Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект з АТП.doc
Скачиваний:
87
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
6.21 Mб
Скачать

3. Структура залікового кредиту дисципліни

Таблиця 3

Назви тем

змістових модулів

Кількість годин

Денна форма

Лек.

П.р.

Л.р.

С.р.с.

1

2

3

4

5

Змістовий модуль 1

Вступ. Одноконтурні системи автоматичного регулювання”

Тема 1Вступ. Основні поняття в автоматиці”

2

-

-

4

Тема 2Класифікація систем автоматизації”

2

4

-

6

Тема 3 “Одноконтурні системи автоматичного регулювання”

10

-

10

8

Модульна контрольна робота 1

2

Змістовий модуль 2

Багатоконтурні системи автоматичного регулювання”

Тема 4 “Багатоконтурні системи автоматичного регулювання”

18

2

-

14

Тема 5 “Розрахунок і синтез систем автоматизації”

12

-

-

12

Модульна контрольна робота 2

2

Всього годин за І-ий семестр:

44

10

10

44

Змістовий модуль 3

Автоматизація теплових технологічних процесів”

Тема 6 “Автоматизація теплових процесів

14

10

-

22

Модульна контрольна робота 3

2

Змістовий модуль 4

Автоматизація масообмінних та механічних технологічних процесів”

Тема 7 “Автоматизація масообмінних процесів”

14

6

-

20

Тема 8 “Автоматизація механічних процесів”

6

4

-

10

Модульна контрольна робота 4

2

продовження табл. 3

1

2

3

4

5

Змістовий модуль 5

Автоматизація гідромеханічних технологічних процесів”

Тема 9 “Автоматизація гідромеханічних процесів”

16

9

-

25

Модульна контрольна робота 5

2

Всього годин за ІІ-ий семестр:

50

35

-

77

Усього разом годин:

96

43

10

121

4. Практичні заняття

Таблиця 4

п/п

Зміст роботи

Кількість годин

1.

Розробка ФСА типових технологічних процесів.

4

2

Аналітичний розрахунок статичних і динамічних характеристик об'єктів рівня. ФСА об'єктів рівня

1

3.

Порівняльний аналіз контурів регулювання витрати, тиску, рівня, температури, показників якості. Особливості автоматизації регулювання рН.

1

4.

Аналіз впливу властивостей ТОК на перехідний процес в САР. Обгрунтування вибору законів регулювання.

1

5.

Аналітичний розрахунок статичних і динамічних характеристик теплообмінників. Вибір ФСА теплообмінників.

2

6.

Аналітичний розрахунок статичних і динамічних характеристик трубчастої печі.. Схема каскадної АСР температурою з допоміжною координатою за витратою палива та за температурою над перевальною стінкою.

2

7..

Розрахунок статичних і динамічних характеристик випарної установки. Схема регулювання з допоміжною АСР співвідношення потоків. Схема автоматизації двокорпусної випарної установки.

2

8.

Розрахунок кристалізаторів. Фактори, що впливають на продуктивність та інтенсивність роботи кристалізатора. Принципи побудови ФСА кристалізаторів.

2

9.

Особливості регулювання тиску в ректифікаційних колонах. Регулювання концентрації основної речовини. Регулювання тиску в колоні. Регулювання ентальпії свіжого розчину. Регулювання процесу відбору проміжної фракції.

2

10.

Розрахунок абсорбера. Схема регулювання абсорбером за допомогою АСР співвідношення. Схема регулювання абсорбером при рециклі абсорбенту.

1

11.

Розрахунок адсорбера. Схема автоматизації адсорбера з нерухомим шаром. ФСА процесу адсорбції.

1

12.

Регулювання протиточного сушильного апарата. Схема регулювання протиточного барабанного сушильного апарата.

2

13.

Транспортери як об’єкти керування. Автоматичний контроль і сигналізація роботи конвеєрного транспорту. Автоматичне керування пристроями пневматичного транспорту.

1

14.

Автоматизація процесів подрібнення твердих матеріалів.

Загальні відомості. Автоматичне керування подрібнювачами. ФСА процесу подрібнення.

1

15.

Синтез і аналіз можливих схем автоматизації змішувачів (дозаторів) рідин і газів.

2

16.

Динамічні та статичні характеристики реакторів. Математичні моделі хімічних реакторів. Регулювання реакторів безперервної дії. Регулювання реакторів напівбезперервної дії. Регулювання реакторів періодичної дії.

2

17.

Регулювання переміщення рідини методом дроселювання потоку. Регулювання за допомогою поршневих насосів (компресорів).

2

18.

Фактори, що впливають на роботу гребкових відстійників. ФСА гребкових відстійників.

1

19.

Особливості роботи нутчфільтрів, фільтрпресів, мішкових фільтрів, дискових вакуум-фільтрів. ФСА фільтрів неперервної дії.

1

20.

Неперервні центрифуги, як об’єкти керування. ФСА вертикальної центрифуги з інерційним розвантаженням.

1

21.

Електрофільтри. ФСА процесу мокрої очистки газів та електричної очистки.

1

22.

Особливості автоматизації процесів очистки стічних вод. ФСА процесу очистки стічних вод.

1

Всього

43