Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Права людини.doc
Скачиваний:
194
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.76 Mб
Скачать

66. Право на свободу обєднання.

Право громадян на свободу об’єднання є невід’ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини (ст. 20), гарантується Конституцією України. Ст. 15 Конституції України гарантує “свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України”. На основі цього права громадяни мають можливість об’єднуватися у політичні партії та громадські організації. У ст. 36 Конституції України зазначається, що “Громадяни України мають право на свободу об’єднань у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів”.

“Держава,- як зазначається в Законі України “Про об’єднання громадян”,- сприяє розвитку політичної та громадської активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності об’єднань”. Право на об’єднання гарантоване для демократичних держав, проте може бути обмежене у випадку введення військового або надзвичайного стану.

67.Система економічних прав і свобод людини, їх характеристика.

Економічні права та свободи – це можливості людини і громадянина у сфері виробництва, розподілу, обміну і використання матеріальних благ.

До економічних прав відносяться:

  • право на підприємницьку діяльність;

  • право на працю;

  • право на страйк;

  • право на відпочинок.

Саме вони повинні гарантувати економічну свободу людини, її розвиток як вільної, забезпеченої у своїх життєвих потребах особистості.

Право на підприємницьку діяльність.[ред. • ред. Код]

Згідно з ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеженняконкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.Згідно з ч. 4 ст. 13 Всі суб'єкти права власності рівні перед законом.Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності; юридичні особи всіх форм власності.Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду.

Право на працю[ред. • ред. Код]

ст. 43 Конституції України гарантує кожному:

  • рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності;

  • право на належні, безпечні і здорові умови праці;

  • право на заробітну плату;

  • право на своєчасне одержання винагороди за працю;

  • захист від незаконного звільнення .

Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці тягне адміністративну та кримінальну відповідальність.=== Право на страйк та його реалізація.Стаття 44 Конституції України говорить, що ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод інших людей. Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку. Заборона страйку можлива лише на підставі закону. Забороняється проведення страйку за умов, якщо припи¬нення працівниками роботи створює загрозу життю і здоро¬в’ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійно¬му лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків. Забороняється проведення страйку працівників (крімтехнічного та обслуговуючого персоналу) органів прокура¬тури, суду, Збройних Сил України, органів державної влади, безпеки та правопорядку. ===

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.