Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoruchni-olimpiadu-8-11-klasu.pdf-1300449636

.pdf
Скачиваний:
584
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

91

 

 

9 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів)

1*. Наведіть сучасні назви даних географічних об’єктів і країн.

Аккерман; Сіргіс; Священна Римська імперія.

Олександрівськ; Варязьке море; Османська імперія.

Юр’єв; Меотида; Австрійська імперія.

Кафа; Танаіс; Королівство Валахія.

Катеринодар; Тіра; Князівство Трансільванія.

2*. Заповніть таблицю «Світ, Україна, наш край», вказавши провідні іс­ торичні події, видатних осіб, перебування певних народів на тій чи іншій території.

Хронологія

Події у світі

Події в Україні

Наш край

IV—VII ст.

1 бал

1 бал

1 бал

ХІІ ст.

1 бал

1 бал

1 бал

ХVІІ ст.

1 бал

1 бал

1 бал

XVІІІ ст.

1 бал

1 бал

1 бал

ХІХ ст. перша половина

1 бал

1 бал

1 бал

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Введіть необхідну інформацію у схему «Видатні випускники КиєвоМогилянської академії».

2*. Використайте наведені пари понять в історичному контексті. Визначте, що між ними є спільного, і вкажіть розбіжності.

Робітники — інтеліґенція.

Гуманізм — шовінізм.

Критерії оцінювання: зміст історичного контексту — 8 балів; логіка викладу — 2 бали; наявність особистої точки зору та її аргументація — 5 ба­ лів; висновки — 2 бали; оригінальність оформлення — 3 бали.

92

Історичні олімпіади

 

 

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1*. Напишіть листа від імені одного з наведених історичних діячів до його реально існуючого сучасника: Дмитро Вишневецький, Олівер Кром­ вель, Генріх ІV Наваррський, Іван Мазепа.

У листі необхідно:

1)дати характеристику історичної епохи, коли жили відправник листа та його адресат;

2)описати конкретну історичну подію, учасником якої був обраний герой (вказуючи дати, прізвища, географічні назви та інший фактичний матеріал);

3)сформулювати питання до одержувача листа, що безпосередньо сто­ суються історичних подій, учасником чи очевидцем яких він міг бути.

Критерії оцінювання: правильно обраний сучасник-адресат — 5 балів;

детальна характеристика епохи — 10 балів; ґрунтовне висвітлення істо­ ричних подій — 10 балів; питання до адресата, що демонструють знання учнем програмного історичного матеріалу, — 5 балів.

10 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів)

1*. Наведіть сучасні назви даних географічних об’єктів і країн.

Брест-Литовськ; Новомиколаївськ; Сполучене Королівство Британії.

Ревель; Царицин; Османська імперія.

Царське Село; Щербинівка; Австро-Угорщина.

Тифліс; Ворошиловград; Валахія.

Двінськ; Гришино; Трансільванія.

2*. Заповніть таблицю «Світ, Україна, наш край», вказавши провідні іс­ торичні події, видатних осіб, перебування певних народів на тій чи іншій території.

Хронологія

Події у світі

Події в Україні

Наш край

 

 

 

 

ХІХ ст.

1 бал

1 бал

1 бал

 

 

 

 

1914

1 бал

1 бал

1 бал

 

 

 

 

1917

1 бал

1 бал

1 бал

 

 

 

 

1918

1 бал

1 бал

1 бал

 

 

 

 

1920

1 бал

1 бал

1 бал

 

 

 

 

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

93

 

 

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Внесіть необхідну інформацію до схеми «Основні етапи державотвор­ чого процесу в Україні з давнини до 20-х років ХХ ст.», позначивши назву державності (1) та вказавши її хронологічні рамки (2).

2*. Використайте наведені пари понять в історичному контексті. Визначте, що між ними є спільного, і вкажіть розбіжності.

Національна ідея — соціалістична ідея.

Реалізм — модернізм.

Критерії оцінювання: зміст історичного контексту — 8 балів; логіка викладу — 2 бали; наявність особистої точки зору та її аргументація — 5 ба­ лів; висновки — 2 бали; оригінальність оформлення — 3 бали.

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1*. Напишіть листа від імені одного з наведених нижче історичних діячів до його реально існуючого сучасника: Наполеон Бонапарт, Кирило Розумовський, Павло Пестель, Володимир Винниченко.

У листі необхідно:

1)дати характеристику історичної епохи, коли жили відправник листа та його адресат;

2)описати конкретну історичну подію, учасником якої був обраний герой (вказуючи дати, прізвища, географічні назви та інший фактичний матеріал);

3)сформулювати питання до одержувача листа, що безпосередньо сто­ суються історичних подій, учасником чи очевидцем яких він міг бути.

Критерії оцінювання: правильно обраний сучасник-адресат — 5 балів;

детальна характеристика епохи — 10 балів; ґрунтовне висвітлення істо­ ричних подій — 10 балів; питання до адресата, що демонструють знання учнем програмного історичного матеріалу, — 5 балів.

94

Історичні олімпіади

 

 

11 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів)

1*. Наведіть сучасні назви даних географічних об’єктів і країн.

Ковно; Чистяково; Чехословаччина.

Мерв; Тарнопіль; СРСР.

Петроград; Царицин; Австро-Угорщина.

Проскурів; Шліссельбург; Сполучене Королівство Великобританії та Ірландії.

Станіслав; м. Банне; Валахія.

2*. Заповніть пропуски в таблиці «Донецька область за 70 років у контекс­ ті історії».

Дати

Події

 

Заснування Донецької області

1936 р.

 

 

 

1937  р.

 

 

 

 

Поділ області на Ворошиловградську і Донецьку

 

 

 

Формування 383 шахтарської дивізії

 

 

Листопад 1941 р.

 

1941 — 1943  рр.

 

 

 

13 серпня — 22 ве­

 

ресня 1943 р.

 

8 вересня 1943 р.

 

 

Державна Рада прийняла постанову про першочергові

 

заходи щодо відновлення вугільної промисловості

 

Розгортання соціалістичного змагання в промисловості

 

 

 

Указом Президії Верховної Ради СРСР установлене свя­

 

то «День шахтаря»

1961 р.

 

 

 

 

Шахтарський страйк у регіоні

 

 

 

Святкування 70-річчя утворення Донецької області.

 

 

Крітерії оцінювання: кожна правильно вказана дата чи подія —1 бал.

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Внесіть необхідну інформацію до схеми «Видатні діячі зарубіжної та вітчизняної культури першої половини ХХ ст.».

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*. Використайте наведені пари понять в історичному контексті. Визначте, що між ними є спільного, і вкажіть розбіжності.

Національний рух — інтернаціональний рух.

Популізм — волюнтаризм.

Критерії оцінювання: зміст історичного контексту — 8 балів; логіка

викладу — 2 бали; наявність власної точки зору та її аргументація — 5 ба­ лів; висновки — 2 бали; оригінальність оформлення — 3 бали.

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1*. Напишіть листа від імені одного з наведених історичних діячів до його реально існуючого сучасника: М. Кирпонос, М. Грушевський, Ф. Руз­ вельт, Є. Коновалець.

У листі необхідно:

1)дати характеристику історичної епохи, коли жили відправник листа та його адресат;

2)описати конкретну історичну подію, учасником якої був обраний герой (вказуючи дати, прізвища, географічні назви та інший фактичний матеріал);

3)сформулювати питання до одержувача листа, що безпосередньо стосу­ ються історичних подій, учасником чи очевидцем яких він міг бути. Критерії оцінювання: правильно обраний сучасник-адресат — 5 балів;

детальна характеристика епохи — 10 балів; ґрунтовне висвітлення істо­ ричних подій — 10 балів; питання до адресата, що демонструють знання учнем програмного історичного матеріалу, — 5 балів.

2003—2004 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 клас

І рівень (1 завдання — 30 балів)

1*. Складіть синхроністичну таблицю основних подій української та все­ світньої історії IX—XVII ст.

96

Історичні олімпіади

 

 

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Розподіліть серед 4 номінацій: «Реформатор», «Просвітитель», «Пол­ ководець», «Захисник віри» представлених кандидатів — відомих іс­ торичних діячів.

1. Володимир Святославович. 2. Князь Святослав. 3. Мартін Лютер. 4. ВасильОстрозький.5. СтефанБаторій.6. КарлВеликий.7. ІовБорець­ кий. 8. Петро Сагайдачний. 9. ФрідріхБарбаросса.10. Швайпольд Фіоль. 11. МихайлоРогоза.12. ІванВишенський.13. КнягиняОльга.14. Дмитро Вишневецький.15. ІванФедоров.16. ЖанКальвін.17. Чингізхан.18. Ки­ рило та Мефодій. 19. Гальшка Гулевичівна. 20. Мелетій Смотрицький­.

2*. Введіть необхідну інформацію у схему «Національно-визвольні по­ встання кінця XV — першої половини XVII ст.».

Причини повстань

XV ст.

 

XVIІ ст.

XVI ст.

Наслідки повстань

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1*. Проаналізуйте відомі висловлювання історичних діячів. Прокомен­ туйте їх за наведеним планом.

1)Кому належить вислів? (2 бали)

2)Назвіть приблизну дату й обставини появи цих крилатих висловів. (3 бали)

3)Стосовно яких історичних подій були сказані ці слова? (3 бали)

4)Якого змісту набули ці вирази у наш час? Наведіть приклади їх засто­ сування за сучасних умов. (2 бали)

За коментар кожного виразу максимальна оцінка — 10 балів.

А.«Щодо козаків, про цих лицарських людей знаємо, що вони нашого роду, наші брати і правовірні християни».

Б. «Хто до нас із мечем прийде, той від меча і загине». В. «Се моє, та це моє також».

9 клас

І рівень (1 завдання — 30 балів)

1*. Складіть синхроністичну таблицю основних подій української та все­ світньої історії XV — І половини  ХІХ ст.

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

97

 

 

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Розподіліть серед 4 номінацій: «Меценат», «Політик», «Митець», «На­ уковець» представлених кандидатів — відомих в історії людей. 1. М. Ломоносов. 2. І. Мазепа. 3. Мірабо. 4. К. Дашкова. 5. Д. Бортнян­ ський. 6. О. Везолій. 7. П. Сагайдачний. 8. В. Оранський. 9. Мікелан­ джело Буонаротті. 10. М. Коперник. 11. К. Розумовський. 12. І. Мартос. 13. М. Робесп’єр. 14. А. Дюрер. 15. В. Каразін. 16. М. Миклашевський. 17. В. Капніст. 18. Веласкес. 19. І. Ґізель. 20. Моцарт.

2*. Внесіть необхідну інформацію в таблицю «Історичне значення укра­ їнської козацької держави — Гетьманщини».

1.

...

9.

Усього —18 балів

Висновок — 2 бали

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1*. Проаналізуйте висловлювання відомих історичних діячів. Прокомен­ туйте їх за наведеним планом.

1)Кому належить вислів? (2 бали)

2)Назвіть приблизну дату й обставини появи цих крилатих висловів. (3 бали)

3)Стосовно яких історичних подій були сказані ці слова? (3 бали)

4)Якого змісту набули ці вирази у наш час? Наведіть приклади їх засто­ сування за сучасних умов. (2 бали)

За коментар кожного виразу максимальна оцінка — 10 балів.

А. «Після нас — хоч потоп». Б. «У тебе що, шаблі немає?» В. «Мій жереб з голяками».

10 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів) 1*. Назвіть події, пов’язані з датами.

12.12.1921 р. — 06.02.1922 р.

27.08.1928 р.

10.04. — 13.05.1922 р.

03.07.1917 р.

04.—06.07.1917 р.

12.12.1917 р.

18.02.1918 р.

98

Історичні олімпіади

 

 

Укажіть дати, коли сталися наведені нижче події.

Відкриття Паризької мирної конференції.

Початок першої російської революції.

Російсько-японська війна.

Прийняття плану Дауеса.

Утворення ТУП.

Український національний конгрес у Києві.

Утворення РУП.

Утворення у Львові Головної Української Ради.

2*. Чому, на ваш погляд, німці в 1918 р. не встановили в Україні звичайний окупаційний режим і допустили існування спочатку Центральної Ради, а потім — уряду гетьмана?

Критерії оцінювання: знання історичної епохи — 3 бали, вміння ви­ ділити основні чинники — 3 бали, логіка викладу — 2 бали, наявність особистої точки зору та її аргументація — 5 балів, лаконічність і точність викладу — 2 бали.

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Складіть таблицю «Баланс втрат і здобутків України в Першій світовій війні».

Здобутки

Втрати

1.

1.

...

...

5.

10.

Усього —5 балів

Усього —10 балів

Висновок ­— 5 балів

 

Критерії оцінювання: вміння виділити основне — 1 бал; знання істо­ ричного матеріалу — 3 бали; лаконічність — 1 бал.

2*. Розподіліть серед 4 номінацій: «Політик-реформатор», «Митець», «Ви­ нахідник», «Науковець» представлених кандидатів — відомих в  істо­ рії людей.

1.  Олександр ІІ. 2. Альберт Ейнштейн. 3. Гнат Юра. 4. Сергій Вітте. 5. Т. Морган. 6. П. Гоген. 7. Ігор Сікорський. 8. Генрі Форд. 9. Марк Твен. 10. Макс Планк. 11. Вудро Вільсон. 12. Фредерік Жоліо-Кюрі. 13. Рудольф Дізель. 14. Клод Моне. 15. О. Скрябін. 16. Вільгельм ІІ Гогенцоллерн. 17. Р. Вагнер. 18. П. Столипін. 19. О. Пороховщиков. 20. Муцухіто.

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

99

 

 

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1*. Поясніть назву вашого села (міста), району, вулиці, а також річки, моря, озера та ін., розташованих поруч, за наступним планом.

1)Від чого походить назва (від імені, топоніму, історичних подій тощо)? (6 балів)

2)Яка існує легенда щодо походження цієї назви? Якщо її немає, запро­ понуйте свої варіанти так званої «легенди». (6 балів)

3)З яких джерел ви дізналися про дану назву (книги, усних переказів, пам’ятників, архівних даних тощо)? З яких джерел плануєте поповни­ ти свої знання? (6 балів)

4)В який історичний період виникла назва об’єкта, який ви досліджуєте? Що ви про нього знаєте (хронологічні рамки, перелік основних подій)? (6 балів)

5)Як змінювалася дана назва протягом часу? Ваша думка щодо доціль­ ності даної назви. Якби ви мали певні повноваження, то яку б назву запропонували. (6 балів)

11 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів)

1*. Укажіть події, пов’язані з такими датами.

16.08.1945 р.

31.08.1935 р.

30.10.1922 р.

15.03.1939 р.

22.07.1942 р.

30.06.1941 р.

25.03.1944 р.

Укажіть дати, пов’язані з такими подіями.

Громадянська війна в Іспанії.

Радянсько-фінська війна.

Ризький договір.

Перший космічний політ Ю. Гагаріна.

Початок Нюрнберзького процесу.

Оборона Одеси.

Великий збір ОУН-Б.

Війська 4-го Українського фронту звільнили Закарпаття.

2*. Як ви вважаєте, завдяки чому СРСР удалося вирішити на свою користь усі територіальні питання у повоєнні часи?

Критерії оцінювання: знання історичної епохи — 3 бали; вміння ви­ ділити основні чинники — 3 бали; логіка викладу — 2 бали; наявність

100

Історичні олімпіади

 

 

особистої точки зору та її аргументація — 5 балів; лаконічність і точність викладу — 2 бали.

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Складіть таблицю «Баланс втрат і здобутків України в Другій світовій війні».

Здобутки

Втрати

1.

1.

...

...

5.

10.

Усього —5 балів

Усього —10 балів

Висновок ­— 5 балів

 

Критерії оцінювання: вміння виділити основне — 1 бал; знання істо­ ричного матеріалу — 3 бали; лаконічність — 1 бал.

2*. Розподіліть серед трьох номінацій: «Митець», «Освітянин», «Науко­ вець» представлених кандидатів — відомих в історії людей.

1.  М. Дерегус. 2. В. Касіян. 3. В. Липський. 4. В. Філатов. 5. Г. Гринько. 6. Д. Граве. 7. Ю. Кондратюк. 8. Б. Лятошинський. 9. І. Кавалерідзе. 10. Н. Крупська. 11. М. Скрипник. 12. М. Боголюбов. 13 Г. Косинка. 14. М. Волобуєв. 15. В. Косенко. 16. Ле Карбюз’є. 17. Н. Городовенко. 18. Сальвадор Далі. 19. М. Луначарський. 20. Л. Писаржевський.

У номінації «Митець» необхідно вказати галузь, в якій працювала дана особа.

Критерії оцінювання: за кожну вірну відповідь — 1 бал. У номінації «Митець»: за правильне визначення особи — 0,5 бала, за правильно вка­ зану галузь — 0,5 бала.

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1*. Зробіть опис пам’ятника історичному діячеві за певним планом (це може бути видатний земляк або непересічна особа української чи за­ рубіжної історії).

1)Визначте, кому присвячений обраний вами пам’ятник (3 бали), де знаходиться (3 бали), хто його автор (3 бали). Усього — 9 балів.

2)Установіть, до якого історичного періоду відноситься його створення (3 бали). Що ви знаєте про людину, пам’ятник якої досліджуєте? (5 ба­ лів). Усього — 8 балів.

3)Вкажіть стиль (3 бали) й опишіть архітектурні деталі пам’ятника (5 ба­ лів). Усього — 8 балів.

4)Висловіть своє враження щодо пам’ятника (5 балів).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]