Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoruchni-olimpiadu-8-11-klasu.pdf-1300449636

.pdf
Скачиваний:
584
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

201

 

 

10 клас

І рівень

1.Заповніть пропуски в синхроністичній таблиці «Україна і світ у  ХХ ст.».

Події всесвітньої історії

Рік

Події в Україні

 

 

 

Початок Першої світової війни.

1914

Створення Головної Української Ради.

Битва на р. Марна.

 

Створення Союзу Визволення України.

Вступ у Першу світову війну

 

Галицька битва

Туреччини

 

 

 

 

 

Вступ США у Першу світову

1917

Початок Української революції

війну.

 

 

Лютнева революція в Росії

 

 

 

 

 

Паризька мирна конференція

1919

Чортківська офензива.

 

 

Початок Першого зимового походу ар­

 

 

мії УНР

 

 

 

Ризький мирний договір.

1921

Формальне визнання Радянською Ро­

Початок Вашінгтонської кон­

 

сією незалежності УСРР

ференції

 

 

 

 

 

11 клас

ІІ рівень

1.Складіть таблицю «Територіальні зміни після Другої світової війни».

Країни

Придбані території

Втрачені території

 

 

 

СРСР

Південний Сахалін, Ку­

Округи біля Перемишля та Білостоку

 

рильські острови, час­

 

 

тина Східної Пруссії,

 

 

Закарпаття, Петсамо

 

 

 

 

Японія

Відмова від усіх завойованих терито­

 

 

рій, втрата південного Сахаліну, Ку­

 

 

рильських островів

 

 

 

Німеччина

Утрата всіх територій, загарбаних

 

 

з  1938 р.: Східної Пруссії, Сілезії, По­

 

 

мор’я.

 

 

Втрачено державність — країну поді­

 

 

лено на 4 зони окупації

 

 

 

Італія

Острови Додеканес, півострів Трієст,

 

 

частина Юлійської Країни, острів Пе­

 

 

лагоза, Трієст; також були втрачені усі

 

 

колонії

 

 

 

202

 

Історичні олімпіади

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

Фінляндія

Петсамо, закріплено втрати Карелії та

 

 

Виборга

 

 

 

Румунія

Поверненула Трансіль­

Закріплено втрати Бессарабії та Пів­

 

ванію, яку Гітлер під

денної Буковини

 

час війни передав Угор­

 

 

щині

 

 

 

 

Греція

Острови Додеканес

 

 

 

Югославія

Півострів Трієст, части­

 

на Юлійської Крайни,

 

 

острів Пелагоза

 

 

 

 

Польща

Округи біля Перемиш­

Закріплено втрати Західної України,

 

ля та Білостока, части­

Західної Білорусії, Вільнюської

 

на Східної Пруссії, Сі­

округи

 

лезія, Помор’я, Гданськ

 

 

 

 

Чехословач­

Закарпаття

чина

 

 

 

 

 

2000—2001 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 клас

І рівень

1.Заповніть пропуски в синхроністичній таблиці «Україна та світ з ХІ по ХVІІ ст.».

Події всесвітньої історії

Рік

Події в Україні

 

 

 

1

2

3

 

 

 

Поділ єдиної християнської

1054 

Смерть Ярослава Мудрого

церкви на православну і римо-

 

 

католицьку

 

 

 

 

 

Помер французький король Фі­

1223 

Битва на р. Калці

ліпп II Август

 

 

 

 

 

Невська битва

1240 

Взяття та зруйнування Києва монго­

 

 

ло-татарами

 

 

 

Відкриття Америки

1492 

Перша згадка про козаків

 

 

 

Початок Селянської війни

1524 

Напад кримських татар на Поділля та

в Німеччині

 

Галичину

 

 

 

Утворення англіканської церкви

1534 

Вторгнення орд кримських татар на

 

 

Волинь

 

 

 

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

203

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

Відбудова шедевра індо-мусуль­

1569 

Люблінська унія

 

манського мистецтва Фатехпур-

 

 

 

Сікрі

 

 

 

 

 

 

 

Скасування Юр’єва дня

1581 

Видання І. Федоровим Біблії

 

у Московській державі

 

в Острозі­

 

 

 

 

Початок правління в Москов­

1613 

Прийняття польським сеймом поста­

ській державі династії Романових

 

нови, що зобов’язувала українських

 

 

козаків підпорядковуватись місцевій

 

 

владі

 

 

 

 

Початок революції в Англії

1640 

Похід у Туреччину козаків під прово­

 

 

дом Д. Гуні

 

 

 

 

 

11 клас

І рівень

1.Заповніть пропуски в синхроністичній таблиці «Україна і світ у першій половині XX ст.».

Події всесвітньої історії

Рік

Події в Україні

 

 

 

Кінець Першої світової війни

1918 

Проголошення ЗУНР

 

 

 

Підписання Сен-Жерменського

1919 

Перша Конституція радянської

договору з Австрією

 

України

 

 

 

Початок Великої депресії

1929 

Створення ОУН

у США

 

 

 

 

 

«Соляний похід» на чолі

1930 

Процес СВУ

з Махатмою Ганді в Індії

 

 

 

 

 

Пакт Ріббентропа — Молотова

1939 

Приєднання Західної України до Ра­

 

 

дянського Союзу

 

 

 

Невдале повстання генерала

1932 

Запровадження єдиної паспортної

Санхурхо в Іспанії

 

системи в УСРР

 

 

 

Проголошення незалежності

1939 

Проголошення незалежності Кар­

Словакії

 

патської України

 

 

 

Декрет німецького уряду про

1936 

Судовий процес у Львові над 59 чле­

анексію Люксенбургу

 

нами ОУН

 

 

 

Перемога англо-американських

1942 

Створення Української Повстанської

військ при Ель-Аламейні

 

Армії (УПА)

 

 

 

Операція «Оверлорд» — відкрит­

1944 

Завершення вигнання гітлерівських

тя Другого фронту у Європі

 

військ з теріторії України

 

 

 

204

Історичні олімпіади

 

 

2002—2003 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 класс

I рівень

1.Наведіть сучасні назви даних географічних об’єктів і країн.

• Херсонес — Севастополь.

• Пантікапей — Керч.

• Тор — Слов’янськ.

• Корсунь — Корсунь-Шевченківський (Черкаська область).

• Константинополь — Стамбул.

• Сурозьке море — Азовське море. У руських літописах його називали

Сурожським морем — за назвою кримського міста Сурож (тепер Су­ дак). Араби іменували його Бахр-ель-Азов-Синє море. Не виключено, що так пішла його сучасна назва.

• Варязьке море — Балтійське море.

• Меотида — назва Азовського моря у стародавніх греків, які називали

це море по імені народу меотів, що жили на його берегах, Майотіс Лиман — Меотійським озером; римляни — Палюс меотис — Меотій­ ським болотом. Самі меоти називали своє море Темеринда, что означає «мати моря». Вони вважали, що Азовське море — мати великого Чор­ ного моря, яке лежить на півдні.

• Танаїс — Дон.

• Тіра — Дністер.

• Франкська держава — Франція, Німеччина, Італія.

• Московська держава — Росія.

• Візантія — Турція, Болгарія, Греція, Сербія, частина Румунії, острови

Середземного моря, частина Північної Африки.

• Велике князівство Литовське — Литва, Україна, Білорусія.

• Імперія Великих Моголів — Індія.

2.Заповніть таблицю «Світ, Україна, наш край», указавши провідні іс­ торичні події, видатних осіб, перебування певних народів на тій чи іншій території.

Події у світі

Події в Україні

Наш край

1

2

3

 

 

 

 

IV—VII ст.

 

 

 

 

Велике переселення

Готи (II—IV ст.).

Заселення Донецької

народів

Гуни (375 р. — сер. V ст.)

області (IV ст.)

 

 

 

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

205

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

 

 

 

Перший Вселенський

Анти (IV — поч. VII ст.).

Поява тюркомовних

собор у Нікеї (325 р.).

Заснування Києва (кін. V ст.).

гунів (кам’яна стела

Розподіл Римської

Вторгнення аварів у Північне

з  Новоазовського

імперії на Західну та

Причорномор’я (кін. VI ст.).

району) (кін. IV —

Східну (395 р.).

Утворення Великої Булгарії.

I  пол. V ст.).

Падіння Західної Рим­

Утворення Хозарського

Проникнення

ської імперії (476 р.).

каганату (VII ст.)

в  Приазовські степи

Утворення варвар­

 

племен аварів (VI ст.)

ських королівств

 

(місця знахідок —

(V ст.).

 

 

Маріуполь, біля

Битва при Суассоні

 

Ясиноватої,

(486 р.).

 

 

Новоазовськ,

Заснування

 

 

Подонців’я).

Франкської держави

 

Анти-слов’яни (V—

(500 р.).

 

 

VII ст.) (поселення

Виникнення

 

 

напроти села

і  розповсюдження

 

Богородичне

ісламу (610 р.).

 

Слов’янського

Утворення Арабського

 

району).

халіфату (VII ст).

 

Приєднання

Утворення князівства

 

приазовських земель

Само — першої

 

хозарами (в кінці

слов’янської держави

 

VII ст.)

(VII ст.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X — XI ст.

 

 

 

 

 

Заснування

 

Князювання Олега в Києві

Наш край входив до

Німецької Священної

(882—912 рр.).

Київської Русі.

Римської імперії

Угоди Русі з Візантією (907,

Через Донецький

(962 р. — Оттон I).

911 рр.).

степ князь Святослав

Розгром першого

Князювання Ігоря (912 —

водив свої дружини

Болгарського­

царства

945 рр.).

на хозар. Потім втор­

(1018 р.).

 

Походи Ігоря на Візантію (941,

глися тюрки. Вони

Розкол церкви на схід­

944 рр.).

знаходилися у басей­

ну (православну) і за­

Повстання деревлян (945 р.).

ні р. Казенний То­

хідну (католицьку) —

Правління Ольги (945 —

рець і дали цілий ряд

1054 р.

 

964 рр.).

назв річкам і місце­

Завоювання Англії

Князювання Святослава Ігоре­

востям: Сухий, Кри­

Вільгельмом Нор­

вича (964—972 рр.).

вий, Казенний То­

мандським (1066 р.).

Розгром Хозарського каганату

рець, Великий Тор,

Перший хрестовий

(965 р.).

місто Тор (сучасний

похід (1096—1099 рр.).

Князювання Володимира Свя­

Слов’янськ), Крама­

Взяття Єрусалима

тославовича (980—1015 рр.).

торівка (сучасний

хрестоносцями

Запровадження християнства

Краматорськ)

(1099 р.)

 

на Русі (988 р.)

 

 

 

 

 

206

 

Історичні олімпіади

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

Готували й очолювали

Князювання Ярослава Мудро­

До південних кордо­

хрестові походи: Папа

го (1019—1054 рр.).

нів Русі прийшли

Урбан II, монах Петро

Побудова собору Св. Софії

половці (сер. XI ст.)

Пустельник, граф Рай­

у  Києві (1037 р.)

 

мунд Тулузький, фран­

«Руська правда» (сер XI ст.).

 

цузький король Філіпп

Повстання в Києві (1068 р.).

 

II, германський імпе­

Любецький з’їзд князів

 

ратор Фрідрих Барба­

(1097 р.)

 

росса, англійський

 

 

король Річард Левове

 

 

Серце

 

 

 

 

 

 

XII ст.

 

Перша літописна згад­

Князювання в Києві Володи­

Набіги половців.

ка про Москву

мира Мономаха (1113—

У верхів’ях р. Тор

(1147 р.).

1125 рр.).

(Казенний Торець)

Комунальні революції

Завершення написання Несто­

знаходилась ставка

 

ром «Повісті минулих літ»

могутнього хана

 

(1113 р.).

Кончака (приблизно

 

Перебування на київському

в районі

 

престолі Мстислава Володими­

Слов’янська). На

 

ровича (1125—1132 рр.).

чолі з Кончаком До­

 

Руйнування Києва військом

нецьке об’єднання

 

князя Андрія Боголюбського

кочових орд — одне

 

(1169 р.).

з  найбільших в по­

 

Похід Ігоря Святославовича на

ловецькій землі.

 

половців (1185 р.).

Поява укріплених

 

Перша згадка у літописі назви

городищ на Сівер­

 

«Україна» (1187 р.).

ському Донці

 

Об’єднання Галицького й Во­

у с. Богородичному,

 

линського князівств (1199 р.)

Сидорово та Маяки

 

 

в  Слов’янскому райо­

 

 

ні Донецької області

 

 

 

 

XVI ст.

 

 

 

 

Епоха Великих геогра­

Повстання Михайла Глинсько­

Нове заселення тери­

фічних відкриттів:

го (1508 р.).

торії Донецького

• перша навколосвіт­

Заснування українським пра­

краю.

ня подорож Магеллана

вославним князем Дмитром

На Сіверський До­

(1519—1522 рр.);

Вишневецьким на о. Мала

нець московський

• завоювання Мекси­

Хортиця першої Запорозької

уряд направив сторо­

ки іспанцями на чолі

Січі (1556 р.).

жову та станичну

з Фернандо Кортесом

 

служби

(1519—1521 рр.);

 

 

 

 

 

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

•завоювання Перу

Люблінська унія. Об’єднання

Формування місце­

іспанцями на чолі

Польського королівства та Ве­

вого козацтва (поч.

з  Франсиско Піссаро

ликого князівства Литовського

XVI ст.).

(1532—1535 рр.).

в Річ Посполиту. Приєднання

Згадка про поселення

Початок Реформації

Польщею Київщини, Брацлав­

монахів у крейдяних

в  Європі:

щини, Волині й Підляшшя

горах на правому бе­

•в Німеччині (1517 р.,

(1569 р.).

резі Донця, в районі

Лютер);

Одна з перших спроб залучити

сучасного Святогір­

•в Швейцарії (1522 р.,

українських козаків на держав­

ського монастиря під

Ульріх Цвінглі);

ну службу (1572 р.).

назвою «Святі гори»

•початок громадян­

Друкарня у Львові, «Апостол»

(20-ті рр. XVI ст.).

ських воєн у Франції

(1574 р.).

Перша згадка про

(1562 р.);

Острозька школа (1578 р.).

«Святі гори»

•буржуазна революція

Острозька Біблія (1581 р.).

(1526 р.), Святогір­

в Нідерландах (1566—

Заснування першого церковно­

ський монастир

1609 рр.).

го братства у Львові (1586 р.).

(1546 р.).

Велика Селянська вій­

Похід запорозьких козаків під

Постійні набіги турок

на в Німеччині

проводом Івана Підкови

і татар (II пол.

(1524 — 1525 рр.).

в  Молдову (1577 р.).

XVI ст.) привели до

Заснування «Товарист­

Козацьке повстання під прово­

створення Дикого

ва Ісуса» (ордену

дом Кшиштофа Косинського

Поля, в якому кочу­

єзуїтів) ­

— 1540 р.,

(1591—1593 рр.).

вала Ногайська орда

Ігнатій­

Лойола.

Козацьке повстання під прово­

 

Утворення англікан­

дом Северина Наливайка

 

ської церкви (1534 р.).

(1594—1596 рр.).

 

Повстання Роберта

Православний та уніатський

 

Кета (1549 р.).

собори в Бересті.

 

Семирічна війна

Утворення греко-католицької

 

(1556—1563 рр.).

церкви на уніатському соборі

 

Царювання Івана ІV

(1596 р.)

 

Грозного

 

 

уМосковській державі

 

 

(1533—1584 рр.).

 

 

Опричнина (1556—

 

 

1572 рр.).

 

 

Лівонська війна

 

 

(1558—1583 рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII ст. 20—40 рр.

 

 

 

 

Повстання під керів­

Утворення Київського церков­

Поява ряда запоро­

ництвом І. Болотни­

ного братства (1615 р.). Взяття

зьких пікетів і зимів­

кова (1606 р.).

запорозькими козаками під

ників (поч. XVII ст.).

208

 

 

Історичні олімпіади

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

3

 

 

 

Звільнення Москви

проводом Петра Сагайдачного

Запорожські пікети

від польських інтер­

турецької фортеці Кафи

згадуються в районі

вентів ополченцями

(1616 р.).

сучасних міст

під проводом

Відновлення православної

Дружківки

К. Мініна і Д. Пожар­

ієрархії­

. Обрання київським

і  Селидово.

ського (1612 р.).

православним митрополитом

У Приазов’ї була

Початок правління

Йова Борецького (1620 р.).

створена Кальміуська

династії Романових

Участь козацького війська на

паланка.

(1613 р.).

чолі з Петром Сагайдачним

Територія нашого

Тридцятирічна війна

у  Хотинській війні на боці Речі

краю заселялась

(1618—1648 рр.), учас­

Посполитої (1621 р.).

стихійно.

ники: Фрідріх

Козацько-польський конфлікт.

Через Донецький

Пфальцський, Гус­

Куруківська угода поляків

степ поблизу рік

тав — Адольф, Ферди­

з козаками (1625 р.).

Кальміус, Соляна

нанд II, Альбрехт

Козацьке повстання під прово­

проходив чумацький

Валлентштейн, Тіллі,

дом Тараса Федоровича (Тряси­

(соляний) шлях.

кардинал Рішельє.

ла) (1630 р.).

Майже вся територія

Буржуазна революція

Заснування Києво-Могилян­

сучасної Донецької

в Англії (1640 р.).

ського колегіуму (1632 р.).

обл. була під впливом

Проголошення Англії

Зруйнування фортеці Кодак

українського

республікою

запорожцями на чолі з Іваном

козацтва

(19.05.1649 р., Олівер

Сулимою (1635 р.).

 

Кромвель, Карл I)

Козацьке повстання під прово­

 

 

дом Павла Павлюка, Якова

 

 

Острянина, Дмитра Гуні

 

 

(1637—1638 рр.).

 

 

Затвердження сеймом Речі По­

 

 

сполитої «Ординації Війська

 

 

Запорозького реєстрового»

 

 

(1638 р.).

 

 

Початок Національно-ви­

 

 

звольної війни. Обрання геть­

 

 

маном Богдана Хмельницького

 

 

(1648 р., січень).

 

 

Жовтоводська та Корсунська

 

 

битви (1648 р., травень).

 

 

Облога українським військом

 

 

фортеці Збараж (1649 р., чер­

 

 

вень-серпень).

 

 

Зборівська битва. Укладення

 

 

Зборівського перемир’я

 

 

(1649 р., серпень)

 

 

 

 

 

Відповіді на завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

209

 

 

IІ рівень

1.Введіть необхідну інформацію у схему «Українські землі під владою іноземних держав (кінець XIII — середина XVI ст.)», позначивши краї­ ни-загарбниці (1), відповідні українські території (2) та хронологічні межі даного процесу (3).

2.Використайте наведені пари понять в історичному контексті. Визначте, що між ними є спільного, і вкажіть розбіжності.

Чернечі ордени

Духовно-рицарські ордени

 

 

Визначення понять

Ордени ченців — релігійні, соці­

Духовно-рицарські ордени — військово-

альні групи, члени яких прийма­

чернечі організації рицарів, які створюва­

ють на себе ряд зобов’язань: в пер­

лися під час хрестових походів у XII —

шу чергу, відмова від світського

XIIІ ст­ . під керівництвом католицької

життя (відмова від власності; утри­

церкви з метою захисту та поширення во­

мування, розрив старих сімейних

лодінь хрестоносців на Сході й для терито­

та соціальних зв’язків; дотриман­

ріальних загарбань в Європі під приводом

ня суворої дисципліни; прикрі­

боротьби з «невірними». Їх обітниці: утри­

плення до монастиря; виконання

мання, слухняність, бідність. Як рицарі

його правил (уставу); дотримання

вони носили зброю, брали участь у загарб­

чернецької етики — молитва

ницьких походах.

й  міркування про божественне

Структура цих орденів ієрархічна

Загальні риси

В основі діяльності обох орденів лежить чернеча етика, релігійний світогляд.

І ті, й інші жили за уставом, але в орденах ченців устав був релігійним, а у духо­ вно-рицарських­ орденів — адміністративно-військовий

Відмінні риси: мета діяльності

Повністю присвятити себе служін­

Будувалися на основі суворої воєнної дис­

ню Богу та наверненню невірних

ципліни та ставили головною задачею за­

до християнства

хист християн. Духовно-рицарські ордени

 

відрізнялися особливою агресивністю.

 

За  допомогою зброї прагнули закріпити за

 

церквою нові території

210

 

 

Історичні олімпіади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова історія

Середньовіччя

Визначення по­

Нова історія — це епоха всесвіт­

Середні віки — це епо­

нять

ньої, перш за все європейської

ха цивілізації розвину­

 

історії,­

коли в усіх галузях життя

тих аграрно-ремісни­

 

людини — економічній, політич­

чих відносин, які роз­

 

ній, соціальній — формувались

виваються в епоху фео­

 

основи індустріальної цивілізації.

далізму

 

Нова історія — це історія наро­

 

 

дження, розвитку нового капіталіс­

 

 

тичного способу виробництва,

 

 

який прийшов­ на зміну феодалізму

 

Загальні риси

Суспільний устрій, який характеризує різні ступені люд­

 

ської цивілізації

 

Відмінні риси

 

 

 

Основний спосіб

Індустріальний

Аграрно-ремісничий

виробництва

 

 

 

Основні класи та

Буржуазія, наймані робітники

Феодали, залежні се­

соціальні групи

 

 

ляни

Культура

Буржуазна

Релігійний характер

Висновок: Нова історія та Середньовіччя — це важливі ступені в розвитку люд­

ства. Ці етапи проходять майже всі народи в своєму розвитку

III рівень

1.Напишіть листа від імені однієї із наведених історичних осіб до її ­реально існуючого сучасника.

Лист Данила Галицького до хана Батия «Хане Батию, пише до тебе князь Данило Галицький. Мене дуже хвилює­

стан моїх земель. Я був в Угорщині, а коли повернувся: на місці князів­ ства — самі руїни і згарища. Коли я розпитав людей про те, що трапилося, вони сказали, що на наші землі напала твоя орда. Ви скористалися тим, що мене не було, і повбивали беззахисних людей.

Навіщо ти знищуєш безневинних людей, міста? Адже ми все одноо не скоримося. Саме так ти 1240 року напав на Київ. Твоя орда захопила в полон наших воїнів, кращих майстрів, убила безліч безневинних людей. Причому, ти навіть наважився знищити церкву, тому що в ній ховалися люди.

Ось і зараз ви напали на мої землі.

Так, горіла земля, і залишалися руїни там, де проходили твої ординці. Але ніхто ще не скорився тобі, ніхто не віддав рідної землі без бою. Люди вважають для себе за честь померти за свою землю, ніж потрапити в полон і бути рабами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]