Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
k2(dekad_koordint).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
74.75 Кб
Скачать

Розділ 2. Декадно-крокові та Координатні атс.

§1. Основні принципи декадно-крокових атс.

Комутація в декадно-крокових АТС здійснюється під безпосереднім керуванням сигналів набору номеру абонентом, що викликає, без використання централізованих керуючих пристроїв. Кожна набрана цифра керує одним шукачем і кожний шукач може обслуговувати кожен раз тільки один виклик.

Наприклад, якщо абонент набирає цифру „3”, то шукач виконує кроки вверх на три рівня, потім шукає вільний шукач з тих, які під’єднані до виходів цього третього рівня. Контакти зупиняються на виході, який з’єднаний з першим вільним шукачем третього рівня, і цей прилад приймає слідуючи набрану цифру. Таким чином абонент сам керує вибором маршруту через всю станцію.

Електромеханічний шукач складається з трьох основних частин:

  • Нерухома частина – контактне поле

  • Рухома частина зі щітками – для створення електричного контакту з потрібними лямелями контактного поля

  • Рухомого механізму (приводу) – для переміщення рухомої частини в потрібне положення і для повертання її в первинний стан.

Шукачі бувають обертальні і підіймально-обертальні. Схематично декадно-кроковий шукач показаний на рис.2.1

Рис.2.1 Декадно-кроковий шукач.

§2. Вимушене і вільне шукання.

Під поняттям шукання розуміють процес вибору потрібної лінії або групи ліній. Шукання буває вимушене і вільне. Вимушене шукання являє собою пошук певної лінії або певного напрямку.

В структурі ДК АТС є ступіні шукання трьох видів: попереднього шукання ПШ, групового шукання ГШ і лінійного шукання ЛШ.

2.1 Попереднє шукання.

Попереднє шукання (перед шукання) здійснюється тільки в режимі вільного шукання і призначається для підключення лінії викликаючого абонента до виходу першої ступіні ГШ. Кожна абонентська лінія закінчується на АТС абонентським комплектом (АК), який складається з двох реле і передшукача типу крокового шукача.

Для передшукання в ДК АТС використовують обертальні і підіймально-обертальні шукачі. Існує пряме і зворотне перед шукання. Схеми показані на рис.2.2.

Рис.2.2 Пряме і зворотне перед шукання.

Використання прямого чи зворотного передшукання визначається техніко-економічними показниками.

Лінії, які мають високе використання, наприклад, з’єднувальні лінії від установчих АТС і підстанції, можуть під’єднуватись безпосередньо до приладів ГШ іЛШ. Лінії з низьким використанням під’єднуються до АТС тільки через ступінь передшукання.

2.2 Лінійне шукання.

Лінійне шукання здійснюється тільки в режимі вимушеного шукання. В АТС ємністю до 10 номерів кроковий шукач вибирає лінію абонента, що викликається, здійснюючи при цьому вимушений рух тільки одного типу – обертальний, а в АТС ємністю до 100 номерів шукач здійснює вимушений рух двох видів – підіймальний рух для вибору групи виходів в який знаходиться потрібна абонентська лінія, і обертальний рух для відшукання цієї лінії.

Мета лінійного шукання – з’єднати певний вхід станції з певним виходом, тобто з певною лінією.

Таким чином, ступінь лінійного шукання виконує індивідуальне шукання і під’єднує свій викликаючий вхід до абонентської лінії, що викликається.

При встановлені з’єднання в ЛШ передаються дві останні цифри номеру абонента, що викликається. Підіймальний рух визначається передостанньою цифрою, а обертальний рух – останньою цифрою.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]