Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЧУЕШОВ.doc
Скачиваний:
1045
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
8.09 Mб
Скачать

Глава 24. Лікарські форми для дітей

(I.A. Єгоров, Л. М.Хохлова) 658

 1. Особливості технології лікарських форм для дітей .... 660

 2. Методи оцінки коригувальних речовин 662

 3. Склад і технологія лікарських форм для дітей 666

Глава 25. Тара й упаковка (і.В.Сайко, л.М.Хохлова) 670

 1. Основні поняття про тару й упаковку 670

 2. Види споживчої тари для різних лікарських форм .... 672

 1. Тверді лікарські засоби 672

 2. Рідкі лікарські засоби 675

 3. М'які лікарські форми 688

25.3. Маркування 689

Глава 26. Досягнення фармацевтичних технологій в галузі створення нових готових лікарських препаратів (b.I. Чуешов) 691

26.1. Нові лікарські форми. Загальна характеристика

та класифікація 691

 1. Пероральні терапевтичні системи 694

 2. Трансдермальні терапевтичні системи 697

 3. Очні терапевтичні системи 700

 4. Внутрішньопорожнинні терапевтичні системи 701

 5. Імплантаційні терапевтичні системи (силіконові системи) 702

 6. Інфузійні терапевтичні системи 703

 7. Системи із спрямованою доставкою лікарських речовин 704

 8. Прогнозування розвитку лікарських форм 709

718

Навчальне видання

ЧУЄШОВ Владислав Іванович ХОХЛОВА Лариса Миколаївна ЛЯПУНОВА Оксана Олексіївна САЙКО Ірина Володимирівна ГЛАДУХ Євген Володимирович ЄГОРОВ Іван Артемович РИБАЧУК Дмитро Васильович ПАШНЄВ Петро Дмитрович БОГУСЛАВСЬКА Людмила Іванівна ШЕБАНОВА Світлана Трифонівна

ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Підручник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IIIІУрівнів акредитації

За редакцією

професора В. I. ЧУЄШОВА

Відповідальна за випуск Інна Немашкало Редактори Валентина Мац, Наталія Коцюба Художній редактор Яків Ярешко Коректор Лора Мокроусова

ISBN 966-8032-57-8

Підписано до друку 11.07.2003. Формат 60x90/16. Папір офсетний. Гарнітура шкільна. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 45,25. Ум. фарбовідб. 45,25. Обл.-вид. арк. 50,11. Наклад 2000 пр. Зам. № 497.

Національний фармацевтичний університет. 61002, Харків, вул. Пушкінська, 53. Свідоцтво серії ДК № 33 від 04.04.2000. TOB «Золоті сторінки». 61145, Харків, вул. Космічна, 26. Свідоцтво серії ДК № 276 від 12.12.2000.

Редакційно-видавничу та додрукарську підготовку виконано Харківським державним редакційно-видавничим підприємством «Оригінал». 61022, Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 6-й під'їзд, 6-й поверх. Свідоцтво серії ДК № 584 від 04.09.2001.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.