Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІСТУ_ПОСІБНИК.doc
Скачиваний:
81
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
14.56 Mб
Скачать

11. Контрольні питання за модулем «Технології управління базами даних»

 1. Що таке база даних, предметна область, моделі даних?

 2. Яку структуру зберігання даних використовують у БД?

 3. У чому особливість реляційної БД?

 4. В чому полягають принципи нормалізації БД?

 5. У чому полягає зручність табличного представлення інформації?

 6. Як описується структура даних у реляційній БД?

 7. Що таке запис, поле запису? Яку інформацію вони містять?

 8. Визначите наступні поняття: ім'я поля, значення поля, тип поля. Які бувають типи полів?

 9. Які бувають ключі? Їх призначення?

 10. Для чого потрібен зв’язок між таблицями? Що він дозволяє?

 11. Що таке СУБД? Яке призначення цього виду програмного забезпечення?

 12. Які основні функції СУБД?

 13. Об’єкти СУБД Access?

 14. Які властивості мають поля БД?

 15. Які види запитів використовуються?

 16. Як створюється запит на вибірку?

 17. Можна при створенні запиту вказувати умови?

 18. Для чого потрібні активні запити?

 19. Які типи активних запитів існують?

 20. Як створюється активний запит?

 21. Що таке форма? Її можливості?

 22. Створення форми?

 23. Звіти та їх призначення.

 24. Як створити звіт за допомогою Майстра звітів?

 25. Як створити звіт за допомогою Конструктора звітів?

12. Тест за модулем «Технології управління базами даних»

1

У СУБД Access допустимі типи полів записів

числовий, символьний, графічний, музичний

логічний, дата, числовий, грошовий, OLE

числовий, текстовий, гіпертекстовий, логічний

2

Одна з основних особливостей БД – це

наявність процедур для введення і зберігання не тільки самих даних але і опис структур

можливість стискати дані

вбудований переклад з однієї одиниці числення в іншу

3

Структура даних, для якої характерна підлеглість об'єктів нижнього рівня об'єктам верхнього рівня, називається

табличною

реляційною

ієрархічною

4

База даних призначена для

зберігання і впорядкування інформації

ведення розрахунково-обчислювальних операцій

обробки текстової інформації

5

Режим конструктора – це

уявлення, в якому ви можете вводити і змінювати інформацію з одного запису

середовище для написання коду для VBA

уявлення в якому можна переглядати або обробляти структуру таблиці або запиту

6

Ключове поле повинне бути

неодмінно лічильником

обов'язково числовим

унікальним

7

Поле вважається унікальним, якщо

його значення не повторюються

його значення повторюються

його довга мінімальна

8

Реляційні бази – це

статистичні дані

поля однакових властивостей

зв'язані таблиці

9

Властивість автоматичного нарощування має поле

числове

лічильник

мемо

10

Логічні дані – це

грошові дані

текст

одне з двох значень

11

Текстове поле дозволяє занести інформацію

256 символів

20 символів

6536 символів

12

Записами вважаються

заголовки

стовпці

рядки

13

Довжина поля вимірюється в

байтах

міліметрах

символах

14

Структуру таблиці складає

запис

поле

чарунка

16

У Access запит можна створити

тільки за допомогою конструктору

тільки за допомогою майстра

за допомогою конструктора і майстра

17

Таблиці призначені для

зберігання інформації

вибірки інформації

вивід на друк таблиць

18

Запити створюють для вибірки даних

з декількох таблиць

тільки з однієї таблиці

із звітів

19

Звіти створюються на підставі

інших звітів

базових таблиць

форм

22

Для встановлення зв'язків між таблицями використовують

меню зв'язку

кнопку Схеми даних

кнопку Властивості

Модуль 5: «Сучасні комп’ютерні мережі»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.