Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mizhnarodne_modul (1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
225.26 Кб
Скачать

25. Правовий стату іноземців та осіб без громадянства в Україні

Регулюється Конституцією, ЗУ «Про МПП», ЗУ «Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства», Загальну декларацію прав людини,Міжн. пакт про економічні, соціальні і культурні права, Міжн. пакт про цивільні і політичні права, Конвпро рабство., договори про правову допомогу т.д. В Україні діє національний режим іноземців, який передбачає надання іноземним громадянам і юридичним особам такого ж режиму, громадянам і юридичним особам У. Іноземні громадяни та іноземні юо отримують такі самі права й переваги, що мають місцеві суб'єкти права.Як правило, такий режим закріплюється у внутрішніх нормативних актах окремої країни. Він поширюється на господарську діяльність іноземних юридичних осіб, передбачає вільний доступ юридичних і фізичних осіб у суд для захисту своїх прав тощо. Відп. Доо КУ іноземці та особи без громадянства користуються в У. тими ж правами і несуть ті обов'язки, що і громадяни У., за деякими винятками. Це свідчить про те, що іноземцям надається національний режим. Права: на інвестиційну та підприємницьку діяльність, на трудову діяльність,на відпочинок, на охорону здоров'я,на соціальний захист, на житло,майнові та особисті немайнові права, на освіту,на користування досягненнями культури,на участь в об'єднаннях громадян,на свободу совісті. Законодавством У. іноземцям та особам без громадянства гарантуються недоторканність особи, житла, невтручання в особисте і сімейне життя, таємниця листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, повага їх гідності нарівні з громадянами У. Іноземці та особи без громадянства обкладаються податками і зборами відповідно до законодавства У. та міжнародних договорів У..Мають право на звернення до суду та до інших державних органів для захисту їх особистих, майнових та інших прав. В судочинстві як учасники процесу користуються такими ж процесуальними правами, що й громадяни У.. Не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади та самоврядування, а також брати участь у референдумах. На них не поширюється військовий обов'язок, вони не проходять військову службу в Збройних Силах У. та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства У.

Загальна декларація прав людини: кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання їїправосуб’єктності (ст. 6). Усі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації (ст.7) ЗУ. «Про МПП»: Іноземці та особи без громадянства мають цивільну правоздатність в У. нарівні з громадянами У., крім випадків, передбачених законом або міжнародними договорами У.. Цивільна дієздатність фізичної особи визначається її особистим законом (за загальним правилом, ним вважається право держави, громадянином якої вона є).Спеціальні законодавчі акти У: ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»: Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні, мають право на державну допомогу нарівні з громадянами У. на умовах, передбачених законодавством або міждержавними угодами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]