Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IVPDP_Kant_gegel.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.07.2019
Размер:
44.33 Кб
Скачать

Іммануїл Кант (1774-1804)«Критика практичного розуму» «Критика чистого розуму» «До вічного миру»

Світогляд - дуалістичний

 • Існування об’єктивного світу, але він принципово непізнавальний

 • Вплив Ж.-Ж. Руссо (але відмова від перебільшення ролі людського розуму та менш радикальні політичні погляди)

 • У теорії пізнання два періоди – Докритичний та Критичний

Теорія пізнання

 1. Докритичний

 1. Критичний

 • Світ неможливо пізнати чуттєвим досвідом

 • Емпіричне знання корисне, але не істинне

 • Сутність предмета – непізнавальне

 • Ідеї чистого розуму - Апріорні форми (Ідеї чистого розуму)

 • Категоричний імператив

Філософська антропологія

 • «Що я можу знати?» «Що я повинен знати?» «На що я можу сподіватися?» «Що таке людина?»

 • Людина належить до емпіричного світу (зла природа) та розумного світу морального закону (розвиток розуму в людстві)

 • Людина долає залежність від природи, підкорюється моральному закону та здобуває СВОБОДУ

 • Свобода (абсолютна цінність людини) –

 • Вроджений дар встановлювати мету та варіант поведінки

 • Самозаконність (людина сама встановлює закон, сама кориться закону – автономія закону)

Мораль та право

 • Категоричний імператив

 • Роби так, щоб твій намір міг бути загальним законом.

 • У сфері моральності – це свобода на базі розуму

 • Право потребує, щоб обмежити сваволю однієї особи щодо іншої

 • Джерело моралі та права – практичний розум, мета – встановити загальну свободу, внутрішній(мораль) та зовнішній примус (право); забезпечення моральності та легальності вчинків

 • Різниця між моральністю і легальністю

 • Для морального закону потрібна повага до нього (усвідомлення обов’язку)

 • Дії завершенні з зовнішніх причин (право)

 • Право – мінімум моралі

 • Право надає моральній особистості умови самореалізації

Право

 • Складність визначення права

 • Право виводиться з чистих форм розуму

 • Принципи права

 • Оберігай своє

 • Не порушуй чужого права

 • Воздавай кожному по справедливості

 • Правопорядок – слідування цих принципів, незалежність від зовнішніх обставин

 • Право - сукупність умов, за яких сваволя однієї людини сумісна з сваволю іншої з точки зору загального закону та свободи

 • Природнє право – апріорне, розумне, ідеал права

 • Позитивне – виникає з волі законодавця; історичне, мінливе

 • Позитивне право

 • Приватне (відносини між людьми як розумними індивідами) – речове особи, речове – особисте

 • Публічне (сукупність законів, необхідних для створення правового стану) – право громадянського стану, державне, міжнародне

Суспільний договір

 • Суспільний договір як історичний факт неможливий

 • Поява держави – стихійно – історична

 • Не можна досягти правового ідеалу не правовими (революційними) засобами

 • Суспільний договір – угода індивідів про ідеал держави

 • Договір – ідея розуму, основа правової держави, спосіб морального самообмеження державної влади

Правова держава

 • Правова держава – об'єднання багатьох людей підпорядкованих правовим законам

 • Громадянський стан

 • Свобода (Можливість самостійно шукати своє щастя)

 • Рівність (всі рівною мірою підкоряються законам, крім глави держави

 • Самостійність (громадяни мають право голосу)

 • Влада має бачити в громадянах повноцінних партнерів

 • Поділ влади (субординація), відокремлення церкви від держави, суверенітет моральної особи, обмеження покарань

Міжнародне право

 • Вічний мир – мирне співіснування всіх народів

 • Перехід від права війни до права миру

 • Не визнання каральних війн та війн, спрямованих на знищення держави – супротивника

 • Правове обмеження війн

 • Федерація самостійних, рівноправних держав республіканського (правового) типу

Георг Вільгельм Гегель (1770-1831)«Конституція Німеччина «Філософія духу» «Філософія права» «Філософія історії» «Англійський біль про реформи»

Світогляд

 • Об’єктивний ідеалізм (абсолютна ідея, що розвивається)

 • Буття та мислення розвиваються за однаковими законами

 • Ідея та реальність – тотожні

 • Етапи розвитку абсолютної ідеї:

 • Від абстрактного до конкретного (Теза)

 • Втілення ідеї у створенні нею природі (Антитеза)

Філософія Історії

 • Змістом та результатом та метою історії є СВОБОДА

 • Давній схід (деспотія) – античні держави (свобода та рабство) виникнення християнства (загальна свобода – конституційна монархія)

 • Сенс історії – рух від рабства до свободи, при якому створюється державно – правовий світ свободи

Право

 • Прикладне та філософське поняття права

 • Ідея права – загальна свобода (нею володіє загальна воля)

 • Загальна свобода вимагає, щоби всі підпорядковували свої дії моральному обов’язку (узгодження свободи з необхідністю(свобода – підпорядкування законам природи, суспільству))

 • Широке розуміння права (рівність, мораль, сім’я, громадянське суспільство, держава)

 • 3 Етапи розвитку права :Абстрактне право, мораль, моральність

Етапи розвитку права

 • Абстрактне право

 • Формальна рівність

 • Свобода в межах заборони

 • Власність, договір не право, ПРИМУСОВЕ

Мораль

 • Суб’єктивний рівень буття права

 • Свобода визначена намірами та думками (автономія);

 • Умисел та вина, намір і благо, добро і зло; Неможливість примусу

Моральність

 • На основі абстрактного права (зовнішньої свободи) та моралі (внутрішньої свободи) виробляється лінія поведінки – обов’язок

 • Поява сім’ї, громадянського суспільства, держави

Громадянське суспільство

 • Конгломерат приватних осіб та інтересів

 • Суспільні стани

 • Землероби (дворяни та селяни)

 • Промисловці (фабриканти, торгівці, ремісники, робітники)

 • Загальний стан (чиновники, інтелігенція)

 • Громадянське суспільство включає відносини, що склалися стосовно приватної власності + закони та установи, що гарантують громадський порядок

 • У громадянському суспільстві абстрактне право стає законом (формальність та специфікація, захист – суд присяжних)

 • Громадянське суспільство – внутрішньо суперечливе (боротьба приватних інтересів та кооперація)

 • Громадянське суспільство не здатне врегулювати соціальні суперечності – потреба держави

Держава

 • Держава – вища мета, стоїть над суспільством

 • Держава – хода Бога у світі

 • Об’єктивна (організація публічної влади – Конституційна Монархія) та суб’єктивна (духовний організм) сторона держави

 • Субординація влади : влада монарха, урядова (чиновники судді), законодавча – верхня (дворяни) та нижня (корпорації) палати парламенту. І всі ці гілки підпорядковуються Монарху.

 • Влада монарха чітко визначена та обмежена Конституцією

Інтегративна функція

 • Критика ідеї вічного миру (І. Канта) – відстоювання модем національної державності

 • Необхідно дотримуватись договорів, але допустима і війна (очищає дух нації)

Густав Гуго (1764 – 1844)

«Підручник природнього права, як філософії позитивного права, зокрема – приватного права»

Ідеї:

 • Критика уявлень про право, як штучний артефакт

 • Право – природній результат тривалого історичного розвитку

 • Самобутність права (мова та народний характер)

 • Право створюється не тільки законодавцем, скільки стихійним розвитком

 • Право (правила, прийняті в народі) та закони (може бути «мертвим») – Не Тотожні

 • Законодавець безсилий, якщо не рахуватиметься з природно – історичними реаліями права

 • Акти законодавчої влади – доповнюють позитивне право

 • Національний дух – звичаєве – позитивне право

 • Право існує за звичкою та є непорушним (мета – утвердження порядку)

 • Протест проти правових реформ

Карл Фрідріх Савіньї (1779 – 1861)

«Право володіння»

«Про покликання нашого часу до законодавства та правознавства»

Ідеї

 • Воля людини не впливає на історію та розвиток права (некерований процес)

 • Аналогія між розвитком права та розвитком організму

 • Історія права – поступове розкриття субстанції, щ о міститься в народному дусі

 • Розвиток права – національна справа (виключення впливу іноземного права та запозичень)

 • Визнання обмеженої можливості втручання діяльності людини в природні процеси

 • Етапи розвитку права

 • Існування права у свідомості народу (звичай)

 • Право опрацьовується вченими – правознавцями

Юристи не творці права, а виразники народної правосвідомості

 • Право отримує санкцію законодавця

Його завдання збирати, систематизувати та надавати точної форми нормам права

Георг Фрідріх Пухта (1798 -…

«Звичаєве право»

«Курс інституцій»

Ідеї

 • Немає сенсу штучно створювати та пропонувати людям надуману правову систему

 • Право – органічне явище (стадії розвитку права співпадають з еволюцією (розвитком) народного життя

 • Юридичний звичай – самостійна незалежна від визнання законодавцем форма права

 • Джерело обов’язкової сили звичаю – правосвідомість народу

 • Звичай не створює нові норми, а лише закріплює ті, що склалися у свідомості народу

 • Йдеться про Звичаї Всього Народу

Єремія Бентам (1748 – 1832) «Вступ до основ моральності та законодавства» «уривок про правління» «Деонтологія» «Принципи законодавства» «Про судові докази»

«Керівні начала конституційного кодексу для всіх держав» «теорія покарань» «про смертну кару»

Світогляд

 • Світогляд

 • Раціоналізм

 • Утилітаризм

 • Завдання юридичної науки – критичний аналіз діючого права з метою його вдосконалення (цензура діючого права)

 • Критика теорії природного права (невиразність, багатозначність)

 • Мірило цінності права й принцип державного управління є принцип загальної користі

 • Людина прагне отримувати задоволення і прагне уникати страждань

Утилітарний підхід до розуміння права (утилітаризм у праві)

 • Принцип найбільшого блага – інструмент в руках законодавця

 • Критика історичної школи права (суспільного договору, природніх прав людини)

 • Держави створюються насильством і утверджуються звичкою

 • Природнє права – найбільший ворог розуму й найстрашніший руйнівник уряду

 • Ідея прав людини веде до обґрунтування анархії й опору державній владі

 • Замість народних прав людини – закріплені і гарантовані державою захист економічної та особистої свободи

 • Свобода слова

 • Зрівняння в правах прав жінок і чоловіків

 • Заборона рабства й тілесних покарань

 • Свобода розлучень

 • Історія має для сучасного законодавства переважно негативне значення

 • Закон – неминуче зло (обмеження свободи; але це зло неминуче і обов’язкове )

Без нього неможливо забезпечити безпеку особи і майна

 • Законодавець

 • Не повинен регулювати дії де люди можуть шкодити самі собі (пияцтво, розпуста, марнотратство)

 • Має уникати неправомірного зазіхання на приватну власність

 • Не повинен втручатися в діяльність підприємців і в їхні відносини з робітниками

 • Регулювання допустиме у сфері соціального захисту населення, освіти та науки

 • Люди підкоряються законам, бо вірять що це користь для них

 • Закон – зло, але право приносить тільки користь

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]