Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпори ТДП.doc
Скачиваний:
132
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
487.94 Кб
Скачать

1.Поняття теорії держави і права як фундаментальної юридичної науки, навчальної дисципліни.

Поряд з іншими суспільними науками, вчення про державу і право має свій об'єкт і предмет дослідження. Ці поняття співвідносяться між собою, але повністю не збігаються. Поняття об'єкта ширше, ним охоплюються явища і процеси навколишнього світу, дійсності, на які поширюється пізнання і практичний вплив людей. Об'єкт може бути загальним для ряду наук, а предмет однієї науки не може збігатися з предметом іншої. Саме предмет визначає самостійність, своєрідність і особливості кожної науки, тобто те, чим вона відрізняється від інших наук.

2.Предмет і методологія теорії держави та права.

Під методом науки слід розуміти найбільш загальний підхід до дослідження тих явищ, що становлять його об’єкт і предмет. Метод теорії держави і права полягає в застосуванні для їх дослідження сукупності загальних засобів, прийомів і принципів, за допомогою яких можна досягти бажаних наукових результатів. На відміну від предмета дослідження, який дає відповідь на питання, які саме проблеми вивчає та чи інша наука, метод розкриває, як саме, за допомогою яких прийомів, методів і на основі яких принципів відбувається це вивчення.

3.Функцій теорії держави і права .

Функції теорії держави і права - це основні напрями її дії щодо вирішення завдань, які стоять перед нею.

1.Онтологічна функція (онтологія - вчення про буття) знаходить своє відображення в пізнанні сутності державно-правових явищ, відповідаючи на такі питання, що являють собою держава і Право, як і чому вони виникли, як відбувається процес їх функціонування тощо.

2. Гносеологічна функція (гносеологія - теорія пізнання) теорії держави і права полягає в розробці наукових концепцій, правових понять та категорій способів і прийомів, які допомагають здійснювати пізнання держави і права.

3. Евристична функція (евристика - мистецтво знаходження істини) теорії держави і права полягає в тому, що з її допомогою відкриваються нові закономірності в розвитку державно-правових явищ, зокрема в умовах нових ринкових відносин.

4. Прогностична функція теорії держави і права проявляється в можливості передбачити шляхи розвитку держави і права, визначити тенденції удосконалення державно-правового життя.

5. Методологічна функція полягає в тому, що теорія держави і права створює систему понять і категорій, які використовують усі інші юридичні науки. Узагальнюючи державно-правову дійсність, теорія держави і права формулює ідеї та висновки принципово важливого значення для всієї юриспруденції.

6. Ідеологічна функція проявляється в тому, що теорія дер­жави і права зводить в єдину систему ідеї про державу і право, створює наукове підґрунтя для формування правової культури індивідів та суспільства в цілому.

7. Системотворча функція полягає в тому, що теорія держави і права об'єднує всі юридичні науки в гармонійну пізнавальну систему

8. Практично-прикладна функція теорії держави і права полягає у впровадженні напрацьованих нею положень та висновків у практику державно-правового будівництва

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]