Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект з АТП.doc
Скачиваний:
88
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
6.21 Mб
Скачать

Практичне заняття

Тема: Автоматизація хімічних реакторів

Завдання : Накреслити в системі «КОМПАС» схему каскадного регулювання реактором періодичної дії за другим способом представлення ФСА (з винесеням ТЗА на щит)

Виконаня практичної для перевірки представити у ел. варіанті

Рис. Схема каскадного регулювання реактором періодичної дії

Регулювання реакторів періодичної дії. Найбільшого поширення реактори періодичної дії дістали в так званій малотоннажній хімії, наприклад для виробництва барвників і напівпродуктів органічного синтезу. Необхідні реагуючі речовини М1 і М2 попередньо завантажують у реактор і нагрівають реагуючу масу для збільшення швидкості реакції. Коли процес реакції почався, то температуру в реакторі зменшують до необхідної. Таким чином, особливість регулювання полягає в тому, що температуру реакції необхідно змінювати за відповідними показниками або за програмою протягом усього циклу технологічного процесу. Кінець реакції, як правило, визначають за концентрацією продукту реакції. Після закінчення її реактор розвантажують.

Температурний режим змінюється за допомогою програмного задавача 1. На нього покладаються такі функції: увімкнення лінії подавання теплоносія після завантаження реактора, зміна температурного режиму в реакторі протягом усього технологічного процесу і вимкнення лінії теплоносія після закінчення реакції.

Триконтурну каскадну АСР, в якій допоміжними координатами будуть витрата теплоносія FТ і температура конденсата на виході з реактора (рис.) доцільно використовувати використовується якщо до якості регулювання температури висуваються особливі вимоги, а основним джерелом збурення є витрата теплоносія.

Практичне заняття

Тема: Автоматизація процесу відстоювання рідких систем

Регулювання густини згущеної суспензії.

У ряді відстійників проводиться процес згущення суспензії до заданого вмісту твердої фази (вологість залишку при відстоюванні може коливатись від 35 до 55%). В цьому випадку регулюють густину згущеної суспензії шляхом зміни її витрати за допомогою клапана пульсуючого типу або вкл/викл насоса.

В окремих технологічних схемах при високих вимогах до концентрації твердої фази у згущеній суспензії застосовують рециркуляцію частини згущеної суспензії із проміжної ємності. В цьому випадку густину регулюють шляхом зміни коефіцієнта рециркуляції, тобто відношення витрати рециркулюючої рідини до загальної витрати згущеної суспензії (рис. ).

Рис. Схема регулювання густини згущеної суспензії з рециркуляцією: 1 - відстійник; 2 - чутливий елемент для вимірювання густини; 3 - насос згущеної суспензії; 4 - ємність; 5 - регулюючий пристрій для перерозподілу витрат

Регулювання подачі коагулянта.

Для кращого відстоювання деяких речовин у суспензію додають коагулянт - речовина, яка сприяє коагулюванню (згущенню) твердої фази. Витрату коагулянту змінюють в залежності від положення границі розділу фаз між зоною освітленої рідини і зоною осадження. Висоту освітленого шару контролюють за допомогою ультразвукового слідкуючого пристрою, чутливий елемент якого розміщується всередині відстійника і реагує на зміну концентрації твердої фази поблизу границі розділу між зонами.

Керування відстійниками періодичної дії (промислові).

У промисловості знаходять застосування відстійники періодичної дії, в яких розвантаження осаду є окремою операцією. Для автоматичного переходу відстійника з режиму відстоювання на режим розвантаження на визначеній висоті апарату встановлюють датчик прозорості, який дає сигнал на закриття трубопроводу суспензії і включення відкачую чого насосу.