Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

isp-4-5

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
253.95 Кб
Скачать

Затверджую”

Ректор ЧНУ проф. Мельничук С.В.

____” _____________2015р.

РОЗКЛАД ІСПИТІВ

НА I СЕМЕСТР 2015/2016 н. р.

НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ім. Ю. ФЕДЬКОВИЧА

(денна форма навчання)

(4-5 курс)

IV курс

Екон. теорія

Менеджмент

Екон. кібер

Міжн екон.

Екон. підприємства

Маркетинг

Фінанси і кредит

Облік і аудит

400

411

421

431

441

442

471

481

482

483

491

492

План. і контроль на підприємстві

Водянка Л.Д., Кутаренко Н.Я.

15.12

а.54

16.12

а.54

Проектний аналіз

Ксьондз С.В.

24.12

а.48

25.12

а.48

Організація виробництва

Никифорак В.А., Мельник О.І.

18.12

а.48

19.12

а.69

Стратегія підприємства

Кобеля З.І, Юрій Т.П.

28.12

а.58

29.12

а.69

Потенціал і розвиток підприємства

Кобеля З.І., Кутаренко Н.Я.

21.12

а.55

22.12

а.55

Політологія

Гев’юк У.Ю.

25.12

а.68

28.12

а.56

Міжнародний маркетинг

Лошенюк В.Є.

22.12

а.43

Торгов. політ. і комерц. дипломатія

Марченко Т.В.

15.12

а.43

ЗЕД

Гаврилюк О.В.

18.12

а.43

Фінанси підприємств

Марусяк Н.Л., Клайн В.І.

28.12

а.49

29.12

а.49

21.12

а.56

Інвестування

Саінчук Н.В., Семенюк В.О.

15.12

а.1

16.12

а.1

18.12

а.56

Казначейська справа

Жебчук Р.Л.

18.12

а.61

19.12

а.15

15.12

а.6

Банківські операції

Гладчук О.М., Антохова О.Ю.

24.12

а.45

25.12

а.1

28.12

а.6

Фінансовий ринок

Харабара В.М., Скуляк В.М.

21.12

а.1а

22.12

а.49

24.12

а.70

Аналіз господарської діяльності

Вергун А.І., Чередниченко М.І.

15.12

а.3а

16.12

а.3а

Облік у банках

Біляр А.І.

18.12

а.2

19.12

а.3а

Облік і звітність в оподаткуванні

Зеленська О.З.

22.12

а.3а

23.12

а.3а

Аудит

Михалків А.А., Худик О.Б.

25.12

а.3а

28.12

а.16

Управління інноваціями

Терлецька Ю.О.

17.12

а.45

Адміністративний менеджмент

Кравець В.І.

24.12

а.6

Логістика

Буднікевич І.М., Грушко О.О.

21.12

а.6

Спецсемінар по Кейнсу

Кузьмук І.Я.

28.12

а.55

Мікроекономічний аналіз

Губатюк І.В.

21.12

а.58

Макроекономічний аналіз

Сторощук Б.Д.

25.12

а.58

Економічна компаристика

Поченчук Г.М.

17.12

а.54

Інновац. маркетинг і менеджмент

Буднікевич І.М., Бабух І.Б.

22.12

а.2

Маркетинг промисл. під-ства

Кифяк О.В., Чорний Т.Я.

16.12

а.68

Маркетингове ціноутворення

Кифяк О.В., Клипач А.Я.

19.12

а.68

Торговельний маркетинг

Черданцева І.Г., Клипач А.Я.

25.12

а.2

Прогноз. соц.-економ. процесів

Маханець Л.Л.

15.12

а.64

Техн.проектів та адм.. БД і СД

Верстяк А.В., Савко О.Я.

22.12

а.64

Управління проектами інформат.

Маханець Л.Л.

18.12

а.64

Основи охорони праці

Маханець Л.Л.

25.12

а.64

Менеджм

Економ.кіберн.

Міжн.ек

Економ.підпр.

Маркетинг

Упр. інновац. діяльн

Фінанси і кредит

Банк. справа

Облік і аудит

V курс

511м

521

521м

531м

541

541м

571

571м

572м

581

581м

582м

583м

591

591м

Стратегічний аналіз

Ковальчук Т.М., Худик О.Б.

18.12

а.3

18.12

а.3

Менеджмент організацій

Запухляк В.М.

28.12

а.2

Фінансовий менеджмент

Грешко Р.І., Семенюк В.О.

21.12

а.6

21.12

а.6

Стратегічний маркетинг

Черданцева І.Г., Грушко О.О

18.12

а.1б

18.12

а.1б

Комерц.діяльн.посердн.орг

Бабух І.Б.

15.12

а.2

Товарна інновац. політика

Венгер Є.І.

22.12

а.1б

Марк. політика розподілу

Черданцева І.Г., Бабух І.Б.

25.12

1400

а.2

Маркетинговий мен-мент

Черданцева І.Г., Грушко О.О

28.12

а.1а

Електронна комерція

Верстяк А.В., Зюков С.В.

18.12

а.16

Корпорат. інформ. системи

Верстяк А.В., Савко О.Я.

21.12

а.63

Моделюв. екон. динаміки

Ярошенко О.І.

28.12

а.68

Комп’ютерні мережі

Верстяк А.В., Савко О.Я.

15.12

а.69

Маркетинг інновацій

Буднікевич І.М., Чорний Т.Я

25.12

а.1б

Стратег. управл. під-твом

Никифорак В.А.,

Кутаренко Н.Я.

18.12

1300

а.48

Управління проектами

Ковалюк Б.І.

24.12

а.54

24.12

1100

а.54

Управл. потенціалом п-тва

Антохова І.М., Прокопець Л.

15.12

а.48

Управл. конкур. підпр-ства

Никифорак В.А.

28.12

а.70

Облік ЗЕД

Зеленська О.З.

28.12

а.3

Міжнародний менеджмент

Білик Р.С.

28.12

а.48

Бюджетний менеджмент

Жебчук Р.Л.

21.12

а.69

Податковий менеджмент

Давидова С.М.

18.12

метод .каб

Ринок фінансових послуг

Третякова О.В., Скуляк В.М.

28.12

а.1б

Фін.сан. та банкр. підп-тва

Грешко Р.І., Семенюк В.О.

24.12

а.56

Місцеві фінанси

Давидова С.М.

15.12

а.16

Упр. ІС в аналізі і аудиті

Скращук Л.В.

21.12

а.64

Звітність підприємств

Вергун А.І., Худик О.Б.

24.12

а.3а

Облік в зарубіжних країнах

Ковальчук Т.М., Михалків А.

15.12

кафедра

Глобальна економіка

Шилепницький П.І.

21.12

а.54

24.12

а.68

15.12

а.49

15.12

а.49

24.12

а.68

18.12

а.6

18.12

а.6

15.12

а.49

21.12

а.54

Соціальна відповідальність

Грунтковський В.Ю.

15.12

а.56

21.12

а.1

18.12

а.70

18.12

а.70

21.12

а.1

28.12

а.1

28.12

а.1

18.12

а.70

15.12

а.56

Облік і фін. звітн. за міжн. ст.

Михалків А.А., Біляр А.І.

18.12

а.3а

18.12

а.3а

21.12

а.61

15.12

а.3

24.12

а.1а

24.12

а.1а

21.12

а.61

Міжнар. страт. екон. розв.

Лошенюк В.Є.

21.12

а.48

Охорона праці в галузі

Філіпчук Н.В, Кіндзерський В

24.12

а.58

24.12

а.58

28.12

а.69

24.12

а.58

21.12

а.68

21.12

1100

а.68

15.12

а.73

15.12

1100

а.73

24.12

а.58

Організація бухг. обліку

Косташ Т.В., Бонарєв В.В.

25.12

1400

а.60

ІС в інноваційній діяльності

Верстяк А.В., Савко О.Я.

18.12

а.16

Мат. методи і мод. ринк. ек.

Білоскурський Р.Р.

15.12

а.66

Банк. регулюв. та нагляд

Швець Н.Р., Ткачук І.Я.

28.12

а.6

Економ. інновац. підп-ства

Водянка Л.Д.

15.12

1200

а.54

Трансфер технологій

Венгер Є.І.

22.12

1100

а.1б

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]