Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 к сессия / Экономика труда / Протопопова, Романенко Экономика труда и соц-труд отношения Метод.реком 2010.doc
Скачиваний:
143
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
545.79 Кб
Скачать

Експертний висновок

Щодо якості розробки «Методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів» економічних спеціальностей з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

денної та заочної форми навчання.

Соціально-економічні проблеми розвитку України, належать до розряду найгостріших та найактуальніших, вони стали ключовими питаннями господарчого розвитку. Загострення економічної ситуації стає особливо відчутним в умовах кризових явищ в економіці. Тому актуальність курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини» полягає у освоєнні принципових питань економічних аспектів у галузі зайнятості населення та безробіття, факторів і резервів підвищення продуктивності праці.

Виправдана і логічно послідовна структура методичних рекомендацій, що знайомлять студентів з питаннями і завданнями даного курсу, які будуть розглядатися на практичних заняттях.

Зміст методичних рекомендацій дозволить студентам підготуватися самостійно до вивчення тем навчального модулю, контрольних питань та засобів діагностики поточного та підсумкового контролю знань, критерії оцінки знань, рекомендовану літературу до кожної теми, що в цілому допоможе здійснювати студентам самостійну підготовку до практичних та семінарських занять.

В цілому методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів відповідають вимогам вищої школи і можуть бути рекомендовані до видання В ДонНУЕТ.

Експерт науково-методичної ради

університету, доцент кафедри

Витяг з протоколу

від 02.01.10р.

засідання кафедри прикладної економіки

СЛУХАЛИ: про методичні рекомендації для самостійної роботи студентів щодо публікації з курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

денної та заочної форми навчання.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини» денної та заочної форми навчання

Зав. кафедрою прикладної економіки

Д.е.н. професор Садеков А.А.

Секретар кафедри

прикладної економіки Рошка М.С.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.