Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
право інтелект власн.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
243.71 Кб
Скачать
 1. Плани семінарських та практичних занять

Тема 1. Загальні положення про інтелектуальну власність (2 год.)

Запитання:

 1. Загальна характеристика інтелектуальної та творчої діяльності.

2. Історія становлення та розвитку правової охорони результатів інтелектуальної діяльності

3. Теорії права інтелектуальної власності.

Додаткові запитання:

 1. Що таке інтелектуальна діяльність?

 2. Як співвідносяться категорії науково-технічний прогрес та творча діяльність?

 3. Чи є тотожними категорії творча та інтелектуальна діяльність?

 4. На які види можна підрозділити інтелектуальну діяльність?

 5. Чим відрізняються науково-мистецька та літературно-мистецька діяльність?

 6. Які існують теорії права інтелектуальної власності?

 7. В чому полягає основна відмінність між пропрієтарною теорією та теорією виключних прав?

 8. Які теорії відносяться до майнових теорій права інтелектуальної власності?

Теми рефератів:

 1. Характеристика основних етапів розвитку правової охорони інтелектуальної власності.

 2. Поняття та сутність інтелектуальної діяльності.

 3. Характеристика майнових теорій права інтелектуальної власності.

 4. Основні положення теорії виключних прав.

Тема 2. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні (2 год.)

Запитання:

 1. Поняття права інтелектуальної власності.

 2. Співвідношення права інтелектуальної власності з правом власності

3. Джерела права інтелектуальної власності України

4. Міжнародне законодавство в сфері інтелектуальної власності

5. Законодавство України про інтелектуальну власність.

Додаткові запитання:

 1. Що таке право інтелектуальної власності?

 2. Що таке майнові права інтелектуальної власності?

 3. Які права відносяться до немайнових прав інтелектуальної власності?

 4. Чи залежать майнові права інтелектуальної власності від немайнових прав інтелектуальної власності?

 5. Чи право інтелектуальної власності самостійною галуззю права?

 6. Як можна визначити право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному сенсі?

 7. Які характерні (особливі) риси притаманні праву інтелектуальної власності?

 8. Які норми Конституції регулюють правовідносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності?

 9. Джерела права інтелектуальної власності України?

 10. Яке значення має судова практика в регулюванні відносин, які виникають в сфері інтелектуальної власності?

 11. Які міжнародні акти в сфері інтелектуальної власності застосовуються в Україні?

Завдання

Надайте юридичну консультацію:

Громадянин О. замовив у рекламному агентстві «Ч» створення та розповсюдження реклами про власну фотостудію та виготовлення фотографій за замовленням. Громадянин О. подарував рекламному агентству календар, на якому було зображено фотографії природи, автором яких він є. Через рік Громадянин О. побачив у місті рекламні плакати, на яких було використано одну із його фотографій, розміщену у календарі. Як стало відомо рекламні плакати були виготовлені рекламним агентством «Ч». Громадянин О. звернувся до рекламного агентства з вимогою припинити розповсюдження реклами з використанням його фотографії та відшкодувати йому завдані збитки. Рекламне агентство відмовилось задовольняти вимоги Громадянина О., посилаючись на те, що використали фото з календаря, який фотограф особисто подарував агентству. Відповідно агентство має право власності на календар та може використовувати його будь-яким чином. Чи є дії агентства законними?

Теми рефератів:

 1. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності за законодавством ЄС.

 2. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності за законодавством РФ

 3. Актуальні питання гармонізації законодавства України з міжнародними законодавством у сфері права інтелектуальної власності

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.