Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoruchni-olimpiadu-8-11-klasu.pdf-1300449636

.pdf
Скачиваний:
584
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

211

 

 

Навіщо вам потрібні наші землі?

І навіщо ви убиваєте стільки людей? Чи не можна усе обговорити й  владнати мирним шляхом, без кровопролиття й убивств? Я вимагаю, щоб ти припинив ці безглузді напади.

Народ завжди буде захищати свою рідну землю, не віддасть її вам і ніколи не скориться».

9 клас

І рівень

1.Наведіть сучасні назви даних географічних об’єктів і країн.

• Аккерман — Білгород-Дністровський.

• Олександрівськ — Запоріжжя.

• Юр’єв — Тарту.

• Кафа — Феодосія.

• Катеринодар — Краснодар.

• Сіргіс — Сіверський Донець.

• Варязьке море — Балтійське море.

• Меотида — Азовське море.

• Танаїс — Дон.

• Тіра — Білгород-Дністровський.

• СвященнаРимськаімперія —Німеччина,частинаІталії,Чєхії,Нідер­

ландів, Швейцарія, Австрія та ін.

• Османська імперія — Туреччина, Сирія, частково Греція, Болгарія,

Македонія, Румунія, Молдова, Крим (тобто Україна) — її васал, Росія, Грузія, Ізраїль, Єгипет, Кіпр, частково Йорданія, частково Югославія, частково Албанія та ін.

• Австрійськаімперія —Австрія,частковоЧехія,Австрійськареспублі­

ка (частина Австро-Угорщини).

• Королівство Валахія — область на півдні Румунії, між Карпатами та

Дунаєм.

• Князівство Трансільванія — історична область Румунії.

2.Заповніть таблицю «Світ, Україна, наш край», вказавши провідні іс­ торичні події, видатних осіб, перебування певних народів на тій чи іншій території.

Час

Події у світі

Події в Україні

Наш край

1

2

3

4

IV—

Велике переселення

Велике розселення

Навала гунів

VII ст.

народів

слов’ян

 

212

 

 

 

Історичні олімпіади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

ХІІ ст.

1189—1192 рр. — третій

Правління Володи­

Битва Ігоря з полов­

 

хрестовий похід (взяли

мира Мономаха

цями на р. Каялі

 

участь королі: Річард І,

 

 

(1185 р.).

 

Фрідріх Барбаросса,

 

 

 

 

Філіпп ІІ Август)

 

 

 

XVII ст.

Англійська революція

Національно-

Заснування м. Тора

 

1640—1660 рр. (лідер

визвольна­

війна

(Слов’янськ)

 

О. Кромвель)

1648—1657 рр.

 

 

 

(керівник­

 

 

 

 

Б. Хмельницький)­

 

XVIII ст.

Велика Французька ре­

Перша Малоросій­

Експедиція Капустіна

 

волюція 1789—1794 рр.

ська колегія 1722—

на Донбас з метою

 

 

1729 рр. на чолі

пошуку вугілля

 

 

з Вельяміновим-

 

 

 

Зерновим

 

 

1 пол.

Заснування і занепад

Повстання у Черні­

Ковалевський вперше

ХІХ ст.

імперії Наполеона І

гівському полку

зробив карту донець­

 

(1804—1814 рр.)

 

 

ких родовищ

ІІ рівень

1.Введіть необхідну інформацію у схему «Видатні випускники КиєвоМогилянської академії».

2.Використайте наведені пари понять в історичному контексті. Визначте, що між ними є спільного, і вкажіть розбіжності.

Робітники — інтеліґенція

Робітники — це соціальний прошарок суспільства, який займається виробничою працею. У процесі капіталістичного розвитку маса дрібних виробників збанкрутіла й вимушена була продавати свою робочу силу.

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

213

 

 

Інтеліґенція — це соціальний прошарок суспільства, який живе за рахунок інтелекту, займається переважно творчою працею — в науці, культурі, політиці тощо.

Спільні ознаки: обидві групи — це соціальні верстви індустріального суспільства. Інтеліґенція, як і робітники, заробляють на життя своєю власною працею.

Розбіжності: інтеліґенти, на відміну від робітників, заробляють на життя інтелектом і творчою працею, а робітник продає свою фізичну силу.

Гуманізм — шовінізм

Гуманізм — це напрямок суспільноі думки, якій притаманні гідність, захист прав і свобод людини, всебічного її розвитку. Гуманізм першим звернув увагу на ставлення людини до людини. Гуманізм виник в епоху Відродження. На той час релігія одійшла на другий план, а на першому місці опинилися інтереси людини.

Шовінізм — це крайня форма націоналізму, яка пропагує національну винятковість і викликає ненависть та зневагу до інших націй. Поняття «шовінізм» походить від імені капрала наполеонівської армії — Шовена.

Розбіжності:

Гуманізм пропагує ідею всебічного розвитку людини, захист людини. Шовінізм, навпаки, підтримує ідею переваги окремої нації, а решта

націй повинні­ підкоритися або бути знищеними. Яскравий приклад шо­ вінізму — фашистська Німеччина.

Гуманізм — це світогляд, а шовінізм — політика.

ІІІ рівень

1.Напишіть листа від імені одного з наведених історичних діячів до його реально існуючого сучасника.

Лист І. Мазепи до російського царя Петра І

Вітаю тебе, великий володарю всієї Русі, Петро Олексійовичу! Прошу прочитати мого листа. Це останній мій лист, бо відчуваю, що

недовго мені лишилося жити на цьому світі.

Народився я в селі Мазепинці на Київщині, в сім’ї дрібного шлях­ тича. Дитинство моє минуло безтурботно, тому що народився в період «золотого­спокою» у 1639 р. І в 1656 р., за часів гетьманування на Украї­

214

Історичні олімпіади

 

 

ні Б. Хмельницького,­ я поїхав навчатися за кордон. Був я у Німеччині, Італії, у Нідерландах, Франції. Там я вчив різні науки (військову справу, політику). Повернувся до Польщі, служив королю Яну ІІІ Казиміру, був послом до гетьмана П. Тетері. У 1663 р., у період після «чорної ради», на котрій обрали­ гетьманом І. Брюховецького, я служив у гетьмана П. Дорошенка,­ був у нього генеральним писарем. Їдучи з дипломатичним завданням до Туреччини, був перехоплений І. Сірком та відправлений до лівобережного гетьмана І. Самойловича, де вислужився до генераль­ ного осавула.

У1687 р. разом із гетьманом І. Самойловичем вирушив до князя Голі­ цина, що за наказом цариці Софії Олексіївни ходив на Крим. Було спе­ котно, татари (напевно, вони) підпалили степ. Ми з військами не дійшли­ до Перекопа через нестачу води і провіанту. Провину за невдалий похід поклали на І. Самойловича, звинувативши у змові. Гетьмана відправили до Сибіру, де він загинув. Доля і Бог захистили мене, і того ж року я став гетьманом України.

Хоч Коломацькі статті не давали мені усієї повноти влади, але я робив все можливе й неможливе за моє довге правління (1687—1709 рр.): збуду­ вав багато церков, відкрив школи та вищі навчальні заклади. Союзником я  вірно служив тобі усі ці роки, але все тяжче ставало жити українському народові, все страшнішим був податковий тягар.

У1705 р. я почав переговори з Польщею про долю України, але це не дало ніяких результатів. А стан України та українців погіршувався. Чому мій народ тисячами ліг був під бруківками твого Петербургу? Чому ми не мали змоги самостійно проводити зовнішню політику? Чому жоден із московських правителів не виконав обіцянки, яка була дана великому Б. Хмельницькому і не визволив Правобережжя від польських панів? А коли я зрозумів, що на думці у тебе, Петре Олексійовичу, лік­ відація автономії України, а значить, і мене, як гетьмана, я для себе все вирішив….

От і все. Позаду Батьківщина, рідні, друзі. Ти, царю, переміг. Прощавай назавжди, Петре Олексійовичу. Я хотів би померти на Укра­

їні, але знаю, що цього ніколи не буде і Батьківщину мені вже не бачити. На цьому закінчую свого листа.

Твій друг і союзник І. С. Мазепа

P. S. Навіки залишаюсь гетьманом України.

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

215

 

 

10 клас

I рівень

1.Наведіть сучасні назви даних географічних об’єктів і країн.

• Брест-Литовськ — Брест.

• Двінськ — Даугавпілс.

• Ревель — Таллін.

• Царське село — Пушкіне.

• Тифліс — Тбілісі.

• Новомиколаївськ — Новосибірськ.

• Гришино — Червоноармійськ.

• Царицин — Волгоград.

• Щербинівка — Дзержинськ.

• Ворошиловград — Луганськ.

• Сполучене Королівство Британії — Сполучене Королівство Великої

Британії та Північної Ірландії.

• Османська імперія — Туреччина та колонії, які їй належали.

• Австро-Угорщина — Австрія та Угорщина.

• Валахія — південна частина сучасної Румунії.

• Трансільванія — західна частина сучасної Румунії.

2.Заповніть таблицю «Світ, Україна, наш край», вказавши провідні іс­ торичні події, видатних осіб, перебування певних народів на тій чи іншій території.

Події у світі

Події в Україні

Наш край

1

2

3

 

ХІХ ст.

 

1799—1815 рр. — наполеонів­

1813—1835 рр. — повстання

1800 р. — утво­

ські війни.

під проводом У. Кармалюка.

рення у м. Маріу­

1804—1815 рр. —перша імпе­

1833—1837 рр. — діяльність

поль митної за­

рія у Франції.

«Руської трійці».

стави.

1814—1815 рр. —Віденський

1837 р. — створення альма­

1827 р. — ство­

конгрес.

наха «Русалка Дністрова».

рення геологічної

14.12.1825 —повстання дека­

1846—1847 рр. — діяльність

карти Донбасу.

бристів у Росії.

Кирило-Мефодіївського

1832—1866 рр. —

1830—1848 рр. — липнева

братства.

існування Азов­

монархія у Франції.

1848 р. — заснування Голов­

ського війська.

1836—1854 рр. — чартист­

ної Руської ради у Львові,

1866 р. — засну­

ський рух в Англії.

скасування кріпацтва у за­

вання Бахмут­

1848—1849 рр. — буржуазно-

хідноукраїнських землях.

ського земства.

демократичні революції

1855 р. — повстання «Київ­

1869 р. — засну­

в  Європі

ська козаччина»

вання Юзівки

216

 

Історичні олімпіади

 

 

 

 

 

 

1

2

3

1852—1870 рр. — друга імпе­

1861 р. — скасування кріпа­

1889 р. — відкрит­

рія у Франції.

цтва в Україні.

тя Новомаріу­

1870 р. — об’єднання Італії.

1860 р. — створення Україн­

польського порту

1870—1871 рр. — франко-

ської громади в Києві.

 

прусська війна.

1863 р. — Валуєвський цир­

 

18.01.1871 р. — проголошен­

куляр про заборону україн­

 

ня Німецької імперії.

ської мови.

 

1861—1865 рр. —громадян­

1868 р. — створення това­

 

ська війна в США.

риства «Просвіта».

 

1853—1856 рр. — Кримська

1873 р. — створення науко­

 

війна в Росії.

вого товариства

 

1879—1882 рр. — утворення

ім. Т. Г. Шевченка.

 

Троїстого союзу

1876 р. — Емський указ

 

 

1914 р.

 

28.06.1914 р. — вбивство Фран­

1.08.1914 р. — створення

 

ца-Фердинанда у Сараєві.

Головної Української Ради.

 

1.08.1914 р. — початок Пер­

3.08.1914 р. — створення

 

шої світової війни.

легіону Українських січових

 

2—12.09.1914 р. — битва на

стрільців.

 

р.  Марні

08–09 1914 р. —Галицька

 

 

битва

 

 

1917 р.

 

23—27.02.1917 р. — Лютнева

3—4.03.1917 р. — створення

15—17.03.1917 р. —

революція в Росії.

Центральної Ради.

конференція Рад

6.04.1917 р. — оголошення

6—9.04.1917 р. — націо­

Донецького

про участь у Першій світовій­

нальний конгрес у Києві.

басейну­

війни США.

5—10.06.1917 р. — другий

у м. Бахмуті­.

25—26.11.1917 р. — Жовтнева

військовий з’їзд.

Травень 1917 р. —

революція в Росії

10.06.1917 р. — І Універсал

перша конферен­

 

ЦР, 3.07.1917 р. — ІІ Універ­

ція більшовиків

 

сал ЦР, 7.11.1917 р. — ІІІ

у  м. Бахмуті.

 

Універсал ЦР.

Грудень 1917 р. —

 

8—15.09.1917 р. — з’їзд на­

боротьба загонів

 

родів Росії в Києві.

Червоної Армії

 

11—12.12.1917 р. — з’їзд Рад

з калединцями

 

у Харкові

 

 

1918 р.

 

3.03.1917 р. —Брест-Литов­

9.01.1918 р. — IV Універсал

Літо 1918 р. — ан­

ський договір.

ЦР.

тинімецькі,­ анти­

18.07.1918 р. — друга битва на

16.01.1918 р. — бій під

гетьманські висту­

р. Марні

Крутами

пи в Маріуполі та

 

 

Горлівці

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

217

 

 

 

 

 

 

1

2

3

28.10.1918 р.— проголошення

27.01.1918 р. — Брестський

Листопад

Чехословаччини.

договір між УНР

1918 р. — віднов­

7.11.1918 р. — утворення

та  Центральними

лення Радянської

Польської держави.

державами.

влади в Донбасі

3.11.1918 р. — початок рево­

29.04.1918 р. — утворення

 

люції в Німеччині.

Української держави на чолі

 

11.11.1918 р. — Комп’єнське

з гетьманом

 

перемир’я, кінець Першої

П. Скоропадським.

 

світової війни

13—14.11.1918 р. —

 

 

створення Директорії

 

 

1920 р.

 

4.06.1920 р. —підписання Тріа­

21—24.04.1920 р. — Варшав­

6.01.1920 р. —

нонського мирного договору

ська угода між УНР та

звільнення Маріу­

з Угорщиною.

Польщею.

поля від денікін­

10.08.1920 р. —підписання

25.04.—12.10.1920 р. —ра­

ських військ

Севрського мирного договору

дянсько-польська війна.

 

між Італією та Турцією

7—9.11.1920 р. — штурм Пе­

 

 

рекопу, розгром Врангеля

 

ІІ рівень

1.Внесіть необхідну інформацію до схеми «Основні етапи державотвор­ чого процесу в Україні з давнини до 20-х років ХХ ст.», позначивши назву державності (1) та вказавши її хронологічні рамки (2).

218

Історичні олімпіади

 

 

2.Використайте наведені пари понять в історичному контексті. Визначте, що між ними є спільного, і вкажіть розбіжності.

Національна ідея — соціалістична ідея

Національна ідея почала формуватися серед українського населення ще з давніх часів зародження і становлення нації. Її не раз висловлювали у своїх творах Т. Шевченко, П. Куліш, М. Драгоманов, але тільки на по­ чатку ХХ ст. вона була остаточно оформлена у роботі М. Міхновського «Самостійна Україна» і Д. Донцова «Націоналізм».

Соціалістичні ідеї опанували людьми, які відчули на собі гноблення капіталістичної системи. Найбільшого значення та поширення вони на­ були на межі ХІХ і ХХ ст., коли воєнні конфлікти і Перша світова війна зробили можливою реалізацію соціалістичних ідей у деяких державах.

Соціалістичні і національні ідеї посідають важливе місце у житті су­ спільства. Так, перші визначають матеріально-економічні і соціальні від­ носини і прагнення, а другі — політико-культурні.

Реалізм — модернізм

Реалізм поширився серед російських письменників у ХIХ ст. Керую­ чись словами Стендаля про те, що «реалізм — це дзеркало, за допомогою якого люди можуть побачити себе», представники цього літературно-мис­ тецького напрямку намагалися правдиво зображувати дійсність.

Модернізм з’являється як засіб зображення світу, який постійно змі­ нюється і на даному етапі потребує особливих зусиль для чіткого відобра­ ження своєї сутності. Часто використовувалася містика, окультизм, фан­ тастичні елементи.

Ці дві течії — реалізм і модернізм — яскраво характеризують епоху перехідного періоду кінця ХІХ — поч. ХХ ст. Щоправда, спочатку з’явля­ ється реалізм, який згодом змінюється, перетворюючись на неореалізм, потім з’являється символізм, а пізніше й інші модерністичні течії (імпре­ сіонізм, сюрреалізм, абстракціонізм тощо).

ІІІ рівень

1.Напишіть листа від імені одного з наведених нижче історичних діячів до його реально існуючого сучасника.

Лист М. Грушевському від В. Винниченка

Шановний Михайле Сергійовичу!

Пише вам Володимир Винниченко. З великою радістю повідомляю, що невдовзі після початку революції в Росії з 23 лютого ми вирішили створити

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

219

 

 

власний орган управління. Випередивши нашу УСДРП, М. Міхновський­ зі своїми народовцями створив 3 березня Центральну Раду, а  ми наступного дня свій орган — Українську Раду. Щоб уникнути суперечок через можливі протиріччя, цього ж дня, 4 березня, ми об’єдналися­ в єдину Центральну Раду, яка, на нашу думку, має стати місцевим органом для забезпечення порядку серед населення і проведення організаційної роботи. Поки що цей крок не­ відомий Тимчасовому уряду, бо це може викликати вкрай негативну реакцію і зашкодити подальшій реалізації наших ідей.

7 березня відбулися збори УСДРП, УНП, ТУП, Селянської Спілки, де ми обрали членів Центральної Ради. За бажанням більшості Вас обрали головою, про що з великою радістю і повідомляю. Гадаю, Ви задоволені цими кроками і якнайшвидше спробуєте прибути до Києва, до Будинку вчителя, де знаходиться резиденція нашої Ради.

Поки що ми вирішили не робити нічого небезпечного для нашої орга­ нізації­. Щоправда, враховуючи складність становища, ми б хотіли склика­ ти всенародний національний конгрес для підтримки наших дій та ви­ робленняпевноїпрограми.БуловисловленодумкугрупоюМ. Міхновського­ про створення національного війська на випадок необхідності збройної боротьби, але я особисто маю сумніви щодо цього! Чекаємо на Вас.

8 березня 1917 р.

Ваш Володимир Винниченко

11 клас

Ірівень

1.Наведіть сучасні назви даних географічних об’єктів і країн.

• Ковно — Каунас (Литва).

• Мерв — Марі (Узбекистан).

• Петроград — Санкт-Петербург.

• Проскурів — Хмельницький.

• Станіслав — Івано-Франківськ.

• Чистяково — Торез.

• Тарнопіль — Тернопіль.

• Царицин — Волгоград.

• Шліссельбург — Петропавлівська фортеця.

• Банне — м. Слов’яногірськ.

• Чехословаччина — Чеська республіка і Словакія.

• СРСР — 15 незалежних держав, частина з них представлена в СНД.

• Австро-Угорщина — Австрія та Угорщина.

220

Історичні олімпіади

 

 

Сполучене Королівство Великобританії та Ірландії — Англія, Уельс, Північна Ірландія, Шотландія.

Валахія — область на півдні Румунії.

2.Заповніть пропуски в таблиці «Донецька область за 70 років в контекс­ ті її історії».

Дати

Події

1932

Заснування Донецької області

1936

Рекорд Макара Мазая

1937

Створений педагогічний інститут

1938

Поділ області на Ворошиловградську і Донецьку

1941

Формування 383 шахтарської дивізії

листопад 1941

Противник вийшов до р.Міус

1941—1943 рр.

Окупація Донбасу

13 серпня — 22 ве­

Донбасько-Міуська операція

ресня 1943

 

8 вересня 1943

Визволення м. Сталіно

1944

Державна Рада прийняла постанову про першочергові

 

заходи щодо відновлення вугільної промисловості

1947—1948

Розгортання соціалістичного змагання в промисловості

1947

Указом Президії Верховної Ради СРСР встановлене

 

свято — День шахтаря

1961

Сталіно перейменовано в м. Донецьк

1989

Шахтарський страйк у регіоні

2002

Святкування 70-річчя з моменту створення Донецької

 

області

ІІ рівень

1.Внесіть необхідну інформацію до схеми «Видатні діячі зарубіжної та вітчизняної культури першої половини ХХ ст.».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]