прийшлося зараз її втратити».

4)«Панове, рівно сорок вісім років тому у Дзеркальній залі було проголо­ шено створення Німецької імперії. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб зруйнувати й замінити те, що було створено того дня».

5)«Уряд Його Величності прихильно ставиться до відновлення націо­ нального вогнища для єврейського народу в Палестині і докладає всіх зусиль задля досягнення цієї мети».

9*. Назвіть політичного діяча і продовжіть його біографію. (7 балів)

1)... — з 20 березня 1917 р. по 29 квітня 1918 р. Голова Української Цент­ ральної Ради.

2)... — один з лідерів боротьбистів у 1919 р., 1924—1927 рр. — нарком освіти УСРР.

3)... — у 1917 р. засновник Українського військового клубу імені гетьма­ на П. Полуботка та військового організаційного комітету.

4)... — один із засновників ТУПу, з квітня 1917 р. заступник Голови УЦР, у Генеральному Секретаріаті обіймав посаду Генерального секретаря міжнаціональних справ.

5)... — у 1919—1923 рр. Голова уряду радянської України.

11 клас

1*. Заповніть таблицю «Держави, що утворилися й припинили існування у ХХ ст.» (11 балів)

 

Карпатська

Республіка

Маньчжоу-

 

Україна

В’єтнам

Го

Час існування

 

 

 

За яких обставин утворилися

 

 

 

За яких обставин припинила існу­

 

 

 

вання

 

 

 

Головні історичні події

 

 

 

Найвідоміші історичні постаті

 

 

 

180

Історичні олімпіади

 

 

Назвіть держави, до складу яких протягом І пол. ХХ ст. входили укра­ їнські землі, а також держави, що існували в цей же період на терито­ рії України. (4 бали)

2*. На контурній карті цифрами позначте місця 10 найбільших військових конфліктів та громадянських воєн у 80—90-х рр. ХХ століття. Під кар­ тою у вигляді таблиці зробіть коментарі за схемою: номер на карті — час — суть конфлікту. (10 балів)

Роки

Суть конфлікту

 

 

3*. Заповніть кросворд «Вірування давніх слов’ян». (12 балів) (Додаток З) 4. Поясніть, що означають і звідки походять вислови. (7 балів)

«Гомеричний сміх».

«Панічний жах».

«Під егідою».

«Жити на широку ногу».

«Менторський тон».

«Пожинати лаври».

«Кісток не зібрати».

5*. Заповніть прогалини в ланцюжку географічних назв, що символізують історичну подію, та визначте, про яку складну історичну подію йдеть­ ся, коли вона відбулася. (8 балів)

Факти

Події

Дата

Любар — Умань — Хмельове — Черкаси — Бобринець —

 

 

Балта — Ямпіль

 

 

Херсон — Перекоп — Сімферополь — Ялта — Каховка —

 

 

Чонгар — Джанкой — Феодосія — Керч

 

 

Любеч — Лютеж — Малій — Київ — Черняхів — Житомир,

 

 

Фастів — Великий Букрин

 

 

Біла Церква — Мотовилівка — Київ

 

 

 

 

 

Кошевате —Сміла — Ольшанка —Тинівка — Звенигород­

 

 

ка — Осиняжка.

 

 

6*. Виправте помилки в тексті. (7 балів)

Гетьман П. Скоропатський

Павло Іванович Скоропатський (1873—1951) походив із старовинного шляхетського роду, онук Івана Скоропатського. Закінчив Петербурзький пажеський корпус. Брав участь у російсько-турецькій війні. Під час Пер­

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]