Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IstorUkr_bak_povn.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
176.13 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________ Мельничук С. В.

„______” _____________2013 р.

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

з «Історії України»

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Схвалено Вченою радою

Факультету історії, політології

та міжнародних відносин,

протокол № 6, від 12 лютого 2013 р.

Голова ради О. В. Добржанський

Чернівці – 2013

Співбесіда з курсу «Історія України» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича проводиться з абітурієнтами, які вступають на спеціальності, де передбачена «Історія України» згідно правил вступу до вищих учбових закладів. Для успішного проходження співбесіди абітурієнт повинен володіти ґрунтовними знаннями шкільної програми з курсу «Історія України».

У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної програми, де вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти абітурієнт та визначено перелік основних питань, які виносяться на співбесіду. Така програма повинна допомогти абітурієнту систематизувати свої знання та зорієнтуватись в питаннях, які розглядатимуться на співбесіді.

Основні розділи програми та їх короткий зміст

Тема 1 Стародавня історія України

Предмет і завдання курсу історії України. Періодизація давньої історії України. Загальна характеристика стану історичної науки в державі. Основні джерела і література до курсу та методи роботи з ними.

Поява і розселення людей на території України. Найвідоміші стоянки пізнього палеоліту.

Поширення землеробства й скотарства на землях України за неоліту. Трипільська культура. Господарство і побут трипільців. Скотарі степу. Індоєвропейці.

Кіммерійці. Скіфи. Розквіт скіфської держави. Сармати. Заснування античних міст-колоній в Північному Причорномор’ї та Криму. Державне, господарське та духовне життя в містах-колоніях. Боспорське царство.

Давні слов’яни. Прабатьківщина слов’ян. Речові пам’ятки давніх слов’ян. Писемні джерела. Суспільне та господарське життя давніх слов’ян. Слов’яни під час Великого переселення народів. Зародження сучасних слов’янських народів, зокрема українців.

Тема 2 Виникнення та розквіт Київської Русі

Розселення східнослов’янських племінних союзів – предків українців. Дулібський племінний союз. Виникнення міста Києва. Сусіди східнослов’янських племен. Утворення держави з центром в Києві.. Походження назви «Русь». Князь Аскольд, його походи на Візантію.

Правління Олега. Князь Ігор. Походи проти Візантії. Правління княгині Ольги та князя Святослава. Київська держава за часів князя Володимира Великого. Впровадження християнства як державної релігії, його історичне значення.

Піднесення Київської Русі за часів князя Ярослава Мудрого.

Тема 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава.

Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Князювання В. Мономаха та його сина Мстислава у Києві. Політична роздробленість на Русі (друга третина ХІІ ст.). Київ і Київська земля в системі руських князівств. Спроби збереження загальноруської державності.

Історія Галицького і Волинського князівств. Утворення Галицько-Волинської держави (1199 р.) Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславич.

Боротьба з монголо-татарською навалою. Героїка і трагедія українського народу. Відродження Данилом Галицьким Галицько-Волинської держави. Галицько-Волинська держава за нащадків Данила Романовича. Західноукраїнська держава у ХІІІ – на початку ХІV ст. – продовження державності українського народу протягом сторіччя.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]