Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІСТУ_ПОСІБНИК.doc
Скачиваний:
81
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
14.56 Mб
Скачать

3.2 Приклади створення запитів в субд Access

Приклад 1. Створити запит на вибірку «Замовлення», в результаті виконання якого з БД вибирається інформація: Дата, Клієнт, Товар, Ціна та Сума замовлення. Виконати сортування по датах, всередині по клієнтах, потім по товарах.

 1. Запрос-Создать-Конструктор

 2. У діалоговому вікні «Добавление таблицы» виберемо всі три таблиці. Для додавання потрібних полів достатньо двічі клацнути на кожному з цих полів у відповідних таблицях.

 3. Для зміни назви поля «Найменування клієнта» на «Клієнт» треба встановити курсор миші у відповідне поле та клавіши Shift+F2.

 4. В діалоговому вікні «Область ввода» встановити курсор до назви поля, ввести потрібну назву та поставити двокрапку. Аналогічно перейменувати «Найменування товару» на «Товар».

 5. Для створення поля «Сума замовлення» треба перемножити ціну з таблиці «Довідник товарів» на кількість з таблиці «Дані про замовлення».

 6. Скористуємось будівником виразів: клацнути на пустому полі, натиснути кнопку (або ПКМ на пустому полі та вибрати «Построить»).

 1. В діалоговому вікні «Построитель выражений» ввести: Сума замовлення:

 2. Перейти до таблиці Довідник товарів – вставити Ціна – вставити знак множення * ;

 3. Перейти до таблиці Дані про замовлення – вставити Кількість».

 1. Для сортування по датах, в середині по клієнтах, а потім по товарах треба в рядку «Сортировка:» під необхідними полями вибрати «по возрастанию» або «по убыванию».

 1. Для запуску запиту натиснути (або «Запрос – Запуск», або змінити вид).

 2. Якщо результат не задовольняє, то повертаємося до конструктору (змінити вид) та вносимо потрібні зміни, якщо ж задовольняє, то закриваємо вікно.

 3. На запитання програми щодо збереження зміни макету або структури об’єкту натискаємо «Да», у вікні «Сохранение» вводимо ім'я запиту «Замовлення» та натиснемо «ОК».

 4. Створений запит має вгляд в якому обрані поля Дата, Клієнт, Товар, Ціна та створене обчислювальне поле Сума замовлення.

 5. Виконано сортування по датах, всередині по клієнтах, потім по товарах.

Приклад 2. Створити запит на вибірку «Замовлення чорносливу», в результаті виконання якого з БД вибирається інформація: Товар, Клієнт, Сума замовлення чорносливу.

 1. Запрос-Создать-Конструктор

 2. Запит «Замовлення чорносливу» створимо на основі запиту «Замовлення».

 3. У діалоговому вікні «Добавление таблицы» на вкладці «Запросы» виберемо запит «Замовлення».

 4. Додамо необхідні поля. Змінимо назву поля «Сума замовлення» на «Сума замовлення чорносливу».

 5. У рядку «Условие отбора:» під полем «Товар» запишемо вираз, що містить у собі загальну частину з Чорнослив з кісточками та Чорнослив без кісточок, наприклад *слив*, де * – означає безліч символів.

 6. Запускаємо запит, перевіряємо інформацію, закриваємо запит та зберігаємо під назвою «Замовлення чорносливу».

 1. Створений запит має вигляд в якому обрані поля Товар (чорнослив), Клієнт та Сума замовлення чорносливу.

Приклад 3. Створити запит на вибірку «Замовлення 12 лютого», в результаті виконання якого з БД вибирається інформація: Товар, Клієнт, Дата.

 1. Запрос-Создать-Конструктор

 2. Запит «Замовлення 12 лютого» створимо на основі запиту «Замовлення».

 3. У діалоговому вікні «Добавление таблицы» на вкладці «Запросы» виберемо запит «Замовлення».

 4. Додамо необхідні поля Товар, Клієнт, Дата.

 5. У рядку «Условие отбора:» під полем «Дата» запишемо 12/02/2010

 6. Запускаємо запит, перевіряємо інформацію, закриваємо запит та зберігаємо під назвою «Замовлення чорносливу».

 1. Створений запит має наступний вигляд

Приклад 4. Створити запит «Сума замовлень по клієнтах», в результаті виконання якого з БД вибираються підсумкові дані про суму замовлень товарів по кожному клієнту.

 1. Запрос-Создать-Конструктор

 2. Запит «Сума замовлень по клієнтах» створимо на основі запиту «Замовлення».

 3. У діалоговому вікні «Добавление таблицы» на вкладці «Запросы» виберемо запит «Замовлення».

 4. Нам знадобиться рядок «Групповая операция:» («Вид – Групповые операции»), де під полем «Сума замовлення» обираємо Sum.

 1. Створений запит має наступний вгляд

Приклад 5. Створити перехресний запит «Перехресний», в якому відображується сума замовлень товарів по кожному клієнту.

 1. Запрос-Создать-Конструктор

 2. Запит «Перехресний» створимо на основі запиту «Замовлення».

 3. У діалоговому вікні «Добавление таблицы» на вкладці «Запросы» виберемо запит «Замовлення».

 4. Міняємо тип запиту на перехресний («Запрос – Перекрёстный»).

 5. У рядку «Групповая операция:» під полем «Сума замовлення» вибираємо Sum,

 6. В рядку «Перекрестная таблица» під полями «Клієнт», «Товар» та «Сума замовлення» відповідно вибираємо «Заголовки столбцов», «Заголовки строк» та «Значение».

 1. Створений запит має вгляд таблиці в якій заголовками строк є назви товарів, заголовками стовпчиків-назви клієнтів. Сама таблиця містить суми заказів товарів конкретними клієнтами

Приклад 6. Створити параметричний запит, в результаті виконання якого з БД вибирається інформація про замовлення конкретного товару по датах і клієнтам із зазначенням суми передоплати.

 1. Запрос-Создать-Конструктор

 2. У діалоговому вікні «Добавление таблицы» виберемо всі три таблиці. Для додавання потрібних полів достатньо двічі клацнути на кожному з цих полів у відповідних таблицях.

 3. Для створення параметричного запиту потрібно в рядку «Условие отбора:» під необхідним полем ввести в квадратних дужках повідомлення для користувача.

 4. Після запуску запиту з’явиться діалогове вікно для введення параметру, де користувач вводить потрібну інформацію.

Приклад 7. Створити запит «Подорожчання кураги» на оновлення таблиці «Довідник товарів», в результаті виконання якого ціна на курагу збільшується на 25%.

 1. Запрос-Создать-Конструктор

 2. У діалоговому вікні «Добавление таблицы» додамо таблицюДовідник товарів.

 3. Змінимо вид запиту («Запрос – Обновление»)

 4. Додамо поля «Ціна» та «Найменування товару».

 5. У рядку «Обновление:» під полем «Ціна» викличемо будівник виразів та введемо необхідну формулу.

 6. У рядку «Условие отбора:» під полем «Найменування товару» запишемо «Курага».

 1. Після запуску запиту та підтвердження усіх повідомлень ціна на курагу збільшиться на 25% в таблиці «Довідник товарів».

Приклад 8. На основі запиту «Замовлення» створити запит «Створення таблиці», в результаті виконання якого буде створена таблиця «Сума замовлень клієнтів».

 1. Запрос-Создать-Конструктор

 2. Запит «Створення таблиці» створимо на основі запиту «Замовлення».

 3. У діалоговому вікні «Добавление таблицы» на вкладці «Запросы» виберемо запит «Замовлення».

 4. Для створення цього запиту додаэмо всі поля із запиту«Замовлення».

 5. Міняємо вид запиту («Запрос – Создание таблицы…»), в діалоговому вікні «Создание таблицы».

 6. Вписуємо ім’я «Сума замовлень клієнтів» та натискаємо «ОК», закриваємо та зберігаємо запит під назвою «Створення таблиці».

 7. Після запуску запиту та підтвердження усіх повідомлень в БД створиться нова таблиця «Сума замовлень клієнтів».

Приклад 9. Створити запит «Видалення кураги» на видалення записів з таблиці «Сума замовлень клієнтів», в результаті виконання з таблиці видаляється товар курага.

 1. Запрос-Создать-Конструктор.

 2. Додаємо таблицю «Сума замовлень клієнтів».

 3. Міняємо вид запиту («Запрос – Удаление»).

 4. Додаємо поле «Товар».

 5. У рядку «Условие отбора:» під полем «Товар» записуємо «Курага».

 1. Після запуску запиту та підтвердження усіх повідомлень в таблиці «Сума замовлень клієнтів» знищаться усі записи стосовно кураги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.