Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПТЕ.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
581.12 Кб
Скачать

Інформаційно-обчислювальна система залізничного транспорту

6.41. Інформаційно-обчислювальна система має забезпечувати можливість:

введення, передавання, оброблення і збереження даних;

видачі результатів розрахунків споживачам у визначені терміни;

розв'язання задач планування, оперативного управління, обліку, статистики в усіх підрозділах залізничного транспорту і введення постанційно-вагонної моделі.

Технічні і програмні засоби мають постійно утримуватися в справному стані, забезпечувати потрібну надійність і достовірність.

Підключення термінального та іншого обладнання підприємств до інформаційно-обчислювальної системи залізничного транспорту може здійснюватися з дозволу Державної адміністрації залізниць України.

Лінії сцб та зв'язку

6.42. Відстань від нижньої точки проводів повітряних низьковольтних ліній СЦБ і зв'язку до землі при максимальній стрілі провисання має бути не менше 2,5 м на перегонах, 3,0 м - на станціях, 5,5 м - на пересіченнях з автомобільними дорогами (на існуючих лініях до їх переустрою дозволяється зберегти відстань 4,5 м).

При пересіченнях залізничних колій відстань від нижньої точки проводів повітряних низьковольтних ліній до рівня верху голівки рейки повинно бути не менше 7,5 м. Пересічення електрифікованих залізниць повітряними лініями СЦБ і зв'язку не допускається. Такі пересічення виконуються підземними кабельними вставками.

У місцях роботи технологічного обладнання габарит ліній зв'язку встановлюється виходячи з місцевих умов.

Споруди і пристрої СЦБ і зв'язку повинні бути захищені від небезпечного впливу та завад тягового струму, ліній електропередач і грозових розрядів. При пошкодженні лінії СЦБ і зв'язку відбудова їх має виконуватися в такій послідовності:

проводи поїзного диспетчерського зв'язку;

проводи колійного блокування енергодиспетчерського зв'язку, електрожезлової системи, поїзного міжстанційного стрілочного зв'язку;

проводи телеуправління пристроями енергопостачання;

проводи магістрального зв'язку;

інші проводи СЦБ і зв'язку.

Електроживлення пристроїв СЦБ і зв'язку слід здійснювати відповідно до вимог Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, затвердженої наказом Міністра транспорту України від 12.10.99 N 492.

Технічне обслуговування пристроїв сцб та зв'язку

6.43. Апарати СЦБ, за допомогою яких здійснюються різного роду залежності, а також апарати поїзного та станційного радіозв'язку мають бути замкнені, запломбовані; розкривати їх дозволяється тільки уповноваженим на це працівникам підрозділів сигналізації та зв'язку з обов'язковим попереднім записом у журналі огляду цих пристроїв.

За цілість пломб на апаратах СЦБ та радіозв'язку несуть відповідальність працівники, які користуються цими апаратами (чергові по станціях, начальники змін, диспетчери, чергові стрілочних постів, машиністи локомотивів та ін.).

6.44. Підрозділи підприємств промислового залізничного транспорту, у підпорядкуванні яких знаходяться пристрої СЦБ та зв'язку, повинні мати креслення й описи пристроїв СЦБ та зв'язку, відповідні стандарти й норми. До цих документів повинні своєчасно вноситися всі зміни.

Типові рішення щодо пристроїв СЦБ затверджуються управлінням автоматики, телемеханіки і зв'язку Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Використання нетипових технічних рішень у пристроях СЦБ не дозволяється.

6.45. Тимчасові зміни залежностей у пристроях СЦБ можуть допускатися з дозволу директора підприємства промислового залізничного транспорту не більше як на десять діб.

6.46. Планові роботи з переобладнання, перенесення, ремонту, випробування та заміни пристроїв і приладів СЦБ та інші планові роботи, що викликають порушення визначених залежностей або тимчасове припинення їх дій, мають проводитися згідно з Інструкцією з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України. У будь-яких випадках забороняється проводити на станціях роботи без згоди чергового по станції (диспетчера) та без попереднього запису про це керівником робіт у Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ і зв'язку.

Заміна та вимкнення окремих пристроїв та приладів СЦБ, коли визначені залежності не порушуються, можуть виконуватися за згодою чергового по станції або диспетчера ділянки без запису в Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ і зв'язку.

Перелік робіт щодо заміни і вимкнення таких пристроїв і приладів визначається директором підприємства промислового залізничного транспорту.

6.47. Освітлення сигнальних приладів, у тому числі і стрілочних покажчиків, повинно забезпечувати чітку видимість показань сигналів.

Відповідальність посадових осіб за освітлення сигналів, а також порядок постачання електроенергією пристроїв освітлення сигнальних приладів установлюються директором підприємства промислового залізничного транспорту.

6.48. Видимість сигнальних показань світлофорів повинна перевірятися з колії після кожної заміни світлофорних ламп.

Видимість сигналів на головних коліях перегонів і станцій повинна перевірятися з локомотива спеціалістами підприємства не рідше одного разу на місяць.

Стійкість роботи автоматичної локомотивної сигналізації та радіозв'язку повинна перевірятися з локомотива старшим електромеханіком (електромеханіком) підприємства промислового залізничного транспорту не рідше одного разу в місяць.

6.49. На ділянках, обладнаних електричними рейковими ланцюгами, пристрої СЦБ, колії і ділянки електропостачання повинні забезпечувати постійну надійну роботу рейкових ланцюгів.

Порядок технічного обслуговування пристроїв СЦБ, колії і електропостачання, що забезпечують безперебійну роботу рейкових ланцюгів, установлюється директором підприємства промислового залізничного транспорту.

6.50. Працівники, які користуються пристроями СЦБ і зв'язку, повинні бути навчені порядку користування ними, знання їх має бути перевірене. Відповідальним за навчання є кожний керівник підрозділу по відношенню до своїх підлеглих.

Працівники СЦБ і зв'язку зобов'язані навчати та систематично перевіряти працівників інших служб, що користуються пристроями СЦБ і зв'язку, про знання цих пристроїв і уміння поводитися з ними.

6.51. При проектуванні і будівництві пристроїв СЦБ і зв'язку повинні передбачатися заходи щодо забезпечення:

раціонального використання пристроїв СЦБ і зв'язку;

мінімального зайняття території станцій або районів для пристроїв СЦБ і зв'язку;

найкращих умов сприйняття сигналів;

зменшення пробігів рухомого складу;

можливості роботи колійних і снігоочисних машин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.