Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Istoruchni-olimpiadu-8-11-klasu.pdf-1300449636

.pdf
Скачиваний:
584
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

141

 

 

13)Захоплення фашистами всієї території України.

14)Початок операції «Багратіон».

15)Вигнання німецько-фашистських військ із Закарпаття.

16)Курська битва.

17)Захоплення німецько-фашистськими військами м. Севастополя.

18)Вступ СРСР у війну з Японією.

19)Оточення радянських військ на Барвенківському виступі.

20)Початок контрнаступу Червоної Армії під Москвою.

21)Завершення Сталінградської битви.

22)«Карпатський рейд».

23)Звільнення Курська і Бєлгорода від німецько-фашистських військ.

24)Звільнення Сталіно від німецько-фашистських військ.

25)Підписання Декларації Об’єднаних Націй.

26)Кримська конференція.

27)Танкова битва під Прохорівкою.

28)Тегеранська конференція.

29)Деблокада Ленінграда.

30)Депортація кримсько-татарського населення.

31)Вихід радянських військ на кордон з Румунією.

32)Завершення Другої світової війни в Європі.

33)Вісло-Одерська наступальна операція.

34)Потсдамська конференція.

35)Капітуляція Німеччини.

36)Початок відбудови економіки Донбасу.

37)Установча конференція ООН.

38)Звільнення України від німецько-фашистських загарбників.

39)Вихід німецьких військ до Сталінграда.

40)Завершення корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни.

ІІІ рівень (1 завдання — 30 балів)

1.Проаналізуйте документ за наступною схемою та визначеними крите­ ріями.

1)Автор документа — 1 бал.

2)Дата події, про яку йдеться у документі, — 1 бал.

3)Історичні умови його створення — 4 бали.

4)Коментар історичних подій та програмних положень, які згадуються в документі, — 4 бали.

2. Дайте відповіді на наступні запитання.

1)Хто був сучасником автора цього документа (назвіть прізвища спів­ вітчизників та 3 діячів світової історії) — 6 балів.

142

Історичні олімпіади

 

 

2)Дайте коротку (в одне речення) характеристику кожного з названих вами сучасників — 6 балів.

3)Змоделюйте можливий діалог автора та одного з названих вами сучас­ ників стосовно згаданих у документі подій — 8 балів.

Документ

«Перше, що я вважаю пережитим, таким, «що згоріло в моїм кабінеті», це наша орієнтація на Росію. Вона була підірвана російською революцією, що послабила той московський примус, який тяжів за старого режиму над Україною. Але тільки послабила, а не знищила. Навіть для лівих груп на­ шого громадянства те, що було страчене в примусовості цього зв’язку, було до певної міри зрівноважене ідеями «спільного революційного фронту», українсько-російського, здобутками спільної революції і спільними інтер­ есами революційної демократії. Провідники українського життя довго стояли під владою цих гасел, і я сам відрікаюсь її. Тільки коли російське кермо, після угоди з Україною, перейшло до революційних соціалістичних кіл і вони у відносинах до України виявили себе твердоголовими центра­ лістами та об’єдинителями, не здібними чого-небудь навчитися від рево­ люції, це сильно захитало пієтизм для спільної революції. Ну, а війна більшовиків з Україною рішуче поставила хрест над цією ідеологією, розв’язала моральні вузли, які могли в чиїх-небудь очах зв’язувати укра­ їнця з московським громадянином спеціально. Ця війна дала почуття права керуватися в своїх відносинах до Московщини єдино добром укра­ їнського народу, а не якимсь інтересом спільної революції, спільної куль­ тури, спільної вітчизни.

Я, як науковець та історик, вважаю таке визволення від «песького обов’язку» супроти Московщини надзвичайно важливим і цінним...».

2002—2003 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів)

1*. Виконайте завдання по контурній карті.

а)

Відтворіть перебіг подій за зазначеними на карті датами (8 балів).

б)

Пригадайте дати, які відповідають наведеним нижче подіям і нанесіть

 

їх на контурну карту відповідно до країн, в яких вони відбувалися

 

(7 балів):

Селянське повстання Жакерія у Франції.

Повстання англійських селян під керівництвом У. Тайлера.

Повстання під проводом Роберта Кета в Англії.

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

143

 

 

Битва на Косовому полі.

Початок буржуазної революції в Нідерландах.

Звільнення Москви від польських інтервентів ополченням Мініна і  Пожарського.

Утворення англіканської церкви.

2*. Виконайте ряд завдань, максимально використовуючи для цього кон­ турну карту «Держави Європи у XV — XVII ст.».

Позначте країну, з якої Х. Колумб вирушив на пошуки Індії, а потрапив до Америки. (1 бал)

Позначте країну — батьківщину мореплавця Васко да Гама. (1 бал)

Позначте країну, з якої почалася Реформація в Європі. (1 бал).

Укажіть першу європейську республіку. (1 бал)

Позначте країну, де відбувалися релігійні війни. (1 бал)

Позначте країну, де вперше в Європі виникло мануфактурне вироб­ ництво. (1 бал)

Укажіть країну, яка вважалась духовним центром Європи. (1 бал)

Укажіть кордони Священної Римської імперії. (2 бали)

Визначте, які країни оточували Священну Римську імперію. (5 балів)

Визначте країну, яка дала назву першому періоду Тридцятирічної війни­. (1 бал)

II рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Укажіть імена цих особистостей (1 бал), стисло, одним реченням, ви­ значте їхній внесок в історію (кожна правильна відповідь — 1 бал).

1)

2)

3)

4)

5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

7)

8)

9)

10)

144

Історичні олімпіади

 

 

2*. Розв’яжіть таку історичну задачу. Які країни сучасної Європи були в різні часи повністю, або частково залежні від мусульман? Розмірковуючи, вкажіть країни і хронологічні рамки їхньої залежності від мусульман.

III рівень (1 завдання — 20 балів)

1*. Уявіть, що ви — літописець, який став свідком однієї з цих подій:

а)

взяття монголами Києва;

б)

Куликовської битви;

в)

Варфоломіївської ночі;

г)

відкриття Києво-Могилянського колегіуму;

д)

страти Жани д’Арк;

 

Опишіть цю подію. У вашому літописі треба вказати:

1)Дату й місце події —2 бали.

2)Імена не менше п’яти історичних осіб, які були причетні до описуваної події, зазначивши також, яку саме участь вони брали в ній, — 5 балів.

3)Причини, які призвели до цієї події, — 2 бали.

4)Детальний виклад перебігу події — 3 бали.

5)Наслідки події —4 бали.

6)Оцінка події сучасниками —4 бали.

9 клас

I рівень (30 балів)

1*. Виконайте ряд завдань, максимально використовуючи для цього кон­ турну карту «Країни Європи у 1815—1847 рр.».

Позначте територію України та підпишіть на контурній карті, у скла­ ді яких держав вона перебувала в І пол. XIX ст. (2 бали)

Запишіть назви губерній (1—9), утворених на українських землях у  складі Російської імперії. (9 балів)

Позначте місто, де відбувся Віденський конгрес і створено Священний союз. (1 бал)

Підпишіть на карті назви тих країн та їх столиць, які домінували на Віденському конгресі. (6 балів)

Крім уже вказаних, позначте на карті країни, які підписали Заключний генеральний акт Віденського конгресу, що змінив політичну карту Європи. (5 балів)

Вкажіть на карті міста — основні центри чартистського руху. (4 бали)

Позначте на карті селище, країну та її столицю, поблизу якої відбува­ лася битва, наслідком якої стала реставрація династії Бурбонів у  Фран­ ції. (3 бали)

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

145

 

 

II рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Укажіть імена цих особистостей (1 бал), стисло, одним реченням, ви­ значте їхній внесок в історію (кожна правильна відповідь — 1 бал).

1)

2)

3)

4)

5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

7)

8)

9)

10)

2*. Внесіть до таблиці події відповідно до історичного періоду (кожна правильна відповідь — 1 бал, усього — 20 балів).

XII–XIII ст.

XIV — XV ст.

XVI — XVII ст.

XVIII — XIX ст.

 

 

 

 

1)Повстання селян під проводом Мухи та Борулі проти соціального, національно-релігійного гніту.

2)Заснування ордену єзуїтів.

3)Семирічна війна у Росії.

4)Заснування Азовського козацького війська.

5)Тридцятирічна війна.

6)Перша згадка у літописі назви «Україна».

7)Паризький мирний договір.

8) Польське національно-визвольне повстання під проводом Костюшко.

9) Ліквідація гетьманства.

10)Другий поділ Польщі.

11)Виступ Лютера проти індульгенцій.

12)Битва на Калці.

13)Морський похід козаків на Кафу, Синоп, Трапезунд.

14)Діяльність «Руської трійці» у Львові.

146

Історичні олімпіади

 

 

15)Завершення написання Нестором «Повісті минулих літ».

16)Гетьманування Розумовського.

17)Кревська унія.

18)Заснування Запорозької Січі на Хортиці.

19)Литовський статут.

20)Акт про гомстеди.

III рівень (1 завдання — 20 балів)

1*. Уявіть, що ви — літописець, який став свідком однієї з цих подій:

а)

підписання Зборовського мирного договору;

6)

Полтавської битви;

в)

остаточної ліквідації Запорозької Січі;

г)

повстання декабристів на Сенатській площі;

д)

взяття Бастилії;

 

Опишіть цю подію. У вашому літописі треба вказати:

1)Дату й місце події —2 бали.

2)Імена не менше п’яти історичних осіб, які були причетні до описуваної події, зазначивши також, яку саме участь вони брали в ній, — 5 балів.

3)Причини, які призвели до цієї події, — 2 бали.

4)Детальний виклад перебігу події — 3 бали.

5)Наслідки події —4 бали.

6)Оцінка події сучасниками —4 бали.

10 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів)

1*. Назвіть по п’ять подій, які сталися відповідно у 1917 р.; 1919 р.; 1929 р.

Кожна правильна відповідь — 1 бал. Усього — 15 балів.

2.Виконайте ряд завдань, максимально використовуючи для цього кон­ турну карту «Перша світова війна 1914—1918 рр.».

Кожна правильна відповідь — 0,5 бала. Усього — 15 балів.

Заштрихуйте територію країн Антанти, Німеччини, Італії (усього — 2,5 бали).

Позначте цифрами держави-учасниці Мюнхенської угоди (усього — 4 бали).

Надпишіть держави, які утворилися у Європі з 1917 по 1923 рік (усьо­ го — 4,5 бали).

Позначте на карті Ельзас і Лотарингію, Саарську область, демілітари­ зовану зону Німеччини (усього — 4 бали).

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

147

 

 

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Порівняйте два поняття: «воєнний комунізм» і «нова економічна по­ літика» за наведеними в таблиці критеріями.

Критерії для порівняння

Воєнний комунізм

НЕП

Хронологія явищ

2 бали

2 бали

Характерні ознаки

4 бали

4 бали

Наслідки

2 бали

2 бали

Загальні висновки

4 бали

 

Усього — 20 балів.

2*. Заповніть таблицю «Відомі діячі української культури І пол. ХХ ст.».

Галузі культури

Провідні діячі

Освіта

 

 

 

Наука

 

 

 

Література

 

 

 

Театр

 

 

 

Музика

 

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

 

Г. Юра, О. Шумський, В. Липинський, Д. Заболотний., М. Скрипник,­ М.Драй-Хмара, О. Писаржевський, М. Зеров, М. Дерегус, М. Занько­ вецька, П. Саксаганський, О. Мурашко, Г. Борисоглібська, М. Городо­ венко, Д. Ревуцький, М. Бойчук, Г. Верьовка, Г. Нарбут, А. Кримський, П. Мар’яненко.

ІІІ рівень (1 завдання — 20 балів)

1*. Уявіть, що ви — журналіст, який став свідком однієї з цих подій:

а)

повстання на броненосці «Потьомкін»;

б)

початка Першої світової війни;

в)

створення легіону Українських січових стрільців;

г)

Паризької мирної конференції;

д)

вбивства С. М. Кірова.

 

Напишіть репортаж про цю подію. В ньому треба вказати:

1)Дату й місце події —2 бали.

2)Імена не менше п’яти історичних осіб, які були причетні до описуваної події, зазначивши також, яку саме участь вони брали в ній, — 5 балів.

3)Причини, які призвели до цієї події, — 2 бали.

4)Детальний виклад перебігу події — 3 бали.

148

Історичні олімпіади

 

 

5)Наслідки події —4 бали.

6)Оцінка події сучасниками —4 бали.

11 клас

І рівень (2 завдання по 15 балів)

1*. Назвіть по п’ять (чи більше) подій, які сталися відповідно у 1947 р.; 1949 р.; 1969 р.

Кожна правильна відповідь — 1 бал. Усього — 15 балів.

2.Виконайте ряд завдань, максимально використовуючи для цього кон­ турну карту «Друга світова війна 1939—1945 рр.».

Кожна правильна відповідь — 0,5 бала. Усього — 15 балів.

Позначте цифрами:

а)

Територію держав-агресорів (1 бал).

б)

Держав-сателітів фашистської Німеччини (2 бали).

Позначте територію, захоплену агресорами в перший період війни (1.09.1939 — 22.06.1941 рр.). (усього —4,5 бали).

Укажіть назву міст-героїв на території СРСР (0,5 бали).

Визначте держави, які оголосили про нейтралітет на першому етапі Другої світової війни (2,5 бали).

ІІ рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Порівняйте два поняття: «економічне диво» та «економічна криза» за наведеними в таблиці критеріями.

Критерії для порівняння

Економічне диво

Економічна криза

Території та тривалість

2 бали

2 бали

Основні характеристики явища

4 бали

4 бали

Наслідки

2 бали

2 бали

Загальні висновки

4 бали

 

Усього — 20 балів.

2*. Заповніть таблицю «Відомі діячі української культури другої половини ХХ ст.».

Галузі культури

Провідні діячі

Наука

 

 

 

Медицина

 

 

 

Література

 

 

 

Музика

 

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

 

Завдання та тести Всеукраїнської олімпіади

149

 

 

М. Брайчевський, А. Горська, Ю. Мейтус, О. Ліберман, В. Глушков, Д. Клебанов, Л. Костенко, Д. Шостакович, О. Заливаха, А. Платонов,­ С. Людкевич, В. Зарецький, І. Дзюба, В. Касіян, О. Теліга, М. Боголю­ бов, С. Прокоф’єв, Р. Кравецький,  В. Філатов, В. Данькевич.

ІІІ рівень (1 завдання — 20 балів)

1*. Уявіть, що ви — журналіст, який став свідком однієї з цих подій:

а)

гетьманського перевороту;

б)

судового процесу над членами СВУ;

в)

Мюнхенської змови;

г)

оборони Києва від час Великої Вітчизняної війни;

д)

громадянської війни в Іспанії;

 

Напишіть репортаж про цю подію. В ньому треба вказати:

1)Дату й місце події —2 бали.

2)Імена не менше п’яти історичних осіб, які були причетні до описуваної події, зазначивши також, яку саме участь вони брали в ній, — 5 балів.

3)Причини, які призвели до цієї події, — 2 бали.

4)Детальний виклад перебігу події — 3 бали.

5)Наслідки події —4 бали.

6)Оцінка події сучасниками —4 бали.

2003—2004 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

8 клас

I рівень (1 завдання —10 балів)

1.Розкрийте зміст запропонованих крилатих висловів, зважаючи на ви­ моги, окреслені у критеріях оцінювання.

«Спалити кораблі».

«Все тече, все змінюється».

«Мертві сраму не імуть».

«Карфаген треба зруйнувати!».

«Хліба й видовищ».

Критерії оцінювання: історія походження крилатого вислову — 1 бал;

за яких обставин вживають цей вислів — 1 бал; усього — 10 балів.

II рівень (2 завдання по 20 балів)

1.Виконайте ряд завдань, пов’язаних із контурною картою «Давньорусь­ ка держава — Київська Русь у IX — на поч. XII ст.».

Позначте на контурній карті племенні об’єднання східних слов’ян та території їх розселення: полян, древлян, уличів, тиверців, дулібів,

150

Історичні олімпіади

 

 

волинян, білих хорватів, сіверян, в’ятичів, радимичів, дреговичів, по­ лочан, кривичів, ільменських слов’ян (14 балів).

Обведіть кордони Давньоруської держави Київська Русь у IX — на поч. XII ст. (1 бал).

Вкажіть п’ять на вашу думку найбільш відомих міст Київської держа­ ви (5 балів).

2*. Розподіліть серед трьох номінацій «Міс Всесвіту Врода», «Міс Всесві­ ту Інтелект», «Міс Всесвіту Відвага» представниць української та всесвітньої історії.

1.  Княгиня Ольга. 2. Королева Ядвіга. 3. Анна Ярославна. 4. Анна — Алоїза Острозька-Ходкевич. 5. Жанна д’Арк. 6. Беата Костелецька. 7. Роксолана. 8. Імператриця Феодора. 9. Таіс Афінська. 10. Олена За­ висна. 11. Олена Троянська. 12. Єлизавета I Тюдор. 13. Клеопатра. 14. Євпраксія. 15. Либідь. 16. Гальшка Гулевичівна. 17.Нефертіті. 18. Маруся Чурай. 19. Анна Золотаренко. 20. Феодосія Палій.

III рівень (2 завдання по 20 балів)

1*. Розгляньте грошову купюру в 2 грн і дайте відповідь на запитання.

Хто зображений на цій купюрі? Що ви знаєте про цю особу? (6 балів).

Яка будівля зображена на зворотній стороні? Що вам відомо про її спорудження та історію? (6 балів).

Поясніть, який зв’язок існує між малюнками, розміщеними з обох сторін (4 бали).

Якби ви були причетні до карбування грошей, кого б ви зобразили на них? Обгрунтуйте (4 бали).

2.Уявіть собі, що ви були делегатом Люблінського сейму, і вам потрібно написати звіт про цю історичну подію. Підготуйте цей документ, ука­ завши в ньому:

1)Історичні передумови сейму (5 балів).

2)Склад учасників сейму та яку позицію вони займали на цьому сеймі (5 балів).

3)До якого саме угруповання належить автор цього звіту (ви маєте пра­ во відстоювати будь-яку точку зору без будь-якої шкоди щодо оцінки цього завдання). Обґрунтуйте свою принципову позицію (5 балів).

4)Яке рішення було прийнято на сеймі, яке значення воно мало для по­ дальшої долі України? (5 балів).

Ваш звіт виконується від імені безпосереднього свідка цих подій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]